Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Vanamõisa küla Kiti detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 31.10.2019 kuni 14.11.2019 on avalikul väljapanekul Vanamõisa küla Kiti detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse Tooma, Aini, Jaagu, Kadariku, Päikese, Villu ja Peetri maaüksustele kavandatavate põhi- ja abihoonete tuleohutusnõudeid, sealhulgas tuletõrje veevõtu asukohta.
 
Eelnõuga on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, tuba 306). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressile Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.
 

PT eelnõu