Eelarve

2019

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2019 määrus nr 1 Saaremaa valla 2019. aasta eelarve
Lisa 1 Koondeelarve
Lisa 2 Investeerimistegevuse kulud
Seletuskiri Alaeelarvete kinnitamine
 Lisad 
Seletuskirja lisa 2 Tabel 1 Tabel 2 
Saaremaa Vallavolikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid >>


Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 määrus nr 11 Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve
Seletuskiri
Lisa seletuskirjale
Lisa 1 Saaremaa valla 2019. a I lisaeelarve koond
Lisa 2 Saaremaa valla 2019. a I lisaeelarve investeerimistegevuse kulud

2018

Saaremaa Vallavolikogu 23.03.2018 määrus nr 17 Saaremaa valla 2018. aasta eelarve
Lisa 1 Koondeelarve
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Põhitegevuse kulud
Lisa 4 Investeerimistegevuse kulud
Lisa 5 Finatseerimistegevuse kulud

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 35 Saaremaa valla 2018. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrus nr 56 Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 65 Saaremaa valla 2018. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud