Salme teenuskeskus

Sõrve mnt 3, 93201 Salme, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Sotsiaaltööspetsialist,
teenuskeskuse juhataja KT
Kaia Kuul 452 5162
5915 1803
kaia.kuul@saaremaavald.ee
Infospetsialist Rita Mägi 452 5161
rita.magi@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Anseküla, Imara, Kaimri, Kaugatoma ja Easte külade külavanema(te) valimise korduskoosolek toimub 16. veebruaril kell 17.00 Anseküla seltsimajas.
12. veebruaril kell 18.00 Salme rahvamajas arutame uute tingimustega jäätmevedu ja saame tekkinud küsimustele vastused. Kohal Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel.Olete kõik oodatud!.
Ootame aktiivset osavõttu kandidaatide esitamiseks.   Juhindudes Saaremaa vallavolikogu määrusest „Tunnustusavaldused ja nende andmise kord" võib vallavalitsus anda osavallakogu ettepanekul piirkondlikke tunnustusi. Salme piirkonna aasta tegu ja tegija tunnustuse kandidaate saab esitada 3. veebruarini 2020  teenuskeskusesse või e-posti aadressil kaia.kuul@saaremaavald.ee. Tunnustus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul tähistamisel Salme rahvamajas.

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.