Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine

Kirjeldus:      

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks ning seda makstakse huvihariduse ja -tegevuse riikliku toetuse vahendite olemasolul perele taotluse alusel. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud.

Toetust saab taotleda õppuri seaduslik esindaja ning taotlusperiood on avatud vähemalt kümme päeva enne taotlustähtaega. Kuludokumendid ei ole enam nõutud, kuid taotluses tuleb märkida kütusekulu või ühistranspordikulu arvete numbrid ja summad.

Taotlus esitatakse neli korda aastas:

  • 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest),
  • 5. märtsiks (kulud detsember kuni veebruar),
  • 5. juuniks (kulud märts kuni mai),
  • 5. septembriks (kulud juuni kuni august).

NB! Taotlejal on võimalik esitada ühistaotlus mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks.

Õigusaktid:   Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise kord
Kontakt: Lindia Lallo, lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel 452 5069

Taotlemine

 

Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

Taotluse sisestamisel pöörduge abi saamiseks noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialisti poole. Erandkorras on võimalik taotlus esitada paberkandjal märkides taotlusesse määruse §3 lõikes 3 nimetatud andmed.

E-vorm: