Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu on moodustatud riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö ning siseturvalisuse arengukava elluviimise koordineerimiseks maakonnas. Nõukogu koosseisu kuuluvad:

 • Saaremaa vallavanem (komisjoni esimees);
 • Saaremaa Vallavalitsus, siseturvalisuse valdkonna eest vastutav valitsuse liige (komisjoni
 • aseesimees);
 • Muhu vallavanem;
 • Ruhnu Vallavolikogu esimees;
 • MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts esindaja;
 • Kaitseliit, Saaremaa maleva esindaja;
 • Politsei- ja Piirivalveamet, Lääne prefektuur, Kuressaare politseijaoskonna esindaja;
 • Päästeamet, Lääne päästekeskus, Saaremaa päästepiirkonna esindaja;
 • Rahandusministeerium, regionaalhalduse osakond, Lääne talituse esindaja;
 • Kuressaare Haigla Sihtasutuse esindaja;
 • Saaremaa Vallavalitsus, keskkonnavaldkonna eest vastutava struktuurüksuse esindaja;
 • Saaremaa Vallavalitsus, kriisireguleerimise valdkonna eest vastutav teenistuja;
 • Saaremaa Vallavalitsus, tervisedenduse valdkonna eest vastutav teenistuja (nõukogu
 • koordinaator);
 • Prokuratuur, Lääne Ringkonnaprokuratuuri esindaja;
 • Saare maakonna usuorganisatsioonide esindaja.