Saaremaa Vallavalitsuse blogis selgitavad vallavanem, abivallavanemad ning vallavalitsuse teenistujad vallas aktuaalseid teemasid.
Toimetaja: arendus- ja kommunikatsiooniosakond,
karin.narep@saaremaavald.ee.
Refereerimisel palume viidata allikale ja autorile.

Saaremaa tund Raadio Kadi sagedused

Raadio Kadi eetris iga kuu teisel reedel
kell 11.

 

Kuula saadet SIIT.

Tammepärg saarlastele ehk laulu- ja tantsupeo järelhüüe

 
Helle Kahm,
Saare maakonna XXVII laulupeo ja
XX tantsupeo “Minu arm” komisjoni esimees
 

Kivikõvasti, kadaka sitkuses,
laante ja laugaste süles
Hoian ikka sind südame ligi,
Eestimaa, minu arm.
/Doris Kareva/

Aasta täis hilisõhtuseid laulusõnade viisiks voolimisi ja sammude kordamisi on selleks korraks lõppenud. Harjutussaalide tuled on kustunud. Kõik ei mahtunud pealinna suurele peoplatsile, aga ka suurest peost kõrvale jäänud koorid ja tantsurühmad on täna rikkama sülega – me kõik oleme. Selgeks on korratud uued laulud ja tantsud, mida omaenese kogukonnale kinkida ja iseendale rõõmuks esitada.

Paljud aga jõudsid kohale – jõudsid XXVII laulupeole ja XX tantsupeole „Minu arm“. Emotsioonid on veel värsked ja värvilised, sügavad ja ühendavad. Rahvas, kes parema meelega omapäi rabas ratsutab, tunneb rõõmu koostegemise tundest. Mitte vaid Saaremaalt ja Muhumaalt pealinna kohale sõitnud  1342 rahvamuusikut, tantsijat, võimlejat ja lauljat, vaid palju enam. Pealtvaatajad on ja olid selle peo oluline osa. Rongkäigus kõndides tundus, et iga kolmas „Elagu“-hõiskaja oli meiega Saaremaalt kaasa tulnud. Lisaks kojujääjad, koduse majapidamise eest hoolitsejad ja vastutajad, televiisorite ja linnaväljakul avaliku ekraani ees peo nautijad. Kõik need inimesed, kes vastutasid ürituse kordamineku eest, staabi rahvas, logistikud, meedikud, raamatupidajad ja üleveo korraldajad.

Vähe on asju, mis meid rahvana nii tugevalt ühendaks. Kultuur on see, mis vaikselt, juba harjutusaegadel suurema kärata, inimesed ühiselt tuksuma paneb. Tasasel moel, laulusalmi haaval ja rahvariide vöö ümber kerimise kaart jälgides hinge poeb. Kultuur on tantsijate maalilises lainetuses, laulukaare alt kuulajateni kanduvas kõlas, hinge pugevas sõnas. Värvikirev on see maailm, rongkäigus kõndivate saarlaste viikingilaevast alguse saav, lõpuni ühtse kihelkondliku identiteediga. Ideena kohal juba laulupeo tule tulemisega maakonda, sõnumiks: „Üksi pole keegi, iga inimene on oluline, olgu ta kui kaugel erinevate kihelkondade paikades“. Mudilased algklassidest marssisid rongkäigus sama vapralt kui juba kogenud peolised. Pill mängis ja orkester aitas sammu taktis hoida, rahvariides neiud keerlesid kogu tee. Ühel hetkel ei olnud vahet marssijatel ja teepervel hõiskavatel kõndijatel, noortel ja vanadel, omadel ja külalistel. Kõik olid peole oodatud: kes kohapeale, kes televiisori ette või raadio teel toimuvast osa saama.

Tantsijad ja lauljad kogesid nii vihma kui päikest, pealtvaatajate aplause ja vaimustusrõkkeid. Ülev oli olla nii tantsuplatsil kui laululaval, ülev oli seista pealtvaatajana esinejate poole avatud meele ja tänuga. Muusika, tants ja laul on meie pärisosa, meie kultuuriruum ja meie maailmavaade. See meid seob ja see meid kannab. Tammepärg kinnitab tänuga.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Tammepärg ning suur tänu kõigile osalejatele ja korraldajatele:

 • 9 rahvamuusikut, 355 tantsijat ja võimlejat, 923 lauljat ning juhendajad
 • Muhu vallavanem Raido Liitmäe, Ruhnu vallavanem Andre Nõu ning Saaremaa vallavanem Madis Kallas ja abivallavanem Jüri Linde
 • Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär ning endine juhataja Mihkel Tamm
 • Saaremaa valla kultuurinõunik Heli Jalakas, sporditööspetsialist Rasmus Tüüts, kultuuritööspetsialist Anneli Teppo-Toost ning endine kultuuritööspetsialist Valve Heiberg
 • Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson ning rahandusteenistuse juhataja Thea Raik
 • Aste Rahvamaja juhataja Triino Lest
 • Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurspetsialist Krista Lember
 • Saaremaa Rahvakultuuri Seltsi juhatuse esimees Krista Riik
 • Meditsiinitöötajad Tiina Rüütel, Kai Prostang ja Mari Soots
 • Turvatöötajad Hillar Peegel, Kalle Tiits, Mati Teär, Andrus Vaher, Aivar Krusta ja Jaen Teär
 • Bussifirmad ja bussijuhid
 • Eriline tänu Tallinna Sadamale ja Vello Runthalile, kes aitasid meil üle väina mandrile ning tagasi ka kodusaarele saada
 • …ning loomulikult suur aitäh kõigile pealtvaatajatele ja kaasaelajatele

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Aeg on anda teada ideedest, mida hakkab armastama kogu Saaremaa

 
Renate Pihl,
arenduse ja kommunikatsiooni
peaspetsialist
 

Mida ühist on Porto Alegrel Brasiilias, Sevillal Hispaanias ja Saaremaa vallal?
Nendes omavalitsustes saavad elanikud ise otsustada mingi osa eelarve üle. Alates 2019. aastast on kaasav eelarve vallaülene ning käesoleva aasta vallaeelarves on selleks ette nähtud 98 000 eurot.

Ehkki kriitikud on kaasavat eelarvet nimetanud demokraatia mängimiseks, viidates justkui oleks kaasamine näiline, on kaasav eelarve tõusev trend kogu maailmas – seda on rakendatud ligi 40 riigis ja enam kui 1500 linnas. Üldistatult võiks kaasavat eelarvet nimetada kodanike eelarveks – inimesed saavad eelarvesse ise ettepanekuid teha ja siis hääletada nende ideede poolt, mida kõige paremaks peavad.
 
Kaasava eelarve kasutegur seisneb ka võimaluses äratada elanikes huvi oma koduomavalitsuse arengu vastu ning panna mõtlema omavalitsuse eelarve kujunemis- ja koostamisprotsessile. Eestis rakendatakse kaasavat eelarvet juba enam kui paarikümnes omavalitsuses ja arvestades Kuressaare kogemust, on tänavune Saaremaa jaoks järjekorras kuues kaasav eelarve. 

98 000 – on seda vähe või palju?

Saaremaa kaasava eelarve puhul saab ühe ettepaneku kohta küsida maksimaalselt 25 000 eurot ja minimaalselt 1000 eurot. Ehk teoreetiliselt saab ellu viia vähemalt neli suuremat või kuni 98 väiksemat projekti. Seega on kaasavasse eelarvesse oodatud nii suuremad kui ka väiksemad ideed – nii argised kui ka kõrgelennulised. Algatada saab midagi täiesti uut või saada kaasavast eelarvest tuge, et lahendada mõni pikaajaline kitsaskoht. 
 
Kaasava eelarve puhul on kindlasti nii, et vaikimine hõbe, rääkimine kuld. Vahel on öeldud sedagi, et hea idee on kuju võtmas, aga kipub vormistamise taha jääma. Merit Karise on selle hästi kokku võtnud, öeldes: „Siis anna vähemalt teatepulk edasi, räägi kaasavast eelarvest oma sugulastele-sõpradele-tuttavatele mandril, välismaal õppivatele noortele, saarel suvitajatele, külas käivatele sõpradele.“ Seega on kaasav eelarve kõigile avatud, olenemata sellest, kus ettepaneku tegija asub või elab.

Ettepanekute esitamine – periood, mil ootame unistusi…

Kaasava eelarve ideid saab esitada kuni 16. aprilli keskpäevani ja seda võib teha igaüks. Kehtestatud tingimuste kohaselt saab kaasava eelarve objektiks olla avalikes huvides kasutatav investeeringuettepanek ning valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seonduv siia alla ei kuulu. Inimkeeli öelduna – veendu lihtsalt, kas sinu ettepanek vastab seatud mängureeglitele. Ühiskondlik avalik huvi ning kõigile kättesaadavuse tagamine on kaks nüanssi, mida eeldatakse. See on rahva võimalus meelde tuletada ja tähelepanu juhtida, mis huvid avalikkusel on. 
 
See ongi kaasava eelarve suurim praktiline väärtus – lauale tulevad head ideed, vallavalitsus saab suhteliselt lühikese aja jooksul tagasisidet kogukonna soovide ja murede kohta ning ühes sellega ka elanike endi poolt pakutud lahendused. Veelgi enam – see on ka kodukoha kaardile lennutamise võimalus!

Komisjonil on nõuandev roll

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, mille 12-liikmelisse koosseisu kuuluvad vallavalitsuse osakondade esindajad (vallaarhitekt, keskkonna-, arendus- ja kommunikatsiooni- ning majandus- ja haldusosakonna esindajad), vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni esindajad, piirkondliku arengu ja külaelu komisjoni esindajad ning osavallakogude ja kogukonnakogu esindajad. 
 
Huvitav aspekt selle hindamisprotsessi juures on aga see, et nimetatud komisjon ei otsusta, millised ettepanekud kaasava eelarve raames ellu viidud saavad. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ning vastavust kaasava eelarve tingimustele. Lisaks võib komisjon soovitada idee autoril esitatud ettepanekut kohandada, näiteks vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt.

Kes siis lõppkokkuvõttes ikkagi otsustavad? 

Vastus on lihtne – kodanikud ise. Ehk ise teed, ise valid. Kehtiva korra kohaselt saab rahvahääletusel osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on 01.01.2019 seisuga Saaremaa vallas. Seega on meil 26 868 otsustajat, kel igaühel kuni kolm häält. Potentsiaali kui palju! Kuivõrd edukaks ükski idee praktikas osutub, selle eest saavad aga hea seista juba ideede esitajad ise, tutvustades oma ettepanekuid kogukonnas ning huvirühmades. On omaette väljakutse, kuidas oma hääl kuuldavaks teha, häid ideid lennukalt esitleda ja kõiki teisi ideede headuses veenda.

Head ideed saavad teoks 

Millised ideed 2019. a. kaasava eelarve raames tuule tiibadesse saavad, saab selgeks vallaelanike hääletuse tulemusena, mis toimub 8. maist 21. maini. Hääletustulemusena moodustub paremusjärjestus ning kõik selleaastase kaasava eelarve summa sisse mahtuvad ettepanekud saavadki tuule tiibadesse. Tegelikkuses aga ei loe üksnes võiduideed, sest sisukad ettepanekud jäävad ringlema ja arenevad edasi. Heade ideedega on kord juba nii, et kui need on idanema hakanud, siis ei peata neid enam miski!

Külaelu edendamisest

Karin Närep,
arendus- ja kommunikatsiooni-
osakonna juhataja

 
Ühtse Saaremaa valla loomisel üheks hirmuks oli elu jätkusuutlikkus maapiirkondades. Esimese ühtse vallana tegutsemise aasta põhjal saab aga julgelt öelda, et vallavalitsuse vaates on Saaremaa külade ja alevike teemadega tegeletud 2018. aastal väga suures mahus nii ajaliselt kui ka otseselt rahalises mahus.

2018. aastal toetati erinevaid maapiirkondades toimunud kohaliku elu arendamisele suunatud tegevusi valla poolt enam kui 90 000 euroga. 
Üheks teemaks, mis otseselt puudutab meie külade ja maaelu kestmajäämist, on mittetulundustegevuse toetamine. Elu maal peab kandma peamise sambana kindlasti ettevõtlus, aga ka ettevõtlikel inimestel on vajalik tunda kogukonna aktiivsust ja neil on tihti soov sellises tegevuses ka ise kaasa lüüa. Saaremaa vald on pidanud oluliseks sellisele kogukondlikule tegevusele õlg alla panna ja nii ka kindlasti jätkame. 
 
Eelmisel aastal võeti vallavolikogu poolt vastu uus ja terviklik mittetulundustegevuse toetamise kord, mis määratleb vallaüleselt selged ja ühtsed põhimõtted erinevate mittetulundustegevuste toetamiseks. Ühe vahendina selleks nähakse ette otseselt külaelu edendamisele suunatud külaraha. Saaremaa vallas on hetkeseisuga 413 asustatud küla, mis on üsna erinevad. Nii näiteks on suurim küla 263 elanikuga ja 11 küla, kus elab vaid 1 inimene. Lisaks on meil ka 9 alevikku. Seega, leida ühtset korraldus- ja rahastusmudelit kõigile on keeruline ning suures osas peaks külades elu edendamine ja korraldamine jääma kohalike inimeste endi otsustada. 
 
Külades elu edendamiseks on väga vaja sädeinimesi, kes suudavad ja tahavad panustada kogukondlikkuse koostöösse ja selline tegevus peab olema vabatahtlik. Eestis on pikemat aega olnud rakendatud ka külavanema kui küla esindaja institutsioon, kelle osas on kindlaks määratud teatud õigused, aga ka kohustused. 
 
Ka Saaremaa vallas on otstarbekas seada teatud reeglid külade esindamiseks, seega oleme vallavalitsuse poolt väljatöötanud aleviku- ja külavanema statuudi eelnõu, mis on tänaseks läbinud ka ulatusliku kaasamise protsessi. Kokku esitati meile 145 märkust ja ettepanekut. Täname väga kõiki, kes meile märkused esitasid. Kõik märkused on läbi arutatud ja enamik neist arvesse võetud. Märkuste osas tagasiside edastame vallavalitsusele poolt kõigile märkuste esitajatele. 
Märkuste osas võib välja tuua järgmised kõige enam väljatoodud teemad. 
 
Esiteks elaniku mõiste ehk siis keda defineerida küla- või alevikuvanema valimisel hääleõigusliku elanikuna. Kaasamise käigus tehti ettepanek lugeda vanema valimisel hääleõiguslikuks elanikuks ka asulas kinnisvara (lisaks veel ka kinnistu või hoonestatud kinnistu) omanikke. Sellist elaniku mõiste laiendamist eelnõu koostamisel põhjalikult kaaluti ja leiti, et tuleb arvestada võimaliku riskiga, et kinnistute omanikel võib puududa huvi ja soov asula arenguks panustada sarnaselt asulas alaliselt elavatele inimestele.

Praktikas võib tekkida mitmeid probleeme vastava info saamisega, mis võib osutuda liigselt bürokraatiat ja vaidlusi tekitavaks. Lisaks esitati ettepanek arvestada elanikuks ka vaid teatud perioodil asulas elavaid nn suvesaarlasi. Viimaste osas on aga veelgi keerulisem tagada vastavate andmete saamine ja nn ühtne lähenemine, kuna tegemist (nt ühe perekonna puhul) enamikus ei ole kinnistut omavate isikutega. Katastriüksuste omanike lisandumisel vanema valimisel hääleõiguslike elanike hulka suureneb vastavalt ka vanema valimise algatamise ja üldkoosoleku otsustusvõimelisusele seatud kvooruminõue, mis ei pruugi olla praktikas reaalselt saavutatav, kui katastriüksuste omanikel puudub huvi osaleda vanema valimistel, ning seega võib jääda vanem valimata.
 
Lisaks esitati enam märkuseid ka vanema tasustamise ja vanema tegevusega kaasnevate kulude katmise vajaduses. Vanema tasustamise puhul tuleb aga arvestada, et nagu eespool toodud, on meil asulaid väga erinevas suuruses ning võib juhtuda, et ka vanemate panustamine enda rolli täitmisesse on erinev, seega on jällegi väga keerukas määratleda ühtselt sobivat tasustamise mudelit, mis oleks õiglane kõigi vanemate suhtes. Tegemist on siiski vabatahtliku auametiga. 
 
Kindlasti näeme vajadust koostöös külavanemate ja külaseltsidega külaelualast koostööd edasi arendada. Võiks ka kaaluda, nii nagu tehtud teistes omavalitsustes, küla- ja alevikuvanemate ühise nn katusorganisatsiooni loomist, mis oleks vallale partner vanemate esindamisel. Ootame selles osas kindlasti meie külaelu edendajate arvamusi. 

Valla sotsiaaltöö uued arengud

Marili Niits,
abivallavanem 
Novembrist sotsiaalvaldkonna juhtimise kohustusi üle võttes adusin selle valdkonna keerukust ja väljakutseid, mis on tingitud eelkõige sellest, et klientideks on inimesi igas vanuses, sünnist surmani. Kuid ka sellest, et saatus toob inimeste eluteele erinevaid väljakutseid, mille lahendamisel saab sotsiaalosakond abiks olla.
 
Täna, 1. veebruaril alustavad tööd sotsiaalosakonna sotsiaalhoolekandeteenistuse juhina Reelika Murd ja sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhina Monika Sarapuu. Sotsiaalosakonda kahe teenistuse loomisega ei kaasne koheselt muutusi klientidele ega teenistujatele. Küll aga annab see kiirema võimaluse võtta vastu otsuseid teenistuste siseselt, et tagada elanikele veel parem teenuse kättesaadavus.
 
Sotsiaalvaldkonna esimese aasta, ühinemisjärgse aasta, väljakutsed sarnanesid teiste valdkondade väljakutsetele, milleks olid kaheteistkümne erineva omavalitsuste seniste valdkondlike juhtimisharjumuste ühtlustamine. Antud valdkonnas olid selleks muu hulgas teenuste ja toetuste ühtlustamine, mis aga tähendas nii elanikule kui ametnikule uuendust.

Eks tagasisidet on tulnud nii positiivset kui negatiivset. Positiivsest tuleb ammutada energiat, et säiliks motiveeriv suhtumine nägemaks negatiivses head ning võimalust valdkonda veel paremaks arendada. Sellest tulenevalt on hetkel käsil „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra“ ülevaatamine ja kohandamine just Saaremaa vajadustele ning võimalustele. Selleks oleme kaasanud ka erinevaid koostöö partnereid. Hea meel on näha, et mõeldakse kaasa ja antakse tagasisidet.
 
Volikogu algatas detsembris Saaremaa valla lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande arengukava koostamise. Valdkondlikul arengukava koostamine on oluline, et sõnastada, mitte ainult arvata, mis seis on hetkel valdkonnas, millised on eesmärgid ja tegevused nende eesmärkideni jõudmiseni.
 
Mul on hea meel, et sotsiaalvaldkonna inimesed on mind omaks võtnud ja olen kindel, et üheskoos lahendame teisedki väljakutsed. Olgu need siis seotud hooldekodu kohtadega, teenuste kättesaadavusega ja arendamisega või tulevikku suunatud investeeringutega.
 

Laste ja perede tugikeskuse loomise lugu


Helle Kahm,
abivallavanem

Novembrikuu lõpp on oluline teetähis Saaremaa valla haridus- ja sotsiaalvaldkonna aastapikkuse koostöö tulemusel planeeritava laste ja perede tugikeskuse loomisel.

Väiksemate ja suuremate gruppidega on aasta jooksul arutatud ja koos istutud ligi sada korda. Suupärase nime välja mõtlemiseks ootab ees konkurss, kuid ametliku nime poolest laste ja perede tugikeskuse loomise sisusse süüvides on hea meel sellest, et lastevanemate, tugispetsialistide, koolijuhtide, valla ametnike ja poliitiliste jõudude eesmärk on üks: tagada laste ja perede heaolu. See on eesmärk, mis aitab meil kogukonnana kesta ja peredele kindlustunne tagada.


Arvud on selged ja üheselt mõistetavad. Nii on 1.09.2018 seisuga Saaremaa lasteaedade ja koolide töötajate poolt haridusregistrisse EHIS kantud haridusliku erivajadusega õpilasi 19% (s.o 517 õpilast) põhikooliealistest õpilasest, keda on kokku 2690. Lasteaedade hinnangul on lasteaedades haridusliku erivajadusega lapsi 22% (s.o. 292 lasteaialast) üldarvust, milleks on 1330. Teadaolevalt on novembri lõpuks haridusregistri andmetel see arv tõusnud sajakonna lapse võrra. Lisaks tuleb lasteasutuse töötajatel igapäevaselt tegeleda ka laste teiste muredega, on siis tegemist lahutuspere lastega, leina või muude lapse jaoks äkki juhtuvate probleemidega. 

Saaremaal on vaid kahes suures koolis täna olemas kõik neli tugispetsialisti (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog), ühes koolis kolm tugispetsialisti, viies koolis kaks ja kuues koolis üks spetsialist. Kolmes koolis ei ole ühtegi tugispetsialisti. Ka nendes koolides, kus tugispetsialistid on vähemal või suuremal määral olemas, on nende koormused ebaühtlased ja end jagatakse mitmete teiste tööde vahel.

Valla kolmeteistkümnest lasteaiast üheksal on olemas logopeed – enamasti osalise koormusega – ja viiel lasteaial eripedagoog. Neljal lasteaial puuduvad tugispetsialistid üldse.

Kui väikesed vallad olid tihtipeale sundseisus, sest 0,2-0,5 koormusega tugispetsialisti oli haridusasutusse pea võimatu saada, siis suure valla vaates on lastevanemate ja õpetajate ootused professionaalse toe järele võimalik lahendada süsteemselt ning tugi viia lapsele ja õpetajale võimalikult lähedale.

Seega on üheselt mõistetav, et lastele ja peredele, samuti õpetajatele ja koolile tervikuna on tugi vaja korraldada õigeaegselt ja piirkonnast olenemata. Just see toetab last arenemaks vastutustundlikuks ja toimetulevaks, iseseisvaks inimeseks. Pered saavad tunda end toetatuna ja kindlustatuna, oma kogukonna liikmetena ka siis, kui kõik ei lähe nii, nagu unistus ette on kirjutanud.

Üheskoos on ka tunnistatud, et lasteaiad ja koolid oma meeskondadega on ka täna andnud parima kaasava hariduse kontseptsiooni ellu viies. Lihtsam on olnud suurtel koolidel ja lasteaedadel oma meeskonda tugispetsialiste komplekteerida ja keerulisem väikesetel lasteasutustel. Teema on nii kompleksne ja mitmetahuline, et lihtsaid lahendusi pakkuda on ebamõistlik. Uue valla vaates on ülesandeks aidata tõsta kvaliteeti seal, kus asjad juba on teatud tasemeni jõudnud, ja parandada olukorda nendes asutustes, kus tugispetsialistid sootuks puuduvad.

Täna oleme jõudnud kaardistada olukorra ja teame üsna selgelt, milles probleemid seisnevad. Sealjuures ei ole vähetähtis rahalise ressursi piiratus, teisalt koolide lisavajadus inimeste järele, kes aitaksid välja hetkes tekkivate olukordade lahendamisel, on siis tegemist abi- või asendusõpetajate puudusega, õpilaste saatjate või teiste, kooli jaoks oluliste teemadega. Professionaalsete tugispetsialistide vähesus ja omavaheline koostöö puudumine, lasteasutuste omavaheline võistlemine paremolemise nimel – kõik see peidab probleemid sügavale ja ununeda võib eesmärk, mille nimel me kõik tegelikult toimetame.

Iga muutusele orienteeritus toob kaasa vastupanu, kaasnevad hirmud ja hinnangud. Muutused ongi rasked, aga ka vajalikud. Nõuab seda siis seadus või olukord, kuhu oleme jõudnud. Selles olukorras kiputakse hetkeseisu välja näitama paremas olukorras, kui on ja õigustama asju, mille osas teatakse, et need tegelikult ei toimi. Teame, et täna sõidavad lapsevanemad Saaremaa erinevatest piirkondadest abi järele Kuressaare linna, et nii haridus-, sotsiaal- kui ka tervishoiuteenused kätte saada ja linnast edasi mandrile, sest täna ei suuda ka Kuressaare kõiki professionaalseid teenuseid peredele tagada. Psühholoogid oskavad hästi selgitada, et kui toimuvad muutused, muutume ärevaks, püüame teha kõik, et olukorda vältida. Lapsena võime endale seda lubada, aga täiskasvanuna on meie kohus reaalsusega tegeleda ja probleemid ära lahendada. Me võime tahta probleeme lahendada südamega heaks inimeseks olemisega, kuid lõpuks on olulised teadmispõhised metoodikad ja oskused, nii saame üles ehitada süsteemselt toimiva tugisüsteemi. Saame kohapeal luua uue kvaliteedi lastega perede probleemide ennetamisel, perede abistamisel ja laste vaimse tervise edendamisel.

Milliseid võimalusi lastega perede paremaks abistamiseks on välja pakutud? Ühe võimalusena on pakutud, et igal lasteasutusel oleks oma statsionaarne, pidevalt kohapeal paiknev tugimeeskond. Samas ei ole paarikümne lapsega lasteasutuse vajadused samad, mis saja või tuhande lapsega lasteasutusel, sest kõik ei vaja logopeedi, psühholoogi, eripedagoogi või sotsiaalpedagoogi. Teame ka, et selleks puuduvad rahalised vahendid ja piisav hulk kvalifitseeritud personali.

Ühe võimalusena on mõistlik korraldada ühe piirkonna lasteaedade ja koolide peale üks meeskond tugispetsialistidest, kes siis vastutab selle ala laste ja ka õpetajate toetamise eest. Tugispetsialist on professionaal, kelle töö aluseks on kindel metoodika ja teadmispõhine lähenemine. Professionaalsuse ja motivatsiooni säilitamiseks vajatakse koolitusi, töönõustamist ja raskemate lugude puhul ka arutelusid sama taseme spetsialistide vahel, et kogemusi ja oskusi vahetades parim võimalik lahendus leida. Tugispetsialistide tööd ei saa hinnata selle järgi, mitu korda laps, lapsevanem või õpetaja toetatud on saanud, vaid ikka tulemuse järgi, kuidas osatakse toime tulla ja iseseisvalt hakkama saadakse.

Ühe võimalusena on laual ka kahetasandiline tugisüsteem, mis jaguneb lasteasutuste ja tugikeskuse vahel. Seegi tundub mõistlik, kuid ka siin tuleb ressurssidele ausalt otsa vaadata ja mõelda, et kõige olulisemad laste arengu seisukohalt on asutustes õpetajad, kelle jaoks märkamine ja lapse toetamine on samuti tööülesanne. Alles siis, kui õpetaja tunneb, et ta vajab kõrvalpilku, tulevad mängu tugispetsialistid. Teades ressursi piiratuse komponenti ei ole mõistlik, et kogu meeskond pidevalt kohapeal on, tugi peab olema paindlik ja suunatud nii lapsele kui õpetajale just siis, kui vajadust märgatakse või kui oht on eelnevalt teadvustatud.

Tugikeskuse alluvusse koondununa, töökohaga lasteasutuses on meeskondi võimalus paindlikult planeerida. Luua kohapeale kompetents, mis aitab järele nõrgemad ja on hea partner ka tugevamatele lasteaedadele ja koolidele. Selgitame välja lapse vajadused ja loome kohapeale vastavad keskkonnad. Areneme edasi koos sotsiaalvaldkonnaga ja töötame välja ennetusmehhanismid, mis praegu ükshaaval tegutsejatena killustuvad ja ei toimi. Toimetulekut ei saa hinnata kordade järgi, mis tugispetsialisti kabinetis on veedetud, vaid selle järgi, kuidas laps ja noor hakkama saab tarkuse ja oskustega, mis talle on õpetatud.

Seega võimalusi on mitmeid ja usun, et kuna erinevate osapoolte eesmärk on üks, suudame kokku leppida ka tegevuskavas, kuidas selle eesmärgini jõuda. Nii saavad kindlust Saaremaa pered ja haridustöötajad ning samuti õpivad erinevad osapooled koostööst tuleneva heaolu baasil edaspidi vastandamist vältima ja koos tegutsema. Need on ju meie oma lapsed ja meie oma Saaremaa pered, kellega iga päev koos oleme ja kelle heaolu meile kõigile korda läheb.

Ühistranspordist Saaremaa vallas


Karl Tiitson,
transpordinõunik 
 
Alates 1. juulist 2018 on Eestis võimaldatud maakondlikel bussiliinidel sõita tasuta, seda on rakendatud ka Saare maakonnas Saaremaa valla poolt korraldatavas maakondlikus ühistranspordis, kus pileti hind on 0 eurot. Algselt ei uskunud me suurt reisijate arvu kasvu, kuid tegelikult on kasv olnud päris suur (oktoobris lausa 26%).

Võrreldes 2017. aasta sama perioodi reisijate arvudega, on kõigis liinigruppides toimunud märgatav kasv. Samas on meil liine, kus kasv on olnud tagasihoidlik või on toimunud vähenemine. Need numbrid on heaks indikaatoriks, milliste liinide puhul vastab graafik tegelikult inimeste nõudlusele ja milliste puhul mitte. Kui rääkida konkreetsetest numbritest, siis oktoobrikuus tehti liinigrupis 1 16 424 sõitu, liinigrupi II 1 osas 19 377 reisi ja liinigrupi II 2 osas 21 873 reisi, mis on vastavalt 3769, 4178 ja 6764 reisijat rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Ka varasematel tasuta transpordi kuudel on tõus olnud ca 20% (juulis 22%, augustis 21% ja septembris 17%). 
 
Lisaks 0-eurosele piletihinnale on alates 1. septembrist 2018 täiendatud  liinivõrku ja muudetud liinigraafikuid kiiremaks. Mõni muudatus tõi kaasa graafikus mittepüsimisi, kuid tänu inimeste teavitustele oleme neid sõiduplaane korrigeerinud. Täname inimesi, kes on meid koheselt informeerinud, kui midagi on valesti, ei sobi või kui buss ei püsi graafikus. Vabandame reisijate ees, keda eksimused on puudutanud. 
 
Ühistranspordi korraldamise võttis Saaremaa vald Saare maavalitsuselt üle 1. jaanuarist 2018. Huvi ühistranspordi kasutamise vastu on tõusnud, otsene seos on kindlasti tasuta transpordi tulekuga. Meie töös on väga vajalik reisijate tagasiside ja muudatusettepanekud, mida on sel aastal, mil vald maakonna ühistransporti korraldab, palju rohkem laekunud. Liinivõrku saab muuta, kui inimesed oma soovidest teada annavad, see muudab ka meie töö lihtsamaks. Muidugi on soovid väga erinevad, kõiki ei suuda me täita ega saa kõiki inimesi uksest ukseni sõidutada. Siiski aitab teadmine lahendada vähemalt ühel suunal sõita soovivate reisijate vajadusi. Ootame ettepanekuid ka edaspidi, hea on saada tagasisidet, mida muuta ja mis on hästi!
 
Olukorda, kus maakonna bussiliinivõrk vastab kõikide reisijate soovidele ja vajadustele, ei ole ilmselt võimalik kunagi saavutada. Samas toimub vallas päris palju teisi sundliikumisi, mida inimesed võiksid mobiilsuse parendamiseks kasutada. Üks neist on sotsiaaltransport. Hetkel teostavad sotsiaaltransporti valla enda sotsiaaltöötajad, meie huvi on antud süsteemist edasi liikuda nii, et vabastada sotsiaaltöötajad autojuhi kohustusest. Selleks plaanime hakata sotsiaaltranspordi teenust sisse ostma.

Samas ei tundu otstarbekas osutada sissetellitavat teenust ainult seaduse alusel sotsiaaltranspordi kasutamisõigusega isikutele. Seetõttu tahame lubada tellimuse esitamist kõigile elanikele. Tegu oleks taksolaadse teenusega, kus inimene peab sõitu ette planeerima, ent arvestama, et sõidukisse tulevad ka teised ning nende peale võtmisel võib tema teekond ja sõiduaeg võrreldes otseteega pikeneda. Täpsemad tingimused on välja töötamisel ja kuna tegemist on katsetusega, saab neid teenuse osutamise käigus muuta. Tulevikus ei ole välistatud ka teiste sundliikumiste liitmine uue süsteemiga (sõidujagamine jms), kuid hetkel on sellele mitmeid seadusandlikke jt takistavaid tegureid. 
 
Eespool kirjutatu on meedias paljukajastatud nõudetranspordi ja sotsiaaltranspordi pilootprojektide temaatika lühike kokkuvõtte - see, kuhu me hetkel oleme välja jõudnud. Kogu protsessi eesmärk on olnud leida võimalusi laiendada inimeste liikumisvõimalusi ning vähendada vajadust isikliku sõiduauto kasutamiseks. Tulevikus näen siin inimeste liikumise tagamiseks ning ka liinivõrgu planeerimiseks võimalust kasutada avalikku raha paremini.
 
Mis puudutab kirjeldatud kahte projekti, ei ole nende puhul miski kivisse raiutud. Protsessi käigus oleme tulnud uute ideede peale, samuti on meedias kajastatud erinevaid versioone, mis on osades inimestes esile kutsunud pahameelt või tekitanud arusaamatusi. Siinkohal tahaks vähendada Torgu piirkonna elanike hirme. Torgust on räägitud kui potentsiaalsest katsetamise piirkonnast, kuna see on geograafiliselt hästi piiritletud ning seal oleks lihtne tagada info liikumine (kes saavad uut süsteemi katsetada jms). Kinnitan veelkord, et esialgu ei toimu kuskil ühistranspordi liinivõrgu ümberkujundamist. Tulevikus ei ole ümberkorraldamine välistatud (kui projekt on käivitunud positiivselt ja rahastuse osas on kõik selge)kuid konkreetsetest muudatustest teavitatakse avalikkust kindlasti varakult.
Meie soov ei ole uut süsteemi katsetada piirkonnas, kus inimeste häälestus on juba enne algust negatiivne, võimalik, et sel juhul langeb kaalukauss mõne teise Saaremaa piirkonna kasuks. 
 
Kogu protsessi eesmärk on laiendada ja parendada inimeste liikumisvõimalusi. Soovime kujundada transpordivõrku selliselt, et elanikud saaksid sõiduteenuseid mugavalt kasutada ja väheneks vajadus isikliku sõiduauto järele. 
Kõik reisijate ettepanekud on oodatud!  

Kuidas hoida Eesti kõige turvalisemat elukeskkonda?

 
Karin Närep,
arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja,
maakonna siseturvalisuse nõukogu esimees 
 
Läheneval pimedal sügisel ja talvel liiguvad mõtted üha enam selles suunas, kas minul, minu perel ja lähedastel on igapäevastes käimistes ja toimetamises ikka piisavalt turvaline ja kindel.
Kindlasti on erinevad asutused – nii riigi, omavalitsuse kui ka vabatahtlikus sektoris – igapäevaselt toimetamas ja olemas, et tõtata appi ja aidata lahendada ohtlikke olukordi.
Kuid tihti saavad need asutused appikutse siis, kui õnnetus on juba juhtunud. Me kõik, saarlased, saame aga igapäevaselt hea seista selle eest, et õnnetusi üldse ei juhtukski. 
 
Mõtle, mida Sa ise saaksid igapäevaselt teha, et kõik Su kallid jõuaksid õhtul kenasti koju tagasi. Kas oled lapsele meelde tuletanud, kuidas on õige teed ületada ning et on hädavajalik tõsta pilk nii ahvatlevalt nutiekraanilt tänaval olles ning kindlasti enne sõidutee ületamist? Oled kontrollinud üle, kas kõigil pereliikmetel on olemas toimivad helkurid? Kas oled pere kõige väiksematele meelde tuletanud, et ka mänguhoos on reeglid, mida meeles pidada? Ja mis kõige tähtsam – kas oled öelnud pereliikmetele, et kui näed, et keegi on hädas, anna sellest teada ja ära jää ükskõikseks pealtvaatajaks?
 
Saare maakonnas on peale maavalitsuse tegevuse lõpetamist siseturvalisuse valdkonna korraldamise teema antud ühiselt Saaremaa valla, Muhu valla ja Ruhnu valla kanda. Sarnaselt on korraldatud ka rahvatervise teema: haiguste ennetamine ja tervislike eluviiside propageerimine on antud meie maakonna kolme omavalitsuse korraldada. Rahvatervis ja siseturvalisus on väga otseselt seotud, sest meie tervis, sh vaimne tervis, mõjutab aina suuremal määral ka meie turvalisust nii koolis, tööl kui ka tänaval. Sellel eesmärgil on loodud maakonna siseturvalisuse nõukogu, mille eesmärgiks on määratleda avaliku, era- ja kolmanda sektori koostöös peamised siseturvalisuse korralduse probleemid ning leida neile lahendusi. Tänapäevases siseturvalisuse käsitluses on väga oluline kogukondade roll. Meil ei ole iial piisavalt ressursi, et ehitada üles politsei või päästestruktuurid nii, et kõikjal avalikus ruumis oleks politsei või päästjad näha – eelkõige on meie ressursiks meie inimesed ise, kes saavad just erinevate õnnetuste ärahoidmiseks omalt poolt palju ära teha. 
 
Augusti lõpus sõnastati siseturvalisuse valdkonna erinevate toimijate poolt neli probleemi, millega meie maakonnas eelkõige tuleb tegeleda, vaadates tänast statistikat: 
- Vägivallakuriteod
- Liiklusohutus
- Hoolimatus enda ja teiste turvalisuse suhtes
- Meditsiiniteenuste kättesaadavus
 
Saamaks aga laiemalt meie enda elanike arvamust selle kohta, millised on turvalisuse probleemid ja mis eelkõige paneb inimesi muretsema aastal 2018 Eesti kõige turvalisemas maakonnas, korraldab maakonna siseturvalisuse nõukogu oktoobrikuu lõpus kaks ümarlauda, kuhu kutsume kõiki kaasa mõtlema ja arutlema.  

Hoidkem ennast ja üksteist, et Saare maakonnas oleks jätkuvalt turvaline ja hea elada!

Miks me ometi muudame toimivat pakendite kogumise süsteemi?


Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist
 
Sellise küsimusega on minu poole pöördunud nii mõnigi Saaremaa valla kodanik. Vastus on lihtne – praegune süsteem ei toimi nii nagu peaks. Maailmas on üle seitsme miljardi ressursse tarbiva inimese ja neil kõigil on õigus kasutada olemasolevaid, kuid piiratud ressursse. On ilmselge, et ühel päeval on need ressursid kas otsas või liiga kallid.

Et seda päeva vältida või vähemalt kaugesse tulevikku edasi lükata, peame juba kasutusse võetud ressurssidest maksimumi välja võtma enne nende ära põletamist või prügilasse matmist. Nii jõuamegi jäätmete uuesti kasutuselevõtuni ehk taaskasutuseni. 
 
Taaskasutamist saab meist igaüks harrastada kodus kasutades kilekotte rohkem kui ühe korra, klaaspurke hoidiste tegemiseks jne. Suur osa meie jäätmetest liigub siiski jäätmekäitlejate kätte. Paraku ei oota jäätmekäitleja kusagil jäätmejaamas, et saaks meie banaanikoorte, lapsemähkmete ja kohvipaksu seest välja noppida selle pappkasti, millest Räpina paberivabrik saaks teha uue vihiku või Werrowool seina soojustamiseks tselluvilla. 
 
Ka taaskasutusturul kehtib turumajandus. Ebakvaliteetne kaup ehk kehvasti sorteeritud jäätmed ei lähe kaubaks. Mida rohkem on kogutud jäätmeid vaja töödelda, seda kõrgem on teise ringi toormematerjali omahind ja seda madalam konkurentsivõime. Nii jõuavad uuesti ringlusse eelkõige need jäätmed, mis on kogutud puhtalt  - plast, mis ei sisalda orgaanikat, paber, mis ei ole moosine, biojääde, mis ei sisalda plasti. Kevadel lillepeenrasse kompostmulda ostes eelistame ka ise sellist mulda, mis ei sisalda klaasikilde ja kiletükke. 
Selleks, et meie kasutatud tooted saaksid uuesti ringlusse võetud, on vajalik need koguda eraldi teistest jäätmetest. Enamik tänapäevase mõtlemisega inimesi on valmis jäätmeid liigiti koguma ja ka nende jäätmete üleandmise eest mõistlikku tasu maksma. Kuid seda juhul, kui liigiti kogutud jäätmete äraandmiseks ei pea tegema ülemääraseid pingutusi. Aeg on raha ja pakendikotiga mööda pakendipunkte sõitmine vaba ruumiga konteinerit otsides, paneb lõpuks ka innuka sorteerija loobuma. 
 
Avalike pakendipunktide probleemidega on tõenäoliselt kokku puutunud kõik inimesed, kes neid kasutanud on, aga ka need, kelle töövaldkonda pakendimajandus kuulub. Pakendite kogumisega tegelevad organisatsioonid ei ole praeguse süsteemiga rahul, sest avalikesse pakendikonteineritesse pannakse palju muud prügi, mille käitlemine ei ole pakendiorganisatsiooni kohustus. Vallavalitsus ei ole avalike pakendipunktidega rahul, sest pakendikonteinerid on pidevalt täis, ja vallavalitsus peab oma kuludega koristama pakendikonteineri kõrvale toodud lapsevankrid, WC-potid, vanad jalanõud ja muu prügi. Kodanikud pole avalike pakendipunktidega rahul, sest need on liiga kaugel, ava on liiga väike  ja konteineris ei ole vaba ruumi. Keskkonnaministeerium ei ole praeguse süsteemiga rahul, sest meie jäätmetest peaks vähemalt 50% minema uuesti materjalina ringlusse, kuid tegelikult läheb vaid 30%. 
Jäätmete liigiti kogumise mugavamaks tegemisel on väga suur roll kohalikul omavalitsusel. Kui praeguse pakendite kogumise süsteemiga ei olda rahul ja ettekirjutused, teavitus ning uute pakendipunktide rajamine olukorda oluliselt ei paranda, siis peab kohalik omavalitsus leidma teistsuguse lahenduse. Üks Eesti pakendiorganisatsioonidest on pakendite tekkekohal kogumist praktiseerinud juba üle kümne aasta ja tulemuseks on kvaliteetsed ja taaskasutatavad pakendijäätmed. 
 
Kui kohtkogumise süsteem toimib mandril, siis tasub seda proovida ka siin Saaremaal. Ei tasu panna pead liiva alla jäädes ootama hetke, mil pakendite tekkekohal kogumine muudetakse kohustuslikuks ja siis seista silmitsi samade murede ja hirmudega, mis praegu välja on tulnud. Pigem tasub uut süsteemi vabatahtlikkuse alusel katsetada ja saada kogemuse võrra rikkamaks. Kui tekkekohal kogumine ühel päeval kohustuslikuks muutub, saame omalt poolt pakendikogujatele esitada kaalukaid tingimusi, olgu see siis konteineri renditasu, tühjendussageduse või tühisõidutasu kohta. 
 
Ligi kümme aastat kasutuses olnud avalike pakendipunktide süsteem on näidanud, et eesmärke sellega ei saavutata. See on läbitud arenguetapp ja aeg on edasi liikuda uute ja paremate lahendustega. 

Arengukava ja eelarvestrateegia on terve Saaremaa arendamiseks

 

Madis Kallas,
vallavanem

Saaremaa on üks tervik, mis koosneb 427 ainulaadset külast, 9 omanäolisest alevikust ja ühest linnast!

Kuressaare lasteaedades käib Kuressaare linnas elavaid lapsi Ida-Niidu, Rohu ja Ristiku lasteaedade jagu. Täna peab aga vald renoveerima Kuressaares veel kaks lasteaeda, kuna väljastpoolt Kuressaaret käib lasteaedades niivõrd palju väikesi saarlasi ja olemasolevatesse renoveeritud lasteaedadesse nemad ei mahuks. Siit minu küsimus - kas seda investeeringut saab kirjutada Kuressaare investeeringuks?

Kuressaares asuvates koolides õpib linnas elavaid lapsi natuke rohkem, kui mahub Kuressaare Gümnaasiumisse. Seda arvestatuna, et gümnaasiumi osa läheb riigigümnaasiumisse. Samas renoveerime järgnevatel aastatel Vanalinna kooli ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Sisuliselt võib väita sama nagu lasteaedadega, et kui arvestada ainult Kuressaare lastega, piisaks linnale oluliselt väiksematest koolidest. Seega, kas saab väita, et tegu on Kuressaare investeeringuga?

Riigigümnaasiumiga seotud ehitised (KG staadion, riigigümnaasiumi piirkonna kõnniteed, kaitseliidu lasketiir), kopteri plats, SÜGi hostel, on 100% kogu Saaremaa investeeringud. Kopter teenindab kogu Saaremaa abivajajaid, SÜGi hostelis elavad 100% väljastpoolt Kuressaaret elavad lapsed (samas peab arvestama, et hostel on 60% ulatuses kasutuses hariduslike erivajadustega lastele), riigigümnaasium on kogu Saaremaa lastele.

Koolide ülalpidamine maksab Kuressaares ühe lapse kohta vallale kordades vähem, kui seda maapiirkondades ühe lapse kohta. Enamikus maapiirkondades investeerime koolide töösse täiendavalt arvestatavaid summasid ja mõne erandiga kehtib põhimõte, et mida vähem lapsi, seda rohkem maksame peale. Samas on maapiirkonna koolid üks meie prioriteet ja ilma koolideta/lasteaedadeta oleks seal elu oluliselt vaesem. Nimetame seda kuidas tahes, minule meeldib mõelda kui omavalitsusesisesele regionaalpoliitikale! Terve Saaremaa koos suudab väikseid koole, lasteaedu ja rahvamaju ülal pidada, üksi seda väiksemad vallad pikas perspektiivis teha ei suudaks. Minu jaoks on see ühinemise üks olulisemaid võite ja räägin seda kui maakoolis õppinud ja ka oma lapse maakooli pannud inimene. 

Lasteaedade osas tuleb vaadata ka maa ja linna kohatasude suhet. Maal peab lapsevanem maksma lasteaia koha eest kordades vähem kui seda Kuressaares. Kuigi on üks vald, on maal lasteaedade tasud palju väiksemad! Kuressaare eelistamist ka selles kontekstis kasutada on kohatu.

Teede rahastuseks on mõeldud järgneval neljal aastal kokku vähemalt 5,5 miljonit eurot ja sisuliselt kõik see summa on mõeldud maapiirkondade teede olukorra parandamiseks.

Järgmiste aastate eelarves investeeringute puhul peab eelnevast tulenevalt mõtlema sellele, kuidas käsitleda investeeringuid, mis on ülesaaremaalised ega puuduta vaid ühte piirkonda. Mõtteainet on esimesed 9 kuud juba andnud. Kindlasti tuleb veelkord mainida ka seda, et eelarvestrateegia on muutuv dokument ja aastate lõikes lisandub uusi objekte arvestatavas mahus.

Saaremaa on üks tervik ja me ei saa lähtuda „meie“ või „teie“ asjad, linna või maa asjad. Saaremaa asjad on meie kõigi ühised asjad Sõrve säärest Väikse väinani. Ma tean, et saarlased on jätkuvalt kogu Eestile eeskujuks põhimõttel, et ühiselt ja sõbralikult saab teha palju rohkem kui eraldi ja pidevalt omavahel võideldes.

Kogu Saaremaa on oluline ja elu 427 külas ja 9 alevikus on meile sama oluline kui elu Kuressaares. Sama kehtib ka vastupidi. Raha võiks alati rohkem olla, aga nii lihtsalt on, et soove kogu Saaremaa ulatuses on korduvalt rohkem kui vahendeid. Oluline on aga alati üksteist toetada ja seda sõltumata elukohast.

Vallavolikogu esimesed kuud


Tiiu Aro,
vallavolikogu esimees

Saaremaa valla juriidiline sünnipäev on 21.10.2017. Volikogu 03.11.2017 toimunud istungil sai ametisse valitud  vallavanem ja kinnitatud  viis abivallavanemat. Vallavalitsus sai täitevorganina paika, kuid alles 01.01.2018 alustas oma tegevust Saaremaa Vallavalitsus kui ametiasutus. Tekkis olukord, kus ühinenud valdade (ja linna) sekretärid jätkasid töö korraldamist saarel.

Kõige suurem koormus oli Kuressaare Linnavalitsuse ametnikel, kes pidid lahendama nii praktilisi küsimusi kui ka ette valmistama vallavalitsuse ja volikogu istungeid. Õhkkond oli parasjagu pingeline. 
 
2017. aasta kahel viimasel kuul toimus kuus volikogu istungit, arutusel oli 57 päevakorrapunkti, neist enamik olid vajalikud valla(valitsuse) töö käivitamiseks ja korraldamiseks. Otsuste ja määruste ettevalmistamisel ja otsustamisel tuginesime Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingule. Kehtestati osavallakogude ja kogukonnakogu põhimäärused, moodustati nende kogude juhtide ümarlaud. See annab täiendava võimaluse endiste valdade elanikel piirkonnapõhiselt kaasa mõelda,  arvamust avaldada, valla elu edendamise ettepanekuid teha. Leiti juhid teenuskeskustele, mis tegutsevad pea igas varasemas vallakeskuses ja on elanikele esimeseks kontaktpunktiks asjaajamisel.
 
Uuel aastal jätkab töökalt ka volikogu. 1. augustiks on toimunud seitse istungit, arutatud tõsiselt investeeringute ja 2018. aasta eelarve üle. Paratamatult on selle aasta eelarve ühinenud valdade nägu, nendelt üle tulnud plaanide realiseerimine. Volikogu liikmed on aga konstruktiivsed ja püüame arutleda ja otsuseid teha ettevaatavalt, et 2019. aasta eelarve saaks juba päriselt uue valla eelarveks.

Eesmärk - elujärje parandamine

Esimesed üheksa kuud uues vallas on olnud minu jaoks muljetavaldavad. Oleme püüdnud lähtuda põhimõttest, et elukorraldus saarel ei tohiks halvemaks muutuda, jääda esialgu vähemalt endisele tasemele ja parimal juhul muutuks paremaks. Kindlasti on segadust olnud ja seda pole päriselt võimalik vältida ka edaspidi, kuid eesmärk on elanike elujärge parandada. Olgu need siis saaresiseste ja/või mandrivaheliste ühenduste arendamine, töökohtade loomine, haridusvõrgu loogiline korraldus, arstiabi kättesaadavuse parandamine. Kena loodus ja lahedad inimesed on lisaväärtused, mis peaksid meelitama  siia uusi elanikke, motiveerima neid saarlasteks “saama”. 

Laual on valla arengukava projekt, mis sõnastab suunad aastani 2030. Selle koostamisel on oluline iga vallaelaniku arvamus. Kuressaare ja kogu saare kultuurielu elavdamiseks oleme käivitanud Euroopa Kultuuripealinnaks 2024 kandideerimise. Need eesmärgid ja tegevused on tingimuseks, et elu Saaremaa vallas saab ainult paremaks minna ja siin elada on turvaline ja mõnus.
 
Suurel vallal on suurem jõud ja mõjuvõim, seda peab aga oskama arukalt kasutada.  Olen kindel, et eeldused selleks on loodud. Nii volikogul, kus töötab nii praeguseid riigikogu liikmeid kui endiseid ministreid ning igati arukaid inimesi, kui ka vallavalitsusel, on tugev potentsiaal näha tervikpilti.

Saaremaa valla esimene eelarvestrateegia


Alo Heinsalu,
tugiteenuste osakonna juhataja
 
Kohaliku omavalitsuse üksustel on kohustus koostada vähemalt neljaks aastaks eelarvestrateegia. Saaremaa valla arengukavas seatud eesmärkidest lähtudes on eelarvestrateegias aastateks 2019 – 2022 koostatud valla eelarve tulude prognoos ja piiritletud kavandatavate kulude ning investeeringute mahud, samuti valla laenustrateegia.

Kuna valla rahastamiskava sõltub majandustegevuse väliskeskkonna mõjudest, samuti võivad muutuda riigi poolt kehtestatud reeglid  omavalitsuse toimimiseks, uuendatakse eelarvestrateegiat iga-aastaselt. Eelseisval kolmel aastal on strateegia kavandamisel oluline roll ühinemislepingus kokkulepitul. 
 
Eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 olulised lähtekohad on järgmised:
Saaremaa valla elanikkond väheneb, kuid maksumaksjate arv jääb samaks;
tulumaksu kui valla põhilise sissetulekuallika laekumine kasvab 4,5 – 5,5%;
valla põhitegevuse kulud kasvavad põhiliselt eeltoodu tõttu 2,5 miljoni euro võrra;
personalikulud kasvavad 2019 ligi 4% ja järgnevatel aastatel ca 2%, millega kaetakse eelkõige palgatõus haridusasutuste ja kultuurivaldkonnas, samuti alampalga suurenemisega seonduv;
vallavalitsuse teenistujate võimalikuks palgatõusuks ja tulenevalt elu kallinemisest majandamiskulude kasvuks tuleb leida vahendid olemasolevate ressursside arvelt;
lähtuvalt riigi poolt kehtestatud reeglitest (võlakoormuse ülempiir) määratakse ära investeerimisvõimalused ja konkreetsed objektid;
vallal on laenukohustusi 15,5 miljoni euro ulatuses ning täiendavalt on plaanis võtta investeerimisvajaduse katteks 22 miljoni euro väärtuses uusi laene.
 
Investeerimisobjektide valikul on strateegias lähtutud ühinemislepingus kokkulepitust, samuti kaasfinantseerimise olemasolust. Mitmed objektid on nn üleminevad, st nende ehitus toimub mitme eelarveaasta lõikes (nt kesklinna avaliku ruumi kaasajastamine, Orissaare lasteaed). Investeerimisplaanis on selges ülekaalus haridusvaldkonna objektid. Ühinemislepingus kokku lepitud objektid jõuavad tegevusplaani vastavalt valla võimalustele ja need vaadatakse aastalt aastasse üle. Olulist rolli mängib ka riigi poolse kaasfinantseeringu olemasolu.
Valla eelarvestrateegia läbib augustis avaliku arutelu. Pärast laekunud ettepanekute arutelu ja heakskiitu valitsuse poolt järgnevad septembris debatid volikogus. Eelarvestrateegia kinnitamine on volikogu ülesanne. Eelarvestrateegiaga saab tutvuda SIIN.

Saaremaa sport vajab värskendust!


Marden Muuk,                           
Artikkel avaldatud esmalt ajalehes Saarte Hääl 10.08.18. 
spordinõunik

“Praegu on Saaremaa sport saanud paika lähtuvalt ühinemislepingust, milles sätestati ka spordivaldkonna juhtimismudel ja struktuur. Täna on aga selgelt näha paljud tekkinud kitsaskohad,” kirjutab Saaremaa vallavalitsuse spordinõunik Marden Muuk.
 
Oleme olukorras, kus endised vallad on vähemalt spordi mõistes siiani eraldiseisvad, sest ühiseid puutepunkte on väga keeruline leida. Piirkondade spordijuhtide töösuhted on vägagi erinevad – nii on meil spordijuhte, kes on pedagoogid, rahvamaja perenaised või kultuurimaja juhatajad ning nende ainus ühine nimetaja on see, et nad teevad kohalikku spordijuhtimise tööd senisest harjumusest.
 
Kindlasti ei pea see nii olema, sest iga töö nõuab pühendumist ning selle töö tulemusena peab tekkima reaalne väljund. Selleks võib olla noorte sportimisharjumuse kasv, spordiüritus või -objekt, kuid me ei tohi unustada visiooni ja peame iga oma sammuga mõtlema ka tulevikule.
 
Kõik, kes on spordiga tegelenud, teavad, et ühel hetkel jõuab kätte aeg, kus tuleb võtta vastu otsus, kuidas edasi minna. Olgu selleks siis treeneri- või klubivahetus, koormuste suurendamine või vastupidi nende vähendamine ja keskendumine õppimisele või tööle. Muudatuste ja otsuste tegemine käib igal juhul sportlasekarjääri juurde. Täna me just seda tunnetame.

Üritusi jagub

Uus suur vald peab kaasa minema veel kiirema ja jõulisema mängustiiliga, milleks on vaja ambitsioonikat meeskonda, kes oskab minevikust kaasa võtta tarkuse ja tugevuse ning lisada omalt poolt nooruse energia ja visioonid.
 
Ma ei taha öelda, et meie spordivaldkond on halvas seisus – üldse mitte. Meil on suurepärane taristu, meil on maailma tippe ja me hoiame elus ka alasid, mille puhul on osalejaid alla kriitilise massi. Saaremaale jõuavad ka mitmed suurüritused, olgu selleks siis ACE Xdream´i osavõistlus või Eesti seeniorspordi ja spordiveteranide liidu 51. sportmängud. See, mis neid siia meelitab, pole pelgalt kaunis loodus ja kenad inimesed, siin on ka vastav kompetents ja külalislahkus.
 
Sügisel võõrustab Saaremaa Karujärvel Eesti suurima jalgrattamaratonide sarja viimast osavõistlust ehk Hawaii Express Estonian Cup´i, mis toob saarele enam kui 700 osalejat. Sellele mõeldes tekib suule muie, sest kõigi osavõtjate jaoks on see osavõistlus midagi, mis jääb meelde ja tekitab alati positiivset emotsiooni, ning see tunne on alati võrdluses Saaremaaga.
 
Siin ei ole unustatud kohalikke, sest sellised suured spordipeod ühendavad ja annavad ka meile kõigile võimaluse nautida tippvõistlust sisuliselt oma koduhoovis. Iganädalaselt on kohalikule elanikule suunatud seeriajooksud või ketasgolfi nädalamängud ja kes soovib nautida loodust, leiab tee orienteerumisneljapäevakutele.
 
Lisaks kõigile võistlustele ja üritustele on kindlasti vaja arendada valla koostööd kohalike spordiliitudega. Ühinemise eelselt oli koostöö erinevate valdade vahel erinev, nüüd, kus meil on üks vald, saame tänu sellele suurendada koostööd ja seeläbi arendada ka klubisporti.
 
Siiani on üks suuremaid murekohti olnud teavitus erinevate ürituste ja sündmuste toimumise kohta ning nende kajastamine. Saaremaal toimub pea iga päev midagi, kuid sellekohane informatsioon ei jõua väga tihti laiema avalikkuseni. Piirkondades on väga tublid ja ettevõtlikud inimesed, kes korraldavad erinevaid spordiüritusi, ning on ka väga palju traditsioonilisi sarju, kuhu tegelikult võiks osalejaid ja pealtvaatajaid juurde tulla. Sellisel juhul oleks ka võistluste korraldajatel endil huvi üritusi veel paremini ja loovamalt teha.

Alati saab paremini

Meil on väga palju tervislikke eluviise toetavaid üritusi, nagu Kuressaare suusapäev, Tervisepargi päev, “Tund spordikeskuses”, Jüriöö teatejooks jt. Selliseid laiemale publikule mõeldud tegevusi on läbi aasta kolm korda kuus erinevates asukohtades. Selle juures on väga oluline, et vald saaks nende tegevuste kajastamist toetada ja inimesi senisest enam liikuma suunata. Töö selles suunas juba käib ning ehk hakkab aastate pikkune ootamine lõpuks ka vilja kandma.
 
Praegu on meil võimalus arendada kogu Saaremaa noortesporti. Saame luua võimalusi selleks, et noored liikuma tuleksid ja sooviksid end füüsiliselt arendada. Kui tänu korralikule taristule ja teavitustööle saab mõni tänane noor tulevikus jala tippspordi ukse vahele, siis on meie eesmärk kuhjaga saavutatud. Veelgi olulisem on, et valla väga heades sportimistingimustes oleks meil veelgi enam harrastajaid. Siis oleks meil tribüünidel veelgi enam pealtvaatajaid omadele kaasa elamas.
 
Täiesti võimalik, et jääme kimpu vastustega, kui meilt küsitakse, millise rattamargiga sõitis eelmisel hooajal Mihkel Räim, või mitu medalit on Saaremaa sportlased läbi aegade võitnud Saarte mängudelt. On oluline, et meil oleks, kelle kohta ja kelle käest nendele küsimustele vastuseid küsida, ning kindlasti seisame selle eest, et vald looks võimalikult head tingimused, et siit võrsuks palju väga heal tasemel sportlasi.
 

Sotsiaalteenustest vallavalitsuse pilgu läbi


Kairit Lindmäe, 
abivallavanem

Sotsiaaltöö korraldamine olukorras, kus on ühinenud 12 omavalitsust, on suur väljakutse. 
Viimane pool aastat on Saaremaa valla sotsiaalosakond tegelenud sotsiaalteenuste ühtlustamisega ja parimate lahenduste leidmisega, et teenused oleksid ühtselt kvaliteetsed ja kättesaadavad kõikidele abivajajatele. Eesmärk on pakkuda sotsiaalteenuseid abivajajatele võimalikult  nende elukoha lähedal. 
 
 • Kuressaare Hoolekande abiga oleme korraldanud üle valla koduteenuse, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
 • Toidupangateenus on kättesaadav süsteemselt igas valla piirkonnas.  
 • Eluruumi tagamine on olnud seni suurim murekoht, kuna sobivaid eluruume vallal napib, aga elupinnata ei ole seni keegi veel jäänud. Oleme sotsiaalelupinnad valla erinevates piirkondades olevates majades andnud Kuressaare Hoolekande hallata. Munitsipaalkorterid on majandus- ja haldusosakonna haldusalas. 

Sotsiaalteenuste vajadust hinnatakse sotsiaaltööspetsialisti poolt üle valla eri piirkondades ühtsetel alustel, kasutades ühte ja sama hindamisinstrumendi vormi, mis sisaldab abivajadust selgitavaid küsimusi. Selline hindamine tagab ühtse lähenemise abivajaduse välja selgitamiseks ja teenuste pakkumiseks. Peale hindamise läbiviimist saab sotsiaaltööspetsialist pakkuda vajaliku teenust või abi, mis on sobilik probleemi lahendamiseks. 

Suuremal omavalitsusel on suurem võimekus osaleda erinevates projektides ja lisaraha taotleda teenuste arenduseks

 • Saaremaa vald esitas taotluse, et saada rahastust projektist "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. Projekti raames kohandatakse koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke. Esimeses taotlusvoorus esitati 25 projektitaotlust 36-le kohandusele, millest saavad kasu 29 puuetega isikut.
 • Osaleme projektis „500 kodu tuleohutuks“ mille eesmärk on koostöös Päästeameti ja kohaliku omavalitsusega lahendada toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid.
 • Oleme sõlminud Sotsiaalministeeriumiga kaks sotsiaalvaldkonda hõlmavat koostöölepingut. Kevadel sõlmitud koostöölepingu eesmärk on toetada noorte hariduse omandamist ja tööturule minekut, rakendades projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ Saaremaa vallas.
 • Teine koostööleping on suunatud suure hooldusvajadusega inimestele ja nende lähedastele, et inimene jõuaks õigel ajal õigele sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenusele, saades selleks infot ühest kohast. Eesmärk on piloteerida hoolduse koordinatsioonisüsteemi ja arendada koostööd erinevate osapoolte vahel.
 • Esitasime taotluse Euroopa Sotsiaalfondist toetuse saamiseks, et parendada ja leida uusi lahendusi sotsiaalteenustele Saaremaa vallas, mis on suunatud eakatele kodanikele, et vähendada inimeste hoolduskoormust. Eelkõige soovime parendada koduteenust, intervallhooldust ja päevahoiuteenust.  
 • Oleme esitanud sooviavalduse Sotsiaalministeeriumile, et osaleda sotsiaaltranspordi pilootprojektis ning saanud ka kinnituse meie osalemise kohta. Eesmärk on välja töötada ühtne transpordisüsteem üle valla, mis hõlmaks ka sotsiaaltransporti. Transporditeenuse korrastamine koostöös erinevate osapooltega ja erinevaid transpordivõimalusi kokku liites, ei tohi jääda ükski sihtrühm, kes täna transporditeenust kasutab, teenuseta jääda. Valla soov on teenus optimeerida ja seeläbi pakkuda parimaid lahendusi kõikidele. Saaremaa vald soovib olla pigem süsteemi väljatöötaja kui ülevõtja.  
Toetuste taotlemise võimalusi, millest soovime osa võtta, on avanemas veelgi.  

Seoses ühinemisega on sotsiaalvaldkonna suur võit ka spetsialiseerumine 

Eriti oluline on lastekaitsetöötajate oma meeskonna tekkimine, mis on toonud kaasa parema ja kiirema reageerimise ja tõhusama koostöö koostööpartneritega. 
Valla suurem võimekus võimaldab Saaremaale tuua erinevaid teenusepakkujaid ja vanemlusprogramme, pereteraapiaid jms, mis aitavad ennetada ja toime tulla laste ning noorte käitumisprobleemidega. 
Sotsiaalvaldkond teeb aktiivset koostööd ka kõikide teiste valla erinevate osakondadega, et pakkuda terviklikke lahendusi. 
Koostöös haridus- ja noorsootööosakonnaga leitakse lahendusi, et tagada erivajadustega lastele tugipersonal ja abi. Arendus- ja kommunikatsiooniosakonnaga ühiselt mõeldes sünnivad uued lahendused ja rahastamise võimalused teenuste arendamiseks. Majandus- ja haldusosakonnaga koostöös leitakse lahendused eluruumide probleemidele ja transpordile. Ehitus- ja planeeringuosakond abistab eluruumide kohandamise projekti ellu viimisel. 

Sotsiaalvaldkond on pidevas arengus

Kui ühed teenused saab abivajajate vajadustest lähtudes välja arendatud, siis tekivad kohe uued probleemid ja teenuste vajadused. Suurema omavalitsuse abistamisvõime on suurem, aga ka abivajajaid  on rohkem.  
Julgustan kõiki kodanikke pöörduma oma muredega vallavalitsusse ja teenuskeskustesse, kus on sotsiaaltööspetsialistid, kes on valmis teile sobivat abi pakkuma ja sobivaid lahendusi leidma. Samuti on oluline märgata ka oma kõrval olevat abivajajat ja temast teatada, et abi jõuaks abivajajani. Samuti on oodatud kõik ettepanekud, kuidas sotsiaalvaldkonda tõhusamaks muuta ja milliseid teenuseid on vaja arendada ja juurde. 
Koostöös peitub jõud!

Ühistransport tuulte keerises

 
Jüri Linde,
abivallavanem
 
Oleme jõudnud 2018. aasta teise poolde ja alates 1. juulist on meil maakonnaliinidel tasuta ühistransport. „Tasuta lõunaid ei ole“ seega keegi või millegi arvelt makstakse see riigi poolt kinni. Selleks, et maakonnabussiga sõita, peab omandama valideerimiskaardi, või kuniks seda ei ole, siis väljastab bussijuht nn nullpileti.
 
Arvan, et tasuta ühistransport ei muuda bussiliiklust paremaks, vaid pigem pärsib seda. Kui aga anti võimalus valida, kas minna tasuta ühistranspordi peale või mitte, siis otsustavaks sai siin asjaolu, et 2017. aasta andmete põhjal jääks Saaremaale peale tasuta ühistranspordi sisseviimist nn kasu 387 000 eurot, millest 12 7000 jääks alles meie vallal ja ülejäänud raha jääks inimestele kätte, kes ühistransporti kasutavad. 
 
Kuna aasta pärast lõpeb leping tänaste vedajatega, kes teenindavad maapiirkonda, siis oleme täna läbi viimas ühistranspordi uuringut, et edaspidi saaks bussiliikluse paremaks. Uuringu läbiviimiseks sai maikuus läbi viidud ka küsitlus kõigi elanike hulgas, mis on väga oluline lähtematerjal.  Suured tänud, kõigile, kes oma ettepanekud tegid!
Hetkel valmistatakse ette uut hanget - pannakse paika liinivõrk, mida augustis ka avalikkusele tutvustatakse. Lisaks liinivõrgule tuleb hanke jaoks paika saada busside suurused ning nõutav lisavarustus (ratastooli transport, jalgrataste vedu jm). Kui sõiduajas ei suuda ühistransport isikliku sõiduautoga võistelda, siis sõidumugavuse osas saame teha suure hüppe ning miks mitte sõiduauto mugavust ületada. Heaks näiteks on siin nii kaugliinide vedajad (Lux Exspress) kui kohalikud tegijad (Sarbus).
 

Lisaks tasuta ühistranspordile üleminekule oleme algatanud 2 pilootprojekti, mis peaksid oluliselt parandama meie elanike liikumisvõimalusi. Üks neist on ühistransport jagamisteenusena ja teine sotsiaaltransporditeenus. Need projektid peavad tulevikus pakkuma lahendust selleks, et transporditeenus jõuaks ka sinna, kuhu täna bussid ei käi ja siis, kui selleks nõudlust on. Samuti peaks edasine korraldus kaotama valdkonna killustatuse.

 

Kultuuripealinn koju!


Helle Kahm,
abivallavanem
Kultuur on kõike muud kui steriilne otstarbekus. 
Lennart Meri „Hõbevalge“
 
Kuressaare on linn sügava sisu ja eripäraga, millesse mahub  maailmajagu loovust ja omakultuuri juuri. Me võime vaielda, kas Euroopa kaardil oleme piisavalt väljapaistvad, kuid ometi arvame olevat, üheks põhjuseks meresõitjate ja kunstirahva rohkus meie rahva hulgas aegade algusest. Oleme luulelised ja karused ühtviisi, veidi nagu Nipernaadi ja Vanapagan üheskoos. 
Suvine kultuurikalender on juba täna kirju ja mitmekesine, pakutakse nii rahvakultuuri kui professionaalset kunsti. Meil on ooperi- ja kammermuusikapäevad, kohalike kihelkondade pärandina rahvariided, tantsud, laulud ja tõekspidamised, mis tantsu- ja laulupidudeks kootud. Kõigele on kuulajaid, kõigele on vaatajaid, kohale tullakse lähedalt ja kaugelt. 

Milleks siis hulga inimeste kirglik soov ja tahe kandideerida Euroopa Kultuuripealinnaks 2024?

Ühelt poolt oleme peale suurt valdade ühinemist valmis taas oma lugu üles tähendama, ühtset linna- ja kultuuriruumi kujundama. Minema tagasi juurte juurde, et kiirtena üle Saaremaa mereäärsetest paikadest Kuressaare linnas koguneda, saarlased üheskoos vaimu, mere ja maa kaudu iseenda ja Euroopaga ühenduses olles. Kostina kaasas iga väiksemagi paiga lugu ja laul, mis iidsetest ja tulevastest aegadest pajatavad.  Kuressaarest pärit noor naine on ettevõtmisele logo kujundades puudutanud meile olulisi tähiseid, merd, lossiväravat, aidaust, taevast ja põldu. Meie sümbolid ja inimesed on meie tugevus. Koos saare mainet ja elulaadi edendades oleme rikkamad nii majanduslikult kui sotsiaalselt. 
 
Kultuur on oluline inimeste jaoks, sama oluline kui majad, töökohad, teed. Inimene vajab sotsiaalset turvatunnet ja head haridust. Ometi kui ka kõik muu on olemas, aga  puudu on oma lood ja laulud, tantsud ja kultuuritemplid, oleme vaesemad, kui kirjeldada oskame. Õnnelik olemiseks peab elus kõik tasakaalus olema. Nii on kõigi suurte ja tähtsate küsimuste kõrval ülioluline meeles pidada, et kultuuri olemasolu ja tarbimine on midagi, mis meist paremad inimesed teeb. Seetõttu on iga valdkonda  eraldatud euro investeering meie toimetulekusse ja rahulolusse, toetus inimese paremasse minasse. Omades ja mõistes enese juuri, seda millist rada pidi oleme tänasesse tulnud ja teame, kuhu soovime minna, hoides pärimust järeltulevatele põlvedele ja sellele oma lood juurde kirjutades, oleme kohustatud seda ka teistega jagama, seeläbi ise rikkamaks ja tugevamaks saades. 
 
Jah, loomulikult oleme me üks kultuurne kants  juba täna, aga me võime saada paremaks, kui selle nimel veel vaeva näeme,  selleks oma rahvast kuulame ja tänase päeva ootused ja lood kokku kirjutame. Ärme alahindame omaenese soove ja lauludesse talletatud mälu.

Saaremaa valla arengukava puudutab meist igaüht


Marili Niits,
abivallavanem
Valla arengukava koostamine ja selle hilisem iga-aastane ülevaatamine on seadusest tulenev kohustus, mis võib kohaliku omavalitsuse jaoks olla paraku ka rutiinne tegevus. Saaremaa vallale on arengukava koostamine seevastu väga suure tähendusega, sest see annab tervikliku ülevaate piirkondade väärtustest, eripäradest ja soovidest. Hetkeolukorra põhjalik teadvustamine aitab seada eesmärke ja leida nendeni jõudmiseks parimaid võimalusi.
 
Arengukava hõlmab elualasid, millega inimene puutub kokku sünnist surmani: haridus, sotsiaalvaldkond, tervishoid, kultuur, sport jm. Siiski on mulle jäänud mulje, et paljude arvates on arengukava – erinevalt näiteks vallaeelarvest – ametnike laual pelgalt üks dokument ning seetõttu ei tunneta laiem avalikkus sellega ka piisavat seost. Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve on omavahel väga tihedalt seotud, moodustades valla juhtimises tervikpildi.

Elanike kaasamisele mõeldes algas arengukava koostamine ideekorjega ja aprilli lõpuni said kõik soovijad oma arvamustest ja soovitustest teada anda. Täiendavalt kaasati vallavolikogu komisjone ning osavalla- ja kogukonnakogusid. Ideekorje tulemuste põhjal olid läbivad järgmised põhimõtted: küsimusele, mis on Saaremaa vallas hästi, vastati enim märksõnadega, nagu turvalisus, kaunis loodus, inimesed, elukeskkond ja kogukond, ning peamiste probleemidena toodi esile teede seisukord ning töökohtade ja transpordiga seotud küsimused. Saarlaste meelest peaks Saaremaa vald aastal 2030 olema jätkuvalt turvaline, puhta elukeskkonnaga ja lihtsalt hea. Valla visioon 2030. aastaks kõlab „Uutele tuultele avatud, traditsioone hoidev, turvalise ja puhta elukeskkonnaga, mere ja taeva kaudu ühendatud tugeva kogukonnaga saar“ – ei midagi suursugust ega ülepaisutatult uhket, vaid saarlastele igati omane.
 
Oleme harjunud Saaremaal elama, alustades siinsetest metsadest, jõgedest, järvedest ja võimalusest ujuda meres ning lõpetades teadmisega, et ega midagi ei juhtu, kui autouksed jäävad lukustamata. Sellel kõigel on hindamatu väärtus, seda tuleb hoida ning selle säilitamisega tuleb pidevalt tegeleda. Samamoodi tuleb pidevalt keskenduda transpordi-, elektri- ja internetiühenduste arendamisele ning paljule muule igapäevaselt olulisele.
Nii nagu saareline eripära on ühelt poolt meie tugevus ja teisalt väljakutse, on seda ka valla suurus. Mida suurem on omavalitsus, seda olulisem on aktiivse ja tugeva kogukonna roll. Saaremaa vald on sündinud 12 omavalitsuse ühinemisel ja kui osalt on tähtis, et kõigi nende piirkondade elanikud kasvaksid ühte, on samas oluline, et jätkuksid senised tavad ja traditsioonid. 
Igapäevaselt teame, kuidas elu toob uusi valikuid ja võimalusi, ja nii on ka valla arenguga. Selleks, et siht püsiks silme ees, on oluline, et eesmärgid oleksid selgelt ja arusaadavalt sõnastatud.

Keskväljaku renoveerimine - meie sajandi projekt?

 
Mart Mäeker,
abivallavanem

Ettevalmistus 

Kui hakata ajas tagasi vaatama, siis Kuressaare kesklinna rekonstrueerimise
teemaga hakkasid toonase linnavalitsuse spetsialistid tegelema
juba 2015. aastal. 
 
Zürii otsus Kesklinna ideekavandite konkursi tulemuste kohta allkirjastati juba 11. detsembril 2015 ja kõigi liikmete üksmeelse otsuse kohaselt võitis ideekavand „Vaip“. Ideekavandi alusel tehtud projekteerimishanke võitis Projekt Kuubis OÜ hinnaga 88 890 eurot.
31. oktoobril 2016 saime Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) vastuse rahastamistaotluse rahuldamise kohta, mille kohaselt toetas EAS rekonstrueerimise projekti 2,8 miljoni euroga.
Projekteerimisprotsess oli raske ja aeganõudev, esialgsest tähtajast (1. juuli 2017) ei suudetud kinni pidada ja tegelikult saime projekti kätte alles oktoobrikuuks, lisaks tuli uuesti projekteerida elektriühendustega seonduv .
Ehitushanke võitis AS Merko Infra hinnaga 4 459 439 eurot. 

Kuidas seni läinud on? 

Ehitus on tekitanud algusest peale  palju emotsioone ja seinast-seina arvamusi. Heaks ettevalmistuseks sellise suure ja keerulise ehituse läbiviimiseks on olnud kindlasti Slupi ringristmiku ehitus 2015. aastal ja Tallinna tänava rekonstrueerimine nn „Auriga“ ringist Karja tänavani koos bussijaama kolmnurgaga. Kuigi ka nende ehituste käigus oli palju rahulolematust ja pretensioone, on täna liiklejad uue olukorra üle õnnelikud. 
Kahtlemata on keskväljaku ja Lossi tänava puhul tegemist seni kõige keerulisema piirkonnaga, lähtuvalt nii inimeste liikumise intensiivsusest kui äride ja toitlustuskohtade rohkusest. Kindlasti oli aktiivse äritegevuse piirkond faktor tänu millele EAS-ilt nii suur toetus saadi.
Kuigi algul oli hirm, et ehitus takistab tänavafestivali läbiviimist, võib täna öelda, et festival viidi vaatamata alustatud ehitustegevusele läbi edukalt. Ehitajaga jõuti ka kokkuleppele keskväljakule tänavakohvikute püstitamise osas, mis jäävad toimima selle aasta augusti keskpaigani nagu ka Lossi tänava kohvikud. Vaatamata püüdlustele kõiki võrdselt kohelda siiski ei saa - Kodulinna lokaali ja Pritsumaja tänavakohvikud jäävad ehitusjärjele jalgu ning peavad hädavajadusest lähtuvalt võimaldama ehitajatel tegutseda. 
Turumüüjate ümberkolimine tekitas samuti probleeme, eriti just suveniirimüüjate osas. Kuna nende kaup on kaitstud varjudega, siis ei saanud neid paigutada Tallinna 10 hoone ja Rae kaupluse vahelisele alleele, sest see sulgeks läbipääsu transpordile. Kas nimetatud koht oleks neile rohkem ostjaid toonud? Raske öelda. Küll aga on suveniirimüüjad saanud kutse tulla oma kaubaga hoopis Saaremaa Muuseumi õuele, kust liigub läbi enamus Kuressaaret külastavaid turiste. Suveniirimüüjad on minu andmetel kutse vastu võtnud ja sellel nädalal saab kolimine teoks.

Kuidas edasi? 

Ehitaja on lubanud objekti lõpetada järgmise aasta juuni alguseks. 
Loodame, et ebamugavused, mida kauplejad sel aastal kogevad, saavad kuhjaga tasutud järgmisel suvel, kui kogu kesklinn, turg ja Lossi tänav on uues kuues ning rõõmustavad nii saarlasi kui külalisi. Sel aastal projekteeritakse viimane Tallinna tänava lõik Torni tänavast kuni Keskkonnainspektsiooni majani, järgmisel aastal läheb nimetatud osa ehitusse. Kui ka see on valmis, on uuendatud kogu linna peatänav Auriga ringist kuni lossipargini ning kokku on kulunud kogu ehitusele üle 8 miljoni euro, millest riigi panus on 2,8 miljonit ja omavalitsuse raha üle 5,2 miljoni euro.

Saaremaa valla esimene poolaasta


Madis Kallas,
vallavanem

 
Eesti suurima territooriumiga omavalitsuse käivitamine on kiires tempos edasi liikumas. 2018. aasta on selles osas murranguline, sest peaaegu kõik, mida me teeme, on esmakordne ja seda sisuliselt kogu Eesti lõikes. 2019. aastal on juba aluseks selle aasta praktikad.
 

Inimesed ja vallavalitsuse struktuur

2016. ja 2017. aastal toimus Saaremaa valla struktuuri osas palju erinevaid koosolekuid ning juhtkomisjoniga said üldised põhimõtted paika 2017. aasta suveks. Tänaseks saame aga teha juba esimesi kokkuvõtteid ja ka esimesi ümberkorraldusi. 
Samas oli see ette teada, et struktuuri osas tuleb juba esimesel ühinemise aastal ette mitmeid muudatusi ja võin kinnitada, et seni tehtud muudatused ei jää sellel aastal viimasteks.
Esmasteks väljakutseteks oli leida kõigile teenistuskohtadele inimesed. Protsess võttis aega mitmeid kuid ja mõnes osas on see käimas veel tänagi. Hinnanguliselt 2/3 kogu struktuurist täideti üleviimistega ühinenud omavalitsustest ja 1/3 avalike konkurssidega. Viia vähem kui kahe kuuga läbi ligi 60 konkurssi oli suur väljakutse kogu süsteemile. Kokkuvõtlikult võib konkursside kohta öelda, et saime edukalt hakkama ja vaid üksikud valikud on läinud nii, et valitu meie süsteemis tänaseks enam ei jätka. 
On neid, kes on omavalitsuse süsteemis juba karastunuid, aga on ka erasektorist ja riigisüsteemist tulnuid. Lisaks on Saaremaa Vallavalitsusse asunud tööle mandrilt tulnud inimesi ja see näitab ilmekalt, et kui Saaremaal on töökohti, siis soovitakse siia (tagasi) tulla küll.
Üksuste kaupa on kõige keerulisemaks väljakutseks osutunud teenuskeskuste käivitamine, kuna sisuliselt kõik tuli nullist luua ja lõplikke tööülesandeid alles kaardistada. Selles osas oli oluline, et kodanikud igas Saaremaa piirkonnas saaksid oma muredele ja rõõmudele vastused võimalikult kodu lähedalt. 
Suur töö seisab ees veel ka majandus- ja haldusosakonnas ning ehitus- ja planeeringuosakonnas. Esiteks on vaja üheselt ära reguleerida osakondade tööpiirid. Lisaks on need osakonnad hetkel ka tugeva surve all seoses ehitusektori mahtude kasvamisega. Seega tuleb samaaegselt ühinemisest tulenevate raskustega seista silmitsi ka ehituslubade ja detailplaneeringute arvu kasvuga.

Raha ja valla eelarve

Maakaardil on 12 omavalitsust üheks liita lihtne, aga ühendada niivõrd palju omavalitsusi üheks väga erinevates valdkondades on juba märkimisväärselt keerulisem – eriliselt keeruline on see eelarve osas. 
Paljud eeldavad, et kohalike omavalitsuste eelarved on suhteliselt identsed ja erinevad teineteisest vaid mahtude osas. Tegelikkus on sootuks midagi muud ja selle sai Saaremaa vald omal nahal tunda ära esimest eelarvet tehes. Kokku oli vaja panna 12 eelarvet, et tekiks ühe valla ühtne eelarve. Esimene eelarve on 12 ühineva omavalitsuse nägu ja vähem ühe uue valla nägu. Samas oli see, et eelarvega tuleb näha palju vaeva, kogu ühinemise protsessi käigus ka ette teada.
Tänaseks on alustatud koos arengukava protsessiga ka 2019. eelarve koostamist ning eelarvestrateegia koostamist. Juba täna võib öelda, et 2019. aasta eelarvet koostada 2018. aasta baasilt on mõnevõrra lihtsam, kui seda oli selle aasta eelarve koostamine.
Esimesed pool aastat on näidanud, et kõik saab alguse inimestest ja kui meeskond on paigas, siis saab ka kõik muu paika. Vaadates tagasi ühinemisele eelnenud aastale, siis oleksime võinud lisaks ühinemise tegevjuhile ja IT-juhile võtta oluliselt varem tööle ka personalijuhi ja finantsjuhi. See on aga tagantjärele tarkus ja täna tuleb vaadata juba ette!
Показывается результатов: 18.
Предметов на странице 20
из 1