Liikluskomisjonid

Saare maakonna liikluskomisjon

Maakonna liikluskomisjon on alaliselt tegutsev nõuandev organ, mis on moodustatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 16.02.2017 korraldusele nr 54 „Liiklusohutusprogrammi 2016–2025 ja liiklusohutusprogrammi 2016–2025 elluviimiskava aastateks 2016–2019 heakskiitmine".

Komisjoni põhiülesandeks on kaasa aidata ühtse maakonna transpordipoliitika väljatöötamisele ja rakendamisele, mis tagaks liikluse sujuvuse, liiklejate ohutuse, liiklusolude paranemise ja liikluse kahjuliku mõju vähendamise. Samas on komisjoni eesmärgiks partnersuhete arendamine maakonna liiklusalaste probleemide lahendamiseks ja koostööd nõudvate tegevuste paremaks koordineerimiseks.
 
Saaremaa Vallavalitsuse 14.05.2019 korraldus nr 681

Saaremaa Vallavalitsuse liikluskomisjon

Saaremaa Vallavalitsuse liikluskomisjon on vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on analüüsida liikluskorralduse ja -ohutuse alast olukorda. Komisjon on moodustud nõuandva organina liikluse parema korraldamise ja liiklusprobleemide lahendamise eesmärgil.
Täpsem info: Vallavalitsuse komisjonid.

 

Kontakt

Majandus- ja haldusosakonna kontaktid >>

Marientali tee 27,
Kuressaare 93820

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.