Ehituse ja planeeringu teenistujate tööpiirkonnad

Kontakt ja lisainfo

Ehitus- ja planeeringuosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Osakonna juhataja
Rein Kallas
tel 452 5100
rein.kallas@saaremaavald.ee