Leisi osavallakogu

 Osavallakogu elektrooniline koosolek 22.01.21 kell 15. Koosoleku esialgne päevakord: 
1. Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021. a määruse „Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamise kord" eelnõu

2.  Saaremaa valla sadamate arengukava 2021-2030 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine 

3. Karja kihelkonna Aasta Tegu laureaadi/laureaatide valimine ja tunnustusürituse korraldamine

4. Muud küsimused  

    4.1 Karja sauna ostmise soov MTÜ Karja Küla Seltsi poolt
    4.2 Vastuskirjade koostamine osavallakogu poolt (Väljaku mü osas jne)
    4.3 Vabariigi aastapäeva tähistamine. Kuidas organiseerida Aasta tegu väljakuulutamine.

Leisi osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 10-liikmeline osavallakogu:

Liina Tabri
(esimees)
(Angla, Karja, Kopli, Tutku, Nava)
saareliinale@gmail.com
5330 0787
Margus Pajuste
(aseesimees)
(Laugu, Laugu-Liiva, Meiuste, Murika, Nurme, Pammana, Soela)
margus.pajuste@gmail.com
503 1581
Jaan Aardam (Koiduvälja, Linnuse, Luulupe, Nõmme, Pamma, Purtsa, Tiitsuotsa)
orgatalu@hot.ee
5912 7419
Anti Leedu (Aruste, Linnaka, Mätja, Tareste, Viira, Õeste)
karuratas@gmail.com
528 8025
Aile Nau (Kaisa, Koikla, Lõpi, Metsaääre, Ratla, Räägi, Selja, Tõre, Täätsi)
nau.ailele@gmail.com
5621 7108
Priit Nurk (Leisi alevik, Aru, Parasmetsa, Triigi, Veske)
priit.nurk@gmail.com
510 2131
Andres Põdra (Asuka, Metsküla, Peederga, Poka, Pöitse)
andres.podra@premia.ee
521 9794
Inga Põlluäär

(Külma, Pärsama)
inga.polluaar@gmail.com
523 4911

Kerli Põlluäär (Hiievälja, Jõiste, Moosi, Mujaste, Nihatu, Oitme, Paaste, Roobaka)
sabyyne@gmail.com
5348 8403
Ingeli Stahl-Süld (Leisi alevik, Aru, Parasmetsa, Triigi, Veske)
ingeli.stahl@gmail.com
5625 2470

 

Vaata ka:
Leisi osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid