Hanked

Saaremaa valla hankekord

Saaremaa valla 2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse korraldusega 14.07.2020 nr 2-3/1281.

Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Sõrve parkla projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthanke Sõrve parkla projekteerimis- ning ehitustöödeks vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda, sh ettenägemata tööd, eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 01.02.2021 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (evelin.mesila@saaremaavald.eetel 452 5089).