Salme osavallakogu

 

Salme osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 8-liikmeline osavallakogu:

Andrus Raun
(esimees)
andrus.raun@gmail.com
Meelis Juhandi
(aseesimees)
meelisjuhandi@gmail.com
Jaanika Jõgi jaanikaj4@gmail.com
Marju Lepik marjulepik@hot.ee
Bret Paas bretpaas@gmail.com
Oliver Parrest oliver.parrest@gmail.com
Kalmer Poopuu kalmer.poopuu@gmail.com
Rein Seema tulimaaoy@gmail.com

 

Vaata ka:
Salme osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid