Lasteaiakoha taotlemine

Kirjeldus:

Taotlusi Saaremaa valla lasteaedadesse 2020/2021. õppeaastaks võetakse vastu 1.- 15. aprillini 2020.
Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja esitab Saaremaa vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal (vt allpool). 
Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt on Saaremaa ühinevate omavalitsuste volikogud kehtestanud koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamise, mis reguleerib teeninduspiirkonnas elava lapse esmajärjekorras vastuvõtu. 
Taotlejal tuleb kinnitada, et on informeerinud lapse teist lapsevanemat taotluse esitamisest ning on tutvunud lasteaiakoha kasutamise tingimustega. 
Kui kaua läheb?      Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat lasteaiakoha määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu. Taotleja peab lasteaiakoha vastuvõtmise või sellest loobumise kinnitama hiljemalt kahe nädala jooksul.
Õigusaktid: Koolieelse lasteasutuse seadus
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
Saaremaa valla hariduse registri põhimäärus
Kontakt: Maiu Raun, tel 452 5066, maiu.raun@saaremaavald.ee

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud: Avage allolev hariduse registrite link ja logige sisse ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Valige menüüpuust Lasteaed, täitke taotlus ja esitage see.
Link: Hariduse registrid

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud: Täitke allolev pabertaotluse blankett (blanketi saab ka vallavalitsusest kohapealt).
Edastage allkirjastatud taotlus kas eelistatud lasteaeda või vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonda (Tallinna 10, Kuressaare, II korrus, ruum 208). 
Blankett: Taotlus lasteaeda registreerimiseks doc