Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Tulenevalt ehitisregistri (EHR) töökeskkonna uuendamisest on ajutiselt häiritud ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste väljastamine. Palume mõistvat suhtumist.

Kuressaare mnt 9/ Metsa Leisi alevikus

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 17.30.11.2022 on avalikul väljapanekul Leisi alevikus, Kuressaare mnt 9/ Metsa projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus püstitada  hoonestatud kinnistule ilma detailplaneeringut koostamata uus abihoone. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste menetluse läbi avatud menetlusena. Ettepanekute ja vastuväidete puudumise korral teeb Saaremaa Vallavalitsus ettepaneku haldusmenetluse seaduse § 50 lõike 3 kohaselt asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal, aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).

Kalevi põik 9 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 3.–16.11.2022 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas, Kalevi põik 9 projekteerimistingimuste eelnõu (asendiskeem, illustratsioon), millega täpsustatakse kehtiva detailplaneeringu kohast lahendust. Taotluse kohaselt soovitakse hoonestusala suurendada 10% ulatuses ja suurendada hoone kõrgust 10% ulatuses. Samas näeb detailplaneering ette et ka projekteerimispõhimõtted täpsustatakse vajadusel hoonestuse kavandamise eel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste menetluse läbi avatud menetlusena. Ettepanekute ja vastuväidete puudumise korral teeb Saaremaa Vallavalitsus ettepaneku haldusmenetluse seaduse § 50 lõike 3 kohaselt asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal, aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).

Roo tn 1 Kuressaare linnas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 3.–16.11.2022 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas, Roo tn 1 projekteerimistingimuste eelnõu (asendiplaanillustratsioon), millega täpsustatakse kehtiva detailplaneeringu kohast lahendust. Taotluse alusel soovitakse hoonestusala nihutamist 10% ulatuses. Ühtlase tänavajoone kujundamiseks soovitakse lähtuda naaberhoonete väljakujunenud ehitusjoonest. Kalda ehituskeeluvöönd Põduste jõest on tagatud. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Saaremaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste menetluse läbi avatud menetlusena. Ettepanekute ja vastuväidete puudumise korral teeb Saaremaa Vallavalitsus ettepaneku haldusmenetluse seaduse § 50 lõike 3 kohaselt asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal, aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Piret Miller (piret.miller@saaremaavald.ee, tel 452 5042).