Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2019. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 02.04.19 korraldusega nr 428
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): 
https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019 (III)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019 (III)". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (riigihanked.riik.ee/register/hange/208334) kaudu hiljemalt 20.05.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on Saaremaa Halduse peaspetsialist Jüri Ränk, tel 515 4715, e-post juri.rank@saare.ee.

Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019. aastal (I)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019. aastal (I)". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/207448) kaudu hiljemalt 08.05.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on  teede peaspetsialist Enno Reis, tel 452 5113, 505 7938, e-post enno.reis@saaremaavald.ee.

Mullutu tee ja parkla rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mullutu tee ja parkla rekonstrueerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/204393) kaudu hiljemalt 07.05.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Rait Pitk, tel 5680 4896, e-post rait.pitk@saaremaavald.ee.

Kuressaare Vanalinna Kooli rekonstrueerimise projekteerimistööde ja autorijärelevalve teostamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kuressaare Vanalinna Kooli rekonstrueerimise projekteerimistööde ja autorijärelevalve teostamine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/206471) kaudu hiljemalt 29.04.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Mehis Kallas, tel 452 5099, 524 9955, e-post mehis.kallas@saaremaavald.ee.

Kütuse ostmine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kütuse ostmine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/207370) kaudu hiljemalt 18.04.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup, tel 5198 1064, e-post martin.kulderknup@saaremaavald.ee.

Mustkatete ühekordne pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019. aastal

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mustkatete ühekordne pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019. aastal". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/206807) kaudu hiljemalt 29.04.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teede peaspetsialist Enno Reis, tel 452 5113, 505 7938, e-post enno.reis@saaremaavald.ee.

Saare maakonna energiamajanduse arengukava 2020-2030 koostamise tellimine

Saaremaa Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist „Saare maakonna energiamajanduse arengukava 2020-2030 koostamise tellimine." Pakkumisi oodatakse e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee hiljemalt 4. aprilliks 2019. Lisainfo: arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep, tel 452 5030, karin.narep@saaremaavald.eeHinnapakkumise esitamise ettepanek: Hinnapäring.