Hanked

Saaremaa valla 2023. aasta hankeplaani on täiendatud Saaremaa Vallavalitsuse 06.06.2023 korraldusega nr 2-3/623 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Kuressaare veevõrgus joogivee reostumise põhjuste välja selgitamiseks eksperthinnangu tellimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke „Kuressaare veevõrgus joogivee reostumise põhjuste välja selgitamiseks eksperthinnangu tellimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumuse, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 08.12.2023 kell 12. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Tea Rauk (tea.rauk@saaremaavald.ee, +372 452 5089). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on veekeskkonna peaspetsialist Meelis Albert (meelis.albert@saaremaavald.ee, +372 452 5150).

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Tallinna 10, Kuressaare

Hankespetsialist
Tea Rauk
tel 452 5089
tea.rauk@saaremaavald.ee

Saaremaa valla hankekord