Laimjala teenuskeskus

Laimjala küla, 94401 Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Vilmar Rei 452 5143
503 8029
vilmar.rei@saaremaavald.ee
Infospetsialist Siiri Reek 452 5144
siiri.reek@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee

Laimjala osavallakogu koosolek

 Laimjala osavallakogu koosolek toimub 14.novembril 2018 kell 16.00
PÄEVAKORD:
1.Saaremaa valla 2019. a eelarve tutvustus
Ettekandja abivallavanem Jüri Linde
2.Muud küsimused ja informatsioon
Karl Link
osavallakogu esimees

                         

Tutvustus

Laimjala oli 2017. aasta oktoobrini Saare maakonna omavalitsusüksus. Vald liitus haldusreformi käigus teiste Saaremaa valdadega, jäädes osavalla staatusesse. Endise Laimjala valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)