Hanked

Saaremaa valla 2022. aasta hankeplaan on kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse 1.03.2022 korraldusega nr 2-3/272 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Parasmetsa-Metsküla tee rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Parasmetsa-Metsküla tee rekonstrueerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 5.07.2022 kell 12. Hanke eest vastutav isik on hanke peaspetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teedeteenistuse juhataja Enno Reis (enno.reis@saaremaavald.ee, tel 452 5113, 505 7938).

Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli projekteerimis- ja ehitustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 11.07.2022 kell 12. Hanke eest vastutav isik on hanke peaspetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Mehis Kallas (mehis.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5099).

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Tallinna 10, Kuressaare

Hanke peaspetsialist
Anu Berens
tel 452 5091
anu.berens@saaremaavald.ee

Hankespetsialist
Tea Rauk
tel 452 5089
tea.rauk@saaremaavald.ee