Avaliku ürituse korraldamine

Kirjeldus:

Tähelepanu! Seoses Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga ei väljasta Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakond avaliku ürituse lubasid kuni eriolukorra lõppemiseni. Hetkel ei võeta menetlusse ühtegi taotlust üritustele, mis toimuvad peale 1. maid 2020. Palume jälgida olukorra arengut ning eriolukorra lõppemisel esitada uus taotlus. Tekkinud küsimuste korral konsulteerida kultuuri- ja spordiosakonna spetsialistidega:
- kultuuriüritused - anneli.teppo-toost@saaremaavald.ee;
- spordiüritused - rasmus.tuuts@saaremaavald.ee.
Avaliku ürituse korraldamiseks Saaremaa vallas ja Kuressaare linnas tuleb Saaremaa vallavalitsusele esitada vastav elektroonile taotlus (vt allpool) mitte enne kui 6 kuud ja mitte vähem kui 30 päeva enne ürituse toimumist.
Vallavalitsuse teenistuja kooskõlastab loa taotluse lähtuvalt ürituse sisust ja vajadustest Politsei- ja Piirivalveametiga, Päästeametiga, Kuressaare Linnamajandusega, järelevalve ja kriisireguleerimise peaspetsialistiga, Keskkonnaametiga ja keskkonnaosakonna jäätmete peaspetsialistiga. Kontaktid

Välireklaami kooskõlastamiseks ja paigaldamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus (vt Välireklaami kooskõlastamine) ja saata piret.miller@saaremaavald.ee.
Kui üritusega seoses on vajalik sulgeda tänavaid, tuleb lisaks esitada tänava ajutise sulgemise loa taotlus.

Kui kaua läheb?      Avaliku ürituse loa andmine menetletakse üldjuhul eelseisval vallavalitsuse istungil (igal teisipäeval).
Õigusaktid: Korrakaitseseadus
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord 
Spordiseadus
Kontakt:
Anneli Teppo -Toost, anneli.teppo-toost@saaremaavald.ee
tel 452 5072, 5856 9824
Lisainfo: Veterinaar- ja Toiduameti info toidu ja/või alkoholiga kauplejale

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Elektroonilisele avaldusele palume lisada turvaplaani, mille blanketi leiate siit.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud: Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa Vallavalitsuse spordi- ja kultuuriosakonda (Tallinna 10, Kuressaare). Vastuvõtuajad: K kl 10-12 ja 14-18.