Matusetoetuse taotlemine (pärast surma registreerimist)

Kirjeldus:

Matusetoetust on õigus taotleda rahvastikuregistrijärgse Saaremaa valla elaniku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks hüvitamiseks surmatõendi alusel. Toetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale isiku surma. Toetuse suuruseks on 250 eurot.
Taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus (vt allpool) + perearsti poolt väljastatud surmatõendi koopia.
Infoks: Juulist 2019 muutus Eestis surma registreerimine. Lahkunu lähedastel ei ole vaja enam perekonnaseisuasutusse (vallavalitsusse) pöörduda. Surm registreeritakse tervishoiuteenuse osutaja poolt rahvastikuregistris automaatselt. Perearst väljastab omastele esmase surmatõendi, mis on vajalik matusetoetuse taotlemiseks ja  matmistoiminguteks. 

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Tiia Jäärats, tiia.jaarats@saaremaavald.ee, tel 452 5059, 5915 1409.

Abiks matuse korraldamisel: www.matusest.ee/matuseabi (teenusepakkujate loetelu ei pruugi olla täielik).

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

E-vorm:

 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt  E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12) või piirkondlikusse teenusekeskusesse.
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajaminevad dokumendid:

Isikut tõendav dokument, surmatõend

Blankett:

Matusetoetuse taotlus pdf docx