Lümanda piirkond

Lümanda piirkond asub Lääne-Saaremaal, piirnedes Kihelkonna, Kärla ja Salme piirkondadega. Lümanda piirkonna territooriumil on 23 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Lümanda külas.

Lümanda teenuskeskus

Keskusehoone, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Teenuskeskuse juhataja Tiia Naagel 452 5141
5420 0044
tiia.naagel@saaremaavald.ee Lümanda TK
Piirkonda teenindavad teenistujad
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Lastekaitsespetsialist Mare Kurvits 452 5060
5855 9305
mare.kurvits@saaremaavald.ee Kihelkonna TK
Lümanda TK
Sotsiaaltöö peaspetsialist Signe Lõhmus 529 6067 signe.lohmus@saaremaavald.ee

Kärla TK
Lümanda TK

Vanemarhitekt Maria Reimal 452 5043
5860 0763
maria.reimal@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Piret Kuldsaar 452 5048
5915 1951
piret.kuldsaar@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Argo Riik 452 5096 argo.riik@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Sander Kask 452 5046 sander.kask@saaremaavald.ee Tallinna 10
Maakorraldusspetsialist Pille Pukk 452 5085 pille.pukk@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Piret Paiste 5558 5708 piret.paiste@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teespetsialist Toomas Raun 452 5112 toomas.raun@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekasutuse ja -kaitse
peaspetsialist
Triin Uussaar 452 5079 triin.uussaar@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Haldus Jüri Ränk 515 4715 juri.rank@saare.ee Marientali tee 27

Teated

Lümanda kogukonnakogu koosolek toimub teisipäeval, 21.03.2023 algusega kell 17.00 Lümanda majas. Päevakorras on:
1. OÜ Lümanda Lihaveis avaldus Roopa sadama kinnistu ala rentimiseks rohumaa veiste karjatamiseks.
2. Kokkuvõte 2022. aastal tehtud teedest.
3. Rahvaralli 2023 ja teede kasutamine Lümanda piirkonnas.
4. Kohapeal algatatud küsimused ja muu info.
Välja on kuulutatud avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Kultuur Lümanda ja Taritu rahvamajade kultuurikorraldajate töökohtadele (kandideerimise tähtaeg: 03.04.2023). Lisainfo siin.
Lümanda piirkonna infolehe Lümanda Teataja viimast, oktoobrikuu numbrit saab lugeda siin.
Saaremaa vallas asuvate kalmistute info ja kontaktandmed leiab siit.