Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas.
Keskus osutab haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid Saaremaa valla lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.
 
Keskuse tegevuse eesmärgid:
1) laste ja noorte arengu toetamine;
2) erinevate hariduse tugiteenuste kompaktse kättesaadavuse tagamine;
3) laste ja noortega tegelevate eri valdkondade spetsialistide ühendamine;
4) vanemate ja perekondade toetamine laste ja noorte arendamisel ning kasvatamisel;
5) haridusasutuste spetsialistide toetamine laste ja noorte õpetamisel ning kasvatamisel;
6) vanematele ja spetsialistidele võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks;
7) laste ja nende vanemate teadlikkuse tõstmine toimetulekut puudutavate otsuste tegemisel;
8) haridussüsteemi ja tugiteenuste arendamine ning lastele ja noortele vajalike teenuste väljatöötamisel osalemine;
9) lastele ja noortele rehabilitatsiooniteenuse pakkumine;
10) lepingu või hinnakirja alusel tasuliste või projektipõhiste teenuste pakkumine.
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse põhimäärus

Kontakt

Reg kood: 77000950
Aaro Nursi, juhataja
tel 452 5198, 
aaro.nursi@saare.ee

Taustainfo

Laste ja perede tugikeskuse loomise lugu Helle Kahm, abivallavanem