Aleviku- ja külaraha

Tähelepanu! Seoses eriolukorraga ei toimu 2020. aasta aleviku- ja külaraha taotlemist (tühistatud VV 31.03.20 korraldusega nr 626) ja külaelu edendamise II taotlusvooru.

Mis on aleviku- ja külaraha?

Aleviku- ja külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus piirkondliku elu edendamiseks ning keskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Toetuse suuruse kinnitab igal aastal külade lõikes Saaremaa Vallavalitsus vastavalt külaelanike arvule; alevikuraha suurus 2020. aastal on 500 eurot.

Milleks saab kasutada aleviku- ja külaraha?

Toetuse kasutamine on üsna paindlik ning alevik või küla saab ise otsustada, milleks seda kõige enam vaja on. Aleviku- ja külaraha kasutamine saab toimuda järgmistel eesmärkidel:

  • heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks;
  • ürituste läbiviimiseks;
  • küla- või alevikuliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiviseerimiseks.

Kellel on õigus taotleda aleviku- ja külaraha?

Toetust on õigus taotleda kehtivate volitustega aleviku- või külavanemal. Vanema valimise korra ja seniste volituste kehtivuse sätestab Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut. Vanema kohustusi võib täita ka mittetulundusühing või seltsing, kui küla(d) on nii otsustanud. Vanema volituste kehtivuse kontrollimiseks ja uue vanema valimiseks saab abi vallavalitsuselt. Selleks tuleb pöörduda vastava piirkonna teenuskeskuse poole.

Kuidas taotleda aleviku- ja külaraha?

Toetust saab peatselt taotleda Saaremaa vallavalitsuse elektroonilises iseteeninduskeskkonnas, kuhu saab sisse logida ID-kaardi, Smart-ID ja Mobiil-IDga; samuti abistab toimingutega kohalik teenuskeskus. 2020. aastal saab taotlusi esitada 1. septembrini. Taotluse vaatab üle vastava piirkonna teenuskeskus, sh kontrollides üle vanema volituste kehtivust. Kui kõik on korrektne, valmistab teenuskeskus ette lepingu sõlmimiseks vanemaga. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse toetus lepingus ettenähtud ajal ja viisil lepingus näidatud pangakontole.

Kuidas toimub aruandlus aleviku- ja külaraha kasutamise kohta?

Aruandlus toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetuse kasutamise perioodi, vastaval aruandlusvormil koos kuludokumentidega. Aruande vorm on vanemaga sõlmitava lepingu lisa. Aruandluse osas nõustab samuti vastava piirkonna teenuskeskus.