Kärla kogukonnakogu

 

Kärla kogukond on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kogukonna elanike esinduskoguks on 11-liikmeline kogukonnakogu:

Villi Pihl
(esimees)
villipihl1@gmail.com
Riina Voog
(aseesimees)
riina_kaasik@hotmail.com
Kati Aus kati@visitsaaremaa.ee
Olav Etverk olav.etverk@keskkonnaamet.ee
Katrin Pihlas sauvere.arendus@gmail.com
Tiina Saare tiinasaare@hot.ee
Aivu Sillart aivu.sillart@gmail.com
Urmo Talistu urmotalistu@gmail.com
Pille Tänak tankpill45@gmail.com
Ülar Tänak ular.tanak@karlapy.ee
Maive Õispuu maive.oispuu001@gmail.com

 

Vaata ka:
Kärla kogukonna põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid