Kärla teenuskeskus

Pargi 1, Kärla 93501, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Tiina Saare 5386 5166
tiina.saare@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

 Lääne-Saare kogukonnakogu toimub 21. jaanuaril 2020 kell 16.30 Raekoja saalis Kuressaares. Päevakorras on:
1. Külaraha 2019. aasta kokkuvõte ja külaelu arendamise taotlusvooru rahastamine
2. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise teel (Vallamaja kinnistu Lümandas)
3. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Atla sadama kinnistu)
4. Lääne-Saare teede 2019. aasta investeeringute ülevaade ja lumetõrje 2020
5. Lümanda Pargi taotluse rahastamine
6. Lääne-Saare kogukonnakogu reorganiseerimine
7. MTÜ Sauvere Arendusselts taotlus Saaremaa Vallavalitsusele
8. Kohapeal algatatud küsimused ja info

KÄRLA PIIRKONNA AASTA TEGU 2019

Käes on aeg meenutada 2019. aastat ja välja noppida sealt need olulised tegemised ning inimesed, mis või kes on meie piirkonna arengule oluliselt kaasa aidanud, või silma paistnud mõne konkreetse, meie piirkonna jaoks olulise saavutusega 2019. aastal.
Ettepaneku tegemiseks täida küsimustik >>.
Kärla piirkonna Aasta Tegu 2019 kuulutatakse välja pidulikul aktusel 23. veebruaril Kärla rahvamajas.