Leisi piirkond

Leisi piirkond asub Ida-Saaremaal, piirnedes Orissaare, Valjala, Pihtla, Kaarma ja Mustjala piirkondadega. Leisi piirkonna territooriumil on üks alevik ning 53 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Leisi alevikus.

Teenuskeskus

Kooli 12, Leisi alevik 94202, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171 tuuli.partel@saaremaavald.ee Leisi TK
Infospetsialist Airi Toompuu 452 5170 airi.toompuu@saaremaavald.ee Leisi TK
Piirkonda teenindavad teenistujad
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Lastekaitsespetsialist Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee Leisi TK
Sotsiaaltööspetsialist Maret Ignatovitš 452 5148
5343 6289
maret.ignatovits@saaremaavald.ee

Leisi TK

Arhitekt Maria Reimal 452 5043
5860 0763
maria.reimal@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Andres Abna 452 5047 andres.abna@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Hannes Rohulaid 452 5097 hannes.rohulaid@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Üllar Jõgi 452 5147 ullar.jogi@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Maakorraldusspetsialist Inge Aru 452 5084 inge.aru@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Kätlin Kallas 452 5094 katlin.kallas@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teede peaspetsialist Enno Reis 452 5113 enno.reis@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekasutuse ja -kaitse
peaspetsialist
Meelis Albert 452 5150 meelis.albert@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Halduse
haldusjuht
Silvester Hamann 5353 1946 silvester.hamann@saare.ee Pöide TK

Teated

 Leisi OVK 4. koosolek elektroonses vormis, tähtaeg seisukohtade esitamiseks on 22.04. 
Päevakord: 
1. Arvamuse andmine volikogu määruse "Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamise kord" eelnõule koos lisaga ja muudatusettepanekuga. 
2. Leisi noortekeskuse tulevik 
3. Teenuskeskuse juhataja panuse ja palga ebakõla
 Ilmunud on uus Leisi piirkonnaleht Koduvald 1/2021, mida saab lugeda siin.
 Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks palub Saaremaa Vallavalitsus, et kodanikud annaksid vallavalitsusse (sh teenuskeskustesse) tulekust võimalusel eelnevalt teada. Kohtumise kokkuleppimiseks piisab, kui võtta soovitud spetsialistiga otse ühendust või helistada valla üldnumbrile 452 5000. Vallavalitsusse tulles palume kanda kaitsemaski.
Perearst Varju Maandi vastuvõtt E, R kell 9–13, telefonitund kell 13–14. Pereõe Ave vastuvõtt kell 8–15. Perearstikeskuse telefon 457 3184.
Leisi apteek on avatud E, K, R kell 9–18, tel 457 3291.