Kaasav eelarve

Käimas on ettepanekute esitamine Kuressaare linna 2018. aasta kaasavasse eelarvesse.
Ettepanekuid oodatakse 17. septembrist kuni 14. oktoobrini. Kõik ideed, mis vastavad reeglitele, osalevad novembris rahvahääletusel. Linnakodanike hääletusel enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu 2019. aasta jooksul. 
 
Kaasava eelarve menetlusega annab Kuressaare linn kogukonna liikmetele võimaluse linnaeelarve koostamisel 50 000 euro ulatuses kaasa rääkida.
Ettepanekuid võib teha avalike projektide ellu kutsumiseks, ürituste korraldamiseks või muu linnaga seotud idee realiseerimiseks - plaanitu peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses. 

 
Ettepanekuid saab teha igaüks - nii füüsiline kui ka juriidiline isik, projekti maksumus võib olla minimaalselt 1 000 eurot ja maksimaalselt 25 000 eurot. Ideid saab esitada kas paberkandjal Saaremaa Vallavalitsuse infolauda (Lossi 1, Kuressaare) või elektrooniliselt infosüsteemi VOLIS kaudu. 
2019. aastast rakendatakse kaasavat eelarvet kogu Saaremaa vallas.

Info ja ettepanekute esitamine: infosüsteem VOLIS.

__________________________________________________________________________________________________________________________
Kodanike kaasamine eelarveprotsessi tähendab seda, et teatud summa osas saavad sõna­ ja otsustusõiguse kodanikud otse: teevad eelarvesse ettepanekuid ja hääletavad selle poolt, mida neist parimaks peavad.

Seega saab oma kodukohast hooliv inimene, asugu ta Kuressaares või kaugemal, teha ettepanekuid, kuidas kõige paremini elupaika arendada. Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale. Ettepaneku esitajal tuleb läbi mõelda ja kirja panna järgmised põhiaspektid: miks seda vaja on, kellele see kasu toob, kes selle ellu viib (kas vald või muu juriidiline või füüsiline isik) ning lisada hinnanguline maksumus.
Otsustav etapp on kodanike hääletus, kus selguvad ettepanekud, mida ellu viia.

Ühinenud omavalitsustest on kaasavat eelarvet seni rakendanud Kuressaare linn, 2017. aasta oli Kuressaare kaasava eelarve neljas aasta. 

Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord (Riigi Teataja)

Ellu viidud ettepanekud koos toetatud summadega:
2017 - 50 000 eurot
Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine – 14 560 
Välijõusaal Kuressaare terviseparki – 11 542,80 
Korvpalli välisväljakute korrastamine – 11 880
Purjetame ka talvel - 8560
Ellu jäi viimata 2017 algselt hääletuse võitnud ettepanek „Pargiteede korrastamine", mille puhul oli tegemist linna hallatava objektiga ja selle rahastamist kaasavast eelarvest ei peetud õigeks.
2016 - 30 000 eurot
Väikesed võimlejad võimlevad vaibal - 5655 
Kuressaare Gümnaasiumi mänguväljak - 8500
Discgolfi pargi rajamine Musumännikusse - 9100 
Koerte treeningväljaku pinnasetööd ja piirdeaed - 6745
2015 - 30 000 eurot
SÜGi miniväljaku kunstmurukatte vahetus - 12 634 
Purjetame Kuressaare paremaks - 11 700 
Kudjape kalmistu uue osa parkla rajamine ja kiviaia renoveerimine - 5666
2014 - 30 000 eurot
Tuulte-Roosi ja Merikotka elamurajooni laste mänguväljaku renoveerimine - 8738 
Kuressaare turg korda! (kokku koondatud 3 ettepanekut) - 21 262

Kuressaare kaasava eelarve tulemuste arhiiv: 2017201620152014