Leisi teenuskeskus

Kooli 12, Leisi 94202, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171
tuuli.partel@saaremaavald.ee
Infospetsialist Airi Toompuu 452 5170
airi.toompuu@saaremaavald.ee
Lastekaitse
spetsialist
Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Maret Ignatovitš 452 5148
5343 6289
maret.ignatovits@saaremaavald.ee

Ehitusspetsialist
vastuvõttT ja  

Üllar Jõgi

452 5147
5621 6246
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Saaremaa Halduse
peaspetsialist (teed, heakord, vallavara)

Jaak Grepp

457 3444
522 7431
jaak.grepp@saare.ee

Sünni registreerimine
 

Avatud: E, T, N  8.00-16.30; K  8.00-18.00; R  8.00-15.00
Lõuna 12.30-13.00
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. Teistele riigipühadele vahetult eelnev tööpäev on lühendatud ühe tunni võrra.

Uudised ja teated

 Saaremaa Vallavolikogu esimees Tiiu Aro Leisi Teenuskeskuses 9. detsembril kella 10–14
 Pärsama küla ÜLDKOOSOLEK 12. detsembril 2019 kell 19 Pärsama Rahvamajas
Päevakorras:
1. Pärsama küla esindaja valimine Leisi Osavallakogusse
2. Pärsama külavanema valimine
3. Muud küsimused
Võta kaasa head ideed ühise tegutsemise suunamiseks ja küla esindaja ning külavanema leidmiseks. KUI SINA EI VALI, VALITAKSE SINU EEST!
Pärsama rahvamajas:

28. novembril kl 19 Salme Vallateatri etendus „Saar", pilet 5€ 

Karja mõisa saalis

21. novembril kell 19 Taritu tubateatri etendused:
V. Uibov„Pihtimus" ja „Mis juhtus Õllepruuli tänaval?" Pilet 5€
 
Saaremaa Vallavalitsuse 4.06.2019 korraldus nr 879
"Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus hinnakirja kinnitamine" TEENUSTE HINNAKIRI 
 LEISI APTEEK avatud uutel aegadel! 
E, K, R kella  9–
18
tel 457 3291
 Perearstipunkt aadressil: Leisi teenuskeskus, Kooli 12, I korrus Leisi/ tervishoid
 Leisi piirkonna leht „Koduvald" ilmub üle ühe kuu – aprillis, juunis, augustis, oktoobris ja detsembris. Ootame materjale lehtedesse eelneva kuu viimaseks päevaks! Need palun saata airi.toompuu@saaremaavald.ee või tuua Leisi teenuskeskusesse.
 INFO KODULEHELE! Kui soovid oma ettevõtte/firma kohta infot kodulehele, palun võta ühendust infospetsialistiga.