Revisjonikomisjon

Koosseis:

Esimees  - Mart Maastik mart.maastik@gmail.comtel 504 7250
Aseesimees - Priit Penu 
 
Liikmed:
Jaen Teär
Andrus Raun
Koit Voojärv

Komisjoni 2018. a I poolaasta tööplaan

1. Ühinenud omavalitsuste 2017. majandusaasta aruannete läbivaatamine ja kirjaliku aruande koostamine
2. Kihelkonna Vallavalitsuse ja Kuressaare Ehitus AS-i vahel 19.10.2017 sõlmitud töövõtulepingu õigusliku analüüs
3. Orissaare Lasteaia ehitustööde kallinemine ja selle asjaolude uurimine
4. Riigihangete korraldamisest Saaremaa vallas

Protokollid

Revisjonikomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.