Teated

Tornimäe lasteaia arengukava eelnõu avalik väljapanek
29. juulist 12. augustini 2019 on avalikul väljapanekul Tornimäe Lasteaia arengukava 2019–2023 eelnõu, mille kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 12. augustini 2019 e-posti aadressile tornimae.lasteaed@saare.ee.
Avalikustamisperioodi lõppedes vaadatakse esitatud ettepanekud läbi ja vajadusel eelnõud täpsustatakse. Tornimäe lasteaed esitab täpsustatud eelnõu Saaremaa Vallavalitsusele koos kokkuvõttega ja oma seisukohaga hiljemalt 16. augustil 2019.
Alus: VV 23.07.19 korraldus nr 1262

Kihelkonna kooli arengukava eelnõu avalik väljapanek
29. juulist 19. augustini 2019 on avalikul väljapanekul Kihelkonna Kooli arengukava 2019–2030 eelnõu, mille kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 19. augustini 2019 e-posti aadressile kool@kih.edu.ee.
Avalikustamisperioodi lõppedes vaadatakse esitatud ettepanekud läbi ja vajadusel eelnõud täpsustatakse. Kihelkonna kool esitab täpsustatud eelnõu Saaremaa Vallavalitsusele koos kokkuvõttega ja oma seisukohaga hiljemalt 23. augustil 2019.
Alus: VV 23.07.19 korraldus nr 1263

Hariduskonverents „Merest kantud tarkus" 22. augustil Kuressaares
Neljapäeval, 22. augustil 2019 toimub järjekordne Saare maakonna hariduskonverents. Igal aastal on konverents võtnud fookusesse mõne aktuaalse teema, möödunud aastal keskendusid ettekanded ja arutelud hariduslikele erivajadustele, seekord kuulame ja arutleme kaasa visiooniloomes – millised on tulevikutööks vajalikud oskused, kuidas vajalike pädevuste omandamist toetada, millised on ekspertide ideed Eesti hariduse arenguks ning kuidas kõige selle taustal korraldada Saaremaa haridusmaastikku.
Konverentsile on oodatud kõik maakonna haridustöötajad.
Täpsem info ja registreerimine: www.oesel.ee/hariduskonverents.

Õppuri majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00