Kommunaalmajandus

  Tegevusala Kontakt
Kuressaare Linnamajandus Avalikud teenused elamu- ja kommunaalmajanduse, heakorra, jäätmehoolduse, teede-tänavate korrashoiu valdkonnas Kuressaares. Vaata hinnakirja Juhataja: Marek Koppel
tel 5340 0994
marek.koppel@kuressaare.ee

Saaremaa Haldus

 

Avalike alade heakord (muru niitmine, trimmerdamine, lehtede riisumine, võsa lõikamine jm), valla teeäärte niitmine, teeäärse võsa lõikus, valla kalmistute hooldamine (v.a Kudjape kalmistu) valla maapiirkondades. Vaata hinnakirja

Juhataja: Ainer Tiitson
tel 5918 5799 
ainer.tiitson@saare.ee

Kaarma, Mustjala, Pihtla haldusjuht: Jüri Ränk
tel 515 4715 
juri.rank@saare.ee
Kihelkonna, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu haldusjuht: Ilmar Antov
tel 504 8513
ilmar.antov@saare.ee
Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide, Valjala haldusjuht: Silvester Hamann
tel 5353 1946
silvester.hamann@saare.ee
Kuressaare Soojus AS

Küte, soojavarustus ja tänavavalgustus.

www.kuressaaresoojus.ee
tel 453 1270
ksoojus@tt.ee

24h tänavavalgustuse rikketelefon: 453 3340

Kuressaare Veevärk AS Joogivesi, reovee ärajuhtimine, välistorustike ummistused ja avariid.

www.saarevesi.ee
tel 453 3515, 5343 4284

24h rikketelefon: 524 0868