Saare maakonna arengustrateegia

Ülevaate Saare maakonna valdkondlikest arengustrateegiatest leiab siit.

Saaremaa VallavolikoguMuhu Vallavolikogu ja Ruhnu Vallavolikogu poolt on kinnitatud maakonna arengustrateegia aastateks 2019–2030:
Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030
Hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes  
Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil

Saaremaa Vallavolikogu, Muhu Vallavolikogu ja Ruhnu Vallavolikogu poolt on kinnitatud Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 tegevuskava aastateks 2021–2024.

Dokumentatsioon

Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 heakskiitmise ja arutelude protokollid
Saaremaa Vallavolikogu protokoll 
Muhu Vallavolikogu protokoll
Ruhnu Vallavolikogu protokoll

Saaremaa Vallavolikogu Saare maakonna arengustrateegiat menetlenud komisjonide istungite protokollid
Arendus- ja kommunikatsioonikomisjon
Ettevõtlus- ja majanduskomisjon
Rahanduskomisjon

Energeetika ja ühenduste valdkondade ülevaade Saare maakonnas
Lõpparuanne 31.10.2018

Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 koostamiseks juhtrühma ja töörühma moodustamine 
10.07.2018 käskkiri nr 65

Juht- ja töörühma I kohtumine
19.06.2018 protokoll

Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 ja tervise- ja heaoluprofiili koostamine
23.03.2018 otsus nr 27