Orissaare piirkond

Orissaare piirkond asub Ida-Saaremaal, piirnedes Pöide, Laimjala, Valjala ja Leisi piirkondadega. Orissaare piirkonna territooriumil on üks alevik ning 35 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Orissaare alevikus.

Orissaare teenuskeskus

Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik 94601, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Teenuskeskuse juhataja Krista Riik 452 5172 krista.riik@saaremaavald.ee Orissaare TK
Piirkonda teenindavad teenistujad
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Lastekaitsespetsialist Kaide Aaso 452 5177
5915 1673
kaide.aaso@saaremaavald.ee Orissaare TK
Sotsiaaltööspetsialist Merilin Nöör 452 5175
5334 0903
merilin.noor@saaremaavald.ee Orissaare TK
Vanemarhitekt Maria Reimal 452 5043
5860 0763
maria.reimal@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Andres Abna 452 5047 andres.abna@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Hannes Rohulaid 452 5097 hannes.rohulaid@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Üllar Jõgi 452 5147 ullar.jogi@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Maakorraldusspetsialist Kadri Rea 452 5084 kadri.rea@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Kätlin Kallas 452 5094 katlin.kallas@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teespetsialist Raivo Kaseorg 452 5134 raivo.kaseorg@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekasutuse ja -kaitse
peaspetsialist
Meelis Albert 452 5150 meelis.albert@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Halduse
haldusjuht
Silvester Hamann 5353 1946 silvester.hamann@saare.ee Pöide TK

Teated

Orissaare osavallakogu ootab hiljemalt 10.02.2023 nominente piirkonna arengusse ja tegevustesse oluliselt panustanud isikute, seltsingute ja juriidiliste isikute tunnustamiseks järgnevates kategooriates: Orissaare tegu, Orissaare tegija, noor Orissaare tegija ning Orissaare teenetemärk. Oma ettepanekud tuleb saata aadressile krista.riik@saaremaavald.ee või Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik 94601. Esildis peab sisaldama nominendi nime, kontaktandmeid ning põhjendust, miks nominent tunnustust väärib. Vaata ka: tunnustamise kord.
Orissaare piirkonna infolehe Meie Orissaare viimast, septembrikuu numbrit saab lugeda siin.
Piirkonna perearst (Ranna pst 10, Orissaare):
Elo Lember: tel 454 5150; E, T, K, R kell 9–14; N kell 9–18.
Juhan Nemvalts: tel 454 5070; T, N kell 9–14.
Pereõde: E–R kell 9–14.
Saaremaa vallas asuvate kalmistute info ja kontaktandmed leiab siit.