Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2019. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 02.04.19 korraldusega nr 428
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): 
https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Lumetõrje Saaremaa vallas Valjala piirkonnas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Lumetõrje Saaremaa vallas Valjala piirkonnas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/214363) kaudu hiljemalt 05.11.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on Saaremaa Haldus teespetsialist ja Orissaare teenuskeskuse juhataja asendaja Raul Koppel, tel 452 5172, 5305 0584, e-post raul.koppel@saaremaavald.ee.

Lumetõrje Saaremaa vallas Pöide piirkonnas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Lumetõrje Saaremaa vallas Pöide piirkonnas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda (1 töötund) eurodes koos käibemaksuga.
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu () hiljemalt 14.10.2019 (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/214032) kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Sotsiaalhoonete projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Sotsiaalhoonete projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/211499) kaudu hiljemalt 16.10.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Mehis Kallas, tel 452 5099, 524 9955, e-post mehis.kallas@saaremaavald.ee.

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Saaremaa vallas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Saaremaa vallas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, millest 90% moodustab maksumuse kriteerium (segaolmejäätmete teenustasu ühe kuupmeetri kohta koos käibemaksuga) ning 10% moodustab keskkonnahoiu kriteerium (pakkujal on vähemalt üks teenuse osutamiseks iganädalaselt kasutatav mitmekambriline jäätmeveok ja ning sellega on võimalik teostada korraga mitme erineva jäätmeliigi vedu).
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/213045)  kaudu hiljemalt 28.10.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel, tel 452 5086, e-post katrin.koppel@saaremaavald.ee.

Saaremaa vallavalitsuse juhtidele koolituse läbi viimine

Saaremaa Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi alla lihthanke piirmäära jäävas hankes „Saaremaa Vallavalitsuse juhtidele koolituse läbiviimine". Hanke esemeks on juhtimiskoolituse läbiviimine vallavalitsuse juhtidele mahus 3 (a 60 min) tundi. Pakkumus peab vastama hankedokumendis sisalduvale hankelepingu eseme tehnilisele kirjeldusele ja juhistele. Pakkumus esitada e-posti aadressile karin.narep@saaremaavald.ee hiljemalt 12. augustil 2019. Hankija kontaktisik on arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep, tel 452 5030, e-post karin.narep@saaremaavald.ee.

Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkurss

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud ideekonkursi "Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri konkurss". Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja parim ideelahendus, mille autori(te)ga asutakse läbirääkimistesse esitatud ideekavandi alusel põhikooli hoone ning hooviala eel- ja põhiprojekti koostamiseks vajaliku teenuste hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel. Konkursil osaleja peab kavandit sisaldava pakendi ning osalemis- ja kvalifitseerimisdokumendid tooma hiljemalt 07.10.2019 kell 15 ise kohale või esitama omal vastutusel kas posti või kulleriga Eesti Arhitektide Liidu kontori aadressil Põhja pst 27A, Tallinn 10415. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija kontaktisikuks on Saaremaa vallaarhitekt Mark Grimitliht, tel 452 5044 või 513 4049, e-post mark.grimitliht@saaremaavald.ee.