Välireklaami paigaldamine

Tähelepanu! Kuressaare kesklinna piirkonnas on lubatud välireklaami eksponeerimine vaid teisaldataval harkjalal: teisaldatav reklaamtahvel
Välireklaami paigaldamiseks tuleb esitada:
  • vormikohane avaldus (avaldus.pdf, avaldus.doc)
  • välireklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  • maapinnale paigaldatava reklaamikandja puhul asendiplaan mõõtkavas 1:500 koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht;
  • reklaami ja/või reklaamikandja projekt ja fotomontaaž perspektiivvaates;
  • kaasomandisse kuuluvale ehitisele reklaami paigaldamiseks teiste kaasomanike nõusolek;
  • maaomaniku nõusolek.

Välireklaami paigaldamise eeskiri 
Reklaamimaksu kehtestamine 

Välireklaami paigaldamiseks muinsuskaitsealal on vajalik Muinsuskaitseametilt taotleda luba tööde tegemiseks (MuKs §52 lg1). Tööd hõlmavad muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmist (MuKs §7 lg 3): Ilme muutmine on tegevus, mis mõjutab mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise eksterjööri ja interjööri senist väljanägemist, sealhulgas värvilahenduse ja viimistluse muutmine, detailide või konstruktiivsete elementide ümberpaigutamine, eemaldamine või kinnikatmine, kinnismälestisele või muinsuskaitsealale objekti, sealhulgas teisaldatava objekti või ajutise ehitise, näiteks kioski, müügipaviljoni või välikohviku, valgustus- ja muu seadme, tehnovõrgu, -rajatise ja -seadme, teabekandja ning reklaami paigaldamine.

Tööde luba võib taotleda mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja. 
Loataotluse blankett: www.muinsuskaitseamet.ee/load, taotlusele tuleb lisada reklaami kavand.
T
aotlus esitada maakonna nõunikule keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee.

 

Kontakt

Arhitektid (vt ametnike vastutusala piirkonna kaarti):

Marii Prii-Pärn 
marii.prii-parn@saaremaavald.ee
tel 452 5045, 5307 9762

Inge-Ly Ansip 
inge-ly.ansip@saaremaavald.ee
tel 452 5041

Piret Miller 
piret.miller@saaremaavald.ee
tel 452 5042, 528 0701

Maria Reimal 
maria.reimal@saaremaavald.ee 
tel 452 5043