Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja...

1. märtsist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja...

  Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi „Tuulte toodud tantsud", mille eesmärgiks on saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari kogu tantsuperele....

Konkurss uute tantsude leidmiseks

  Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi „Tuulte toodud tantsud", mille eesmärgiks on saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari kogu tantsuperele....

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et avab 23. märtsil pühakodade parendamise toetuse taotlemise 2020. aasta taotlusvooru. Toetuse eesmärk on pühakodade säilimise tagamine ehk avariiliste...

Märtsis avaneb pühakodade parendamise taotlusvoor

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et avab 23. märtsil pühakodade parendamise toetuse taotlemise 2020. aasta taotlusvooru. Toetuse eesmärk on pühakodade säilimise tagamine ehk avariiliste...

1. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Kipi-Koovi küla; Suure-Rootsi küla) 2. Hajaasustuse programmi 2017. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Pähkla küla Margu mü) 3. ...

Vallavalitsuse 25.02.2020 istungi päevakord

1. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Kipi-Koovi küla; Suure-Rootsi küla) 2. Hajaasustuse programmi 2017. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Pähkla küla Margu mü) 3. ...

Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule  Saaremaa valla hariduse arengukava eelnõu , mille kohta saab esitada ettepanekuid kuni 20. märtsi 2020 kella 15-ni kirjalikult aadressile...

Hariduse arengukava avalik väljapanek ja avalik arutelu

Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule  Saaremaa valla hariduse arengukava eelnõu , mille kohta saab esitada ettepanekuid kuni 20. märtsi 2020 kella 15-ni kirjalikult aadressile...

Saaremaa Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõigusega koormatud  Tornimäe küla Meierei kinnistu (reg osa 4110934).  Meierei kinnistu on...

Enampakkumine hoonestusõigusega koormatud kinnistu müügiks

Saaremaa Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõigusega koormatud  Tornimäe küla Meierei kinnistu (reg osa 4110934).  Meierei kinnistu on...

MTÜ Igale Lapsele Pere kutsub 17. märtsil eestkoste- ja hooldusperede ning lapsendajaperede kohtumisele. Osalema oodatakse nii kasuperesid kui ka inimesi ja perekondi, kes alles soovivad...

Kutse kasuvanemluse ja hooldusperede teemalisele kohtumisele

MTÜ Igale Lapsele Pere kutsub 17. märtsil eestkoste- ja hooldusperede ning lapsendajaperede kohtumisele. Osalema oodatakse nii kasuperesid kui ka inimesi ja perekondi, kes alles soovivad...

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et seab kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõiguse Lümanda külas asuvale Vallamaja kinnistule (ca 4100 m² ulatuses) 10 aastaks aastatasuga 1500 eurot. ...

Enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et seab kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõiguse Lümanda külas asuvale Vallamaja kinnistule (ca 4100 m² ulatuses) 10 aastaks aastatasuga 1500 eurot. ...

  Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on  eelnõu  Lahekülas Aida katastriüksuse (kinnistu reg osa 129934, katastritunnus 34801:005:0025) jagamisel...

Katastriüksusele liikluspindade moodustamine

  Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on  eelnõu  Lahekülas Aida katastriüksuse (kinnistu reg osa 129934, katastritunnus 34801:005:0025) jagamisel...

1. Külavanema kinnitamine (Ennu, Kailuka, Kasti, Vanamõisa, Väike-Rootsi, Leedri külad) 2. Hajaasustuse programmi 2019. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Vaivere küla Pärna...

Vallavalitsuse 18.02.2020 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Ennu, Kailuka, Kasti, Vanamõisa, Väike-Rootsi, Leedri külad) 2. Hajaasustuse programmi 2019. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Vaivere küla Pärna...

17. veebruarist saab esitada taotlusi Saaremaa valla haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkondade projektivoorudesse. Taotluste esitamine toimub elektroonilises ...

Avatud on haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalprojektide taotlusvoorud

17. veebruarist saab esitada taotlusi Saaremaa valla haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkondade projektivoorudesse. Taotluste esitamine toimub elektroonilises ...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on välja kuulutanud 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusvooru. Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele ja...

Avatud on huvihariduse ja -tegevuse täiendav taotlusvoor

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on välja kuulutanud 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusvooru. Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele ja...

Saaremaa Vallavalitsus ootab ettepanekuid aukodaniku aunimetuse ja/või teenetemärgi andmiseks.   Aukodaniku nimetus omistatakse isikule Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate...

Valime Kuressaare linna aukodaniku ja teenetemärgi saaja

Saaremaa Vallavalitsus ootab ettepanekuid aukodaniku aunimetuse ja/või teenetemärgi andmiseks.   Aukodaniku nimetus omistatakse isikule Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate...

Reedel, 14. veebruaril on taaskord eetris raadiosaade Saaremaa tund (Keskpäev), kus kõneletakse järgmistel teemadel: Kuressaare-Stockholmi lennuliin, vallavanem Madis Kallas AS-i...

14. veebruari raadiosaates Saaremaa tund

Reedel, 14. veebruaril on taaskord eetris raadiosaade Saaremaa tund (Keskpäev), kus kõneletakse järgmistel teemadel: Kuressaare-Stockholmi lennuliin, vallavanem Madis Kallas AS-i...

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et AS-i Redgate Capital poolt teostatud hindamise tulemusel on vallale kuuluva soojaettevõtte Kuressaare Soojus aktsiate väärtuseks 14,1 miljonit eurot....

Kuressaare Soojuse turuväärtus ulatub 14,1 miljoni euroni

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et AS-i Redgate Capital poolt teostatud hindamise tulemusel on vallale kuuluva soojaettevõtte Kuressaare Soojus aktsiate väärtuseks 14,1 miljonit eurot....

Maa-amet on teatanud, et seoses rahvastikuregistrist uuenenud aadressandmete ebakorrektse ületulekuga riiklikku maamaksu programmi MAKIS (mille alusel maamaksuteateid koostatakse) võivad osade...

Vallavalitsus palub inimestel kontrollida oma maamaksuteateid

Maa-amet on teatanud, et seoses rahvastikuregistrist uuenenud aadressandmete ebakorrektse ületulekuga riiklikku maamaksu programmi MAKIS (mille alusel maamaksuteateid koostatakse) võivad osade...

Saaremaa vald annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse vallavalitsuse poolt esitatud keskkonnaloa taotluse Kuressaare sadama faarvaatri süvendamiseks mahus 6000 m 2 .  ...

Kuressaare sadama faarvaatri süvendamise keskkonnaloa menetluse algatamine

Saaremaa vald annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse vallavalitsuse poolt esitatud keskkonnaloa taotluse Kuressaare sadama faarvaatri süvendamiseks mahus 6000 m 2 .  ...

1. Külavanema kinnitamine (Kalma küla)   2. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Turja küla) 3. Hajaasustuse programmi 2019. a toetuse kasutamise aruande...

Vallavalitsuse 11.02.2020 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Kalma küla)   2. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Turja küla) 3. Hajaasustuse programmi 2019. a toetuse kasutamise aruande...

Saaremaa Vallavalitsus soovib hinnapakkumust eksperthinnangu tellimiseks. Eksperthinnang on vajalik projekti „Kodud tuleohutuks" raames väljavalitud kodude tuleohutuse tagamiseks vajalike...

Vald ootab hinnapakkumusi „Kodud tuleohutuks“ eksperthinnangule

Saaremaa Vallavalitsus soovib hinnapakkumust eksperthinnangu tellimiseks. Eksperthinnang on vajalik projekti „Kodud tuleohutuks" raames väljavalitud kodude tuleohutuse tagamiseks vajalike...

6. veebruaril algusega kell 16.00 toimub Kuressaare kultuurikeskuses esimest korda Saaremaa valla külaelu ümarlaud. Ümarlauale on oodatud nii praegused kui ka tulevased küla- ja...

Saaremaa külaelu ümarlaud

6. veebruaril algusega kell 16.00 toimub Kuressaare kultuurikeskuses esimest korda Saaremaa valla külaelu ümarlaud. Ümarlauale on oodatud nii praegused kui ka tulevased küla- ja...

Saaremaa Memento ühendus annab teada, et kuigi tänavu 1. jaanuarist lõppes Seli tervisekeskuses tervise parandamise võimalus, eraldab kaitseministeerium ka edaspidi represseeritutele tervise...

Represseeritutel võimalik saada toetust tervise parandamiseks

Saaremaa Memento ühendus annab teada, et kuigi tänavu 1. jaanuarist lõppes Seli tervisekeskuses tervise parandamise võimalus, eraldab kaitseministeerium ka edaspidi represseeritutele tervise...

Vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse ja Rootsi lennufirma Braathens Regional Airlines (BRA) vahel sõlmitud lepingule käivitub 15. maist Kuressaare ja Stockholmi vaheline hooajaline...

Kuressaare–Stockholmi lennuliin alustab 15. maist

Vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse ja Rootsi lennufirma Braathens Regional Airlines (BRA) vahel sõlmitud lepingule käivitub 15. maist Kuressaare ja Stockholmi vaheline hooajaline...

Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna, mis antakse üle Kuressaare raekojas 14. veebruaril, pälvisid tänavu Juta Kivimäe ja Isabel Aaso-Zahradnikov. Auhind koosneb klaasikunstnik Eeva Käsperi...

Eerik Haameri auhinna saavad Juta Kivimäe ja Isabel Aaso-Zahradnikov

Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna, mis antakse üle Kuressaare raekojas 14. veebruaril, pälvisid tänavu Juta Kivimäe ja Isabel Aaso-Zahradnikov. Auhind koosneb klaasikunstnik Eeva Käsperi...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, vallavolikogu võttis 31. jaanuari istungil vastu ühtse heakorraeeskirja, mis kehtestab peamised kinnistu ja avaliku ruumi heakorranõuded Saaremaa valla...

Jõustub Saaremaa valla heakorra eeskiri

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, vallavolikogu võttis 31. jaanuari istungil vastu ühtse heakorraeeskirja, mis kehtestab peamised kinnistu ja avaliku ruumi heakorranõuded Saaremaa valla...

1. Külavanema kinnitamine (Kõõru küla) 2. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Lõu, Lülle, Jämaja, IIde, Väljaküla, Jööri, Kalju, Sakla, Valjala-Ariste, Tõnija, Röösa, Üru, Veeremäe,...

Vallavalitsuse 04.02.2020 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Kõõru küla) 2. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Lõu, Lülle, Jämaja, IIde, Väljaküla, Jööri, Kalju, Sakla, Valjala-Ariste, Tõnija, Röösa, Üru, Veeremäe,...

Värskelt valminud uuringu kohaselt on viiendik Eesti täiskasvanutest rasvunud. Ebapiisavast liikumisest on saamas - kui mitte juba saanud - suurem probleem kui alkoholism.  Kuressaare...

Spordilinna liikumissari kutsub osalema

Värskelt valminud uuringu kohaselt on viiendik Eesti täiskasvanutest rasvunud. Ebapiisavast liikumisest on saamas - kui mitte juba saanud - suurem probleem kui alkoholism.  Kuressaare...

1. Külavanema kinnitamine (Murika, Pammana, Soela külad) 2. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Sandla, Väljamõisa, Tõlluste, Nässuma, Rannaküla, Hämmelepa, Rahniku, Kangrusselja,...

Vallavalitsuse 28.01.2020 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Murika, Pammana, Soela külad) 2. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Sandla, Väljamõisa, Tõlluste, Nässuma, Rannaküla, Hämmelepa, Rahniku, Kangrusselja,...

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et korraldab avatud ideekonkursi "Mustjala päevakeskus-pansionaat arhitektuurikonkurss". Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja parim ideelahendus,...

Mustjala päevakeskus-pansionaadi arhitektuurikonkurss

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et korraldab avatud ideekonkursi "Mustjala päevakeskus-pansionaat arhitektuurikonkurss". Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja parim ideelahendus,...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et korraldab 12. veebruaril 2020 suulise enampakkumise Kuressaare kesklinnas Tallinna tn 11 maja ees asuvate parkimiskohtade (bussitasku alal 2...

Enampakkumine taksopeatuste üürile andmiseks

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et korraldab 12. veebruaril 2020 suulise enampakkumise Kuressaare kesklinnas Tallinna tn 11 maja ees asuvate parkimiskohtade (bussitasku alal 2...

Vallavalitsus teavitab, et kiitis 24. jaanuaril heaks ning suunas avalikustamisele  Saaremaa valla kultuuri arengukava 2020–2030 eelnõu  ja  Saaremaa valla spordi...

Saaremaa valla kultuuri ja spordi arengukavade avalik väljapanek

Vallavalitsus teavitab, et kiitis 24. jaanuaril heaks ning suunas avalikustamisele  Saaremaa valla kultuuri arengukava 2020–2030 eelnõu  ja  Saaremaa valla spordi...