Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Kirjeldus:

Toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal juhul, kui tema enda elukoht ja esmakordselt koolimineva lapse elukoht on lapse esmakordsel kooli minemise aastal rahvastikuregistri andmetel hiljemalt 1. septembri seisuga Saaremaa vald. 
Toetuse saamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele või piirkonna teenuskeskusele taotluse (vt allpool).
Toetuse suurus on 175 eurot.

Kui kaua läheb?

Kui kõik on korrektne, makstakse toetus välja 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Liina Kohu, liina.kohu@saaremaavald.ee, tel 452 5057

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

 

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare;
vastuvõtt E, N 8.30-16, T, R 8.30-12, K 8.30-18) või piirkondlikusse teenuskeskusesse.
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument

Blankett:

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlus doc