Lümanda kogukonnakogu

 

Lümanda kogukond on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kogukonna elanike esinduskoguks on 9-liikmeline kogukonnakogu:

Kaja Juulik
(esimees)
(Karala kant: Atla, Austla, Eeriksaare, Himmiste, Jõgela, Karala, Metsapere)
kajajuulik@gmail.com
5662 7840
Janno Tuulik
(aseesimees)
(Lümanda kant: Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu)
jannotuulik@gmail.com
5300 0878
Marianne Aas (Lümanda kant: Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu)
marianneaas10@gmail.com
511 0049
Liia Aavik (Lümanda kant: Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu)
liiaaavik@hotmail.com
5692 6611
Ilmar Antov (Taritu kant: Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu, Vana-Lahetaguse)
ilmar.antov@saare.ee
504 8513
Kätlin Kallas (Taritu kant: Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu, Vana-Lahetaguse)
katlin.kallas@gmail.com
522 8180
Toivo Naagel (Karala kant: Atla, Austla, Eeriksaare, Himmiste, Jõgela, Karala, Metsapere)
toivo.naagel@mail.ee
514 1492
Riho Niit (Taritu kant: Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu, Vana-Lahetaguse)
rihoniit@hot.ee
505 9289
Aili Salong (Lümanda kant: Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu)
aili.salong@gmail.com
526 4499

 

Vaata ka:
Lümanda kogukonna põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid