Kultuuritegevuse toetamine

Kultuuriprojektide toetamise andmise eesmärgiks on Saaremaa valla kultuurialase tegevuse mitmekesistamine. Oodatud on kõik Saaremaa vallas toimuvad ja valla mainet kujundavad, avalikkusele suunatud ning kogukonda kaasavad kultuurialased projektid.

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 1500 eurot. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud kes on registreeritud või tegutsevad Saaremaa valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste või lepinguliste eesmärkide hulka kuulub valla kultuurielu arendamine või rikastamine.

Taotlemine ja aruande esitamine iseteeninduskeskkonnas.