Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2019. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse 02.04.19 korraldusega nr 428
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist.
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange", mille eesmärgiks on leida Saaremaa valla territooriumil sotsiaaltranspordi vedu teostavad pakkujad, kes osutavad sotsiaaltransporditeenust hanke alusdokumentides ja selle lisades esitatud tingimustel. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, st pakkumus, mis saab kõrgeima väärtuspunktide koguarvu hanke alusdokumentides toodud kriteeriumite alusel (sõidutasu teenuskilomeetrites - 80 punkti, sõidualustustasu - 20 punkti). Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/218300) hiljemalt 13.02.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Avalike sündmuste infoteenuse parendamine Saaremaa vallas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke Saaremaa valla olemasoleva sündmuste veebirakenduse infoteenuse parendamiseks alusdokumentides esitatud tingimustel. Hanke eesmärk on lihtsustada avaliku ürituse menetlust, parendada olemasoleva sündmuste veebirakenduse kasutusmugavust ja luua veebirakendusele haldusmudel, mis võimaldaks sama rakendust kasutada ka teistel kohalikel omavalitsustel. Tulemuseks on terviklik ja mugav IT-lahendus avalikus ruumis toimuvate sündmuste haldamiseks, mis lihtsustab ürituse korraldamist ja kohaliku omavalitsuse ametniku tööd. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, st pakkumus, mis saab kõrgeima väärtuspunktide koguarvu hanke alusdokumentides toodud kriteeriumite alusel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 22.01.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee).