Mittetulundustegevuse toetamine

Saaremaa valla 2021. aasta eelarvesse on planeeritud alljärgnevad toetuste taotlusvoorud. Tegemist on esialgse kavaga, mis võib aasta jooksul muutuda. Täpsem info taotlusvoorude tingimuste kohta peale voorude avamist valitsuse korraldustega. 

2021. aastal planeeritavad taotlusvoorud

Vallavolikogu kinnitas 29. jaanuaril Saaremaa valla 2021. aasta eelarve. Eelarvesse on planeeritud ülevalt graafikult leitavad toetuste taotlusvoorud. Tegemist on esialgse kavaga, mis võib aasta jooksul muutuda. Täpsem info taotlusvoorude tingimuste kohta tuleb pärast voorude avamist valitsuse korraldustega. Maakondlike voorude taotluste menetlemiste ajakava võib olla veidi erinev. 

Vastavalt valla mittetulundustegevuse toetamise korrale kontrollitakse taotlused viie tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest ning vajadusel antakse vähemalt viis tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks. Otsuse projekti toetamise, osalise toetamise või mittetoetamise kohta teeb valitsus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest. Seejärel saadetakse hiljemalt ühe kuu jooksul taotlejale sõlmimiseks toetusleping. Pärast lepingu allkirjastamist taotleja poolt kantakse toetus taotlejale üle kümne tööpäeva jooksul.

Toetuse andmise eesmärgiks on valla elanike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega. Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema suunatud valla elanikele või esindama valda laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterritooriumi.