Eelarve

2021

Saaremaa Vallavolikogu 20.11.2020 määrus nr 41 Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2021–2024
Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia 2021–2024

2020

Saaremaa Vallavolikogu 11.10.2019 määrus nr 36 Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020–2023
Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia 2020–2023

Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020 määrus nr 1 Saaremaa valla 2020. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri Alaeelarvete kinnitamine Lisad

Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 määrus nr 13 Saaremaa valla 2020. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 määrus nr 32 Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 määrus nr 44 Saaremaa valla 2020. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

2019

Saaremaa Vallavolikogu 12.10.2018 määrus nr 55 Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2022
Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia 2019–2022

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2019 määrus nr 1 Saaremaa valla 2019. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 määrus nr 11 Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa Vallavolikogu 31.10.2019 määrus nr 37 Saaremaa valla 2019. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale

Saaremaa valla 2019. majandusaasta aruanne

2018

Saaremaa Vallavolikogu 23.03.2018 määrus nr 17 Saaremaa valla 2018. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud
Lisa 5 Finatseerimised

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 35 Saaremaa valla 2018. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrus nr 56 Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 65 Saaremaa valla 2018. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa valla 2018. majandusaasta aruanne