Lümanda teenuskeskus

Keskusehoone, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Jaanika Tiitson 452 5141
5623 6402
jaanika.tiitson@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Heleri Jõgi 452 5140
5750 2452
heleri.jogi@saaremaavald.ee

Lümanda piirkond asub Lääne-Saaremaal, piirnedes Kihelkonna, Kärla ja Salme piirkondadega. Lümanda piirkonna territooriumil on 23 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Lümanda külas.

Teated

Saaremaa Vallavalitsuse hooned ja teenuskeskused on avatud tavapärasel ajal. Vältimaks järjekorda ja inimeste kogunemist, palume enne külastamist oma vastuvõtt vastava teenistujaga kokku leppida kas telefoni või e-posti teel (või üldtelefonil 452 5000). Lisainfo »
Lääne-Saare kogukonnakogu koosolek toimub 19.05 2020 kell 17 elektrooniliselt
PÄEVAKORD:
1. Saaremaa valla hariduse arengukava 2020–2030
2. Toetuse andmise kord maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks
3. Saaremaa valla kalmistute kasutamise eeskiri
4. Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saaremaa vallas
5. Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu kehtestamine
6. Lääne-Saare kogukonna likvideerimine ja Kaarma, Kärla ning Lümanda kogukondade moodustamine
7. Kaarma kogukonna põhimäärus
8. Kärla kogukonna põhimäärus
9. Lümanda kogukonna põhimäärus
10. Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 6 "Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord" muutmine