Sotsiaaltranspordi teenus

Kirjeldus:

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada teenust vajaval isikul kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks. Teenust on õigus saada isikul, kellel füüsilisest või psüühilisest erivajadusest tulenevalt esineb takistus isikliku või ühissõiduki kasutamisel.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Piirkonna sotsiaaltööspetsialist. Vaata kaardirakendust või piirkonnad.

Taotlemine

Vajalikud
sammud:

Palume pöörduda Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12) või piirkondlikusse teenusekeskusesse. Sotsiaaltööspetsialist hindab abivajaduse ja teeb sellekohase otsuse, mis väljastatakse taotlejale kirjalikult.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus (docx)

Tellimine

Vajalikud
sammud:

Sõidu tellimiseks saatke teade e-posti aadressile sotsiaaltransport@saaremaavald.ee või helistage telefonil 452 5135 vähemalt kaks tööpäeva enne sõidu toimumise aega. Telefonile vastatakse tööpäevadel E-N kell 8.30-16.00, R kell 8.30-14.30.

Kui varem oli sotsiaaltransport Saaremaa vallas tasuta, siis nüüd on kliendile väike omaosalustasu. Alates 01.09.2023 on Saare maakonna haldusterritooriumil sotsiaaltransporditeenuse omaosalus ühel sõidusuunal 3 eurot. Omaosalus tuleb tasuda vahetult teenust osutava sõiduki juhile (sularahas).

Omaosalus ühel sõidusuunal Tallinna on 20 eurot, Tartusse 30 eurot ning Pärnusse või Haapsallu 15 eurot. Saaremaa vallast mujale Eesti Vabariigi territooriumile sõitmise korral on omaosalus 1 km eest 0,1 eurot..

Alus: Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine