Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele inimestele. Õigusnõustamist on võimalik saada kohtumise, e-kirja kui ka...

Võimalus saada tasuta õigusabi

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele inimestele. Õigusnõustamist on võimalik saada kohtumise, e-kirja kui ka...

COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine ettevõtjatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude...

Selgunud on koroonaviiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse saajad

COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine ettevõtjatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude...

1. Sõidukikaardi väljastamine 2. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine (Lümanda piirkond) 3. Korteriühistu üldkoosolekule esindaja...

Saaremaa Vallavalitsuse 11. augusti 2020 istungi päevakord

1. Sõidukikaardi väljastamine 2. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine (Lümanda piirkond) 3. Korteriühistu üldkoosolekule esindaja...

Tulenevalt Saaremaal antud positiivsest COVID-19 analüüsist toimus pühapäeval, 9. augustil Saaremaa vallavalitsuses koosolek, et arutada hetkeolukorda ja viiruse leviku tõkestamist ennetavaid...

9. augustil kogunes taas kriisistaap

Tulenevalt Saaremaal antud positiivsest COVID-19 analüüsist toimus pühapäeval, 9. augustil Saaremaa vallavalitsuses koosolek, et arutada hetkeolukorda ja viiruse leviku tõkestamist ennetavaid...

Saaremaa kriisikomisjon palub kõigil saarlastel ja külalistel järgida sel nädalavahetusel Saaremaal toimuvatel rahvarohketel üritustel korraldajate soovitusi ja hoida võimalusel teiste...

Saaremaa kriisikomisjon palub üritustel osalejatel käituda vastutustundlikult

Saaremaa kriisikomisjon palub kõigil saarlastel ja külalistel järgida sel nädalavahetusel Saaremaal toimuvatel rahvarohketel üritustel korraldajate soovitusi ja hoida võimalusel teiste...

Vallavalitsus teavitab, et Saaremaa valla elanikel ja suvilaomanikel on taas võimalik tasuta ära anda vana eterniiti ja muid asbestijäätmeid. Kogumisring toimub 2020. aastal augusti- ja...

Taaskord on tulemas eterniidijäätmete kogumisring

Vallavalitsus teavitab, et Saaremaa valla elanikel ja suvilaomanikel on taas võimalik tasuta ära anda vana eterniiti ja muid asbestijäätmeid. Kogumisring toimub 2020. aastal augusti- ja...

Vallavalitsus teavitab, et tulenevalt Kuressaare Merepäevade ning Valgevene kultuuripäevade toimumisega on liiklus mootorsõidukitele Kuressaare keskväljakul suletud alates reedest, 7....

Reedel ja laupäeval liiklus Kuressaare kesklinnas piiratud

Vallavalitsus teavitab, et tulenevalt Kuressaare Merepäevade ning Valgevene kultuuripäevade toimumisega on liiklus mootorsõidukitele Kuressaare keskväljakul suletud alates reedest, 7....

Kallid saarlased ja Saaremaa külalised. Saaremaa vallavalitsus soovib pöörata tähelepanu, et suvisel perioodil on märgatavalt tõusnud rikkumiste arv avalikesse pakendikonteinerisse toodavate...

Vallavalitsus võtab tõsiselt rikkumisi pakendipunktides ning jälgib olukorda

Kallid saarlased ja Saaremaa külalised. Saaremaa vallavalitsus soovib pöörata tähelepanu, et suvisel perioodil on märgatavalt tõusnud rikkumiste arv avalikesse pakendikonteinerisse toodavate...

Saaremaa Vallavalitsus arutas 4. augusti nõupidamisel COVID-19 viiruse levikuga seotud ohtusid ja riske ning valmisolekut võimalikuks teiseks laineks. Ehkki enam kui kahe kuu vältel ei ole...

Vallavalitsus kutsub üles ettevaatlikkusele

Saaremaa Vallavalitsus arutas 4. augusti nõupidamisel COVID-19 viiruse levikuga seotud ohtusid ja riske ning valmisolekut võimalikuks teiseks laineks. Ehkki enam kui kahe kuu vältel ei ole...

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et kolmapäeval, 5. augustil 2020 toimuvad pindamistööd Pikal tänaval (lõigul Lasteaia–Kesk), Karl Ojassoo tänaval ning Linnateatri ja Ajamaja vahel olevas...

Pindamistööd 5. augustil

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et kolmapäeval, 5. augustil 2020 toimuvad pindamistööd Pikal tänaval (lõigul Lasteaia–Kesk), Karl Ojassoo tänaval ning Linnateatri ja Ajamaja vahel olevas...

1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2020. aasta projektitaotluste rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektitaotluste pingerea alusel 2. Hajaasustuse programmi...

Vallavalitsuse 4. augusti 2020 istungi päevakord

1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2020. aasta projektitaotluste rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektitaotluste pingerea alusel 2. Hajaasustuse programmi...

Juulikuu viimane nädal on toonud meieni paraku uudiseid sellest, et nii Eestis kui ka teistes riikides on taas sagenenud koroonaviirusesse nakatumine. Eriti kahetsusväärne on aga see, et...

Saaremaa vallavanema pöördumine seoses koroonaviiruse nakatumisjuhtude tõusuga

Juulikuu viimane nädal on toonud meieni paraku uudiseid sellest, et nii Eestis kui ka teistes riikides on taas sagenenud koroonaviirusesse nakatumine. Eriti kahetsusväärne on aga see, et...

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et alates käesolevast nädalavahetusest ehk 1. augustist on liiklus keskväljakul taas avatud nädalavahetuseti ka mootorsõidukitele. Täiendavalt paigaldatakse...

Alates 1. augustist on keskväljak nädalavahetuseti avatud liiklusele

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et alates käesolevast nädalavahetusest ehk 1. augustist on liiklus keskväljakul taas avatud nädalavahetuseti ka mootorsõidukitele. Täiendavalt paigaldatakse...

Vallavalitsus teavitab, et 12. augustil 2020 algusega kell 18.00 toimub Salme rahvamajas avalik arutelu Mändjala-Läätsa riigimaantee 2021. aastale planeeritud rekonstrueerimise teemal. ...

12. augustil toimub Salme Rahvamajas Mändjala-Läätsa riigimaantee lõigu rekonstrueerimise avalik arutelu

Vallavalitsus teavitab, et 12. augustil 2020 algusega kell 18.00 toimub Salme rahvamajas avalik arutelu Mändjala-Läätsa riigimaantee 2021. aastale planeeritud rekonstrueerimise teemal. ...

"Turvalised kogukonnad" programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude...

Selgunud on kogukondliku turvalisuse taotlusvooru tulemused

"Turvalised kogukonnad" programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude...

1. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine 2. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine ...

Vallavalitsuse 28. juuli 2020 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine 2. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine ...

Saaremaa vald korraldas 15. juunist 15. juulini 2020 Kuressaares (aadressil Tolli 9) asuva päev akeskuse saali juurdeehituse avalikul kahe-etapilise arhitektuurivõistluse. Võistluse...

Selgusid Kuressaare Päevakeskuse juurdeehituse arhitektuurivõistluse tulemused

Saaremaa vald korraldas 15. juunist 15. juulini 2020 Kuressaares (aadressil Tolli 9) asuva päev akeskuse saali juurdeehituse avalikul kahe-etapilise arhitektuurivõistluse. Võistluse...

Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses riigihanke Saaremaa riigigümnaasiumi piirkonna arenduse projekteerimis- ja ehitustööd. Hanke eesmärk on peatöövõtu korras tähtaegselt...

Vallavalitsus kuulutab välja riigigümnaasiumi piirkonna arenduse projekteerimis- ja ehitustööd

Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses riigihanke Saaremaa riigigümnaasiumi piirkonna arenduse projekteerimis- ja ehitustööd. Hanke eesmärk on peatöövõtu korras tähtaegselt...

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 24. juulist kuni 6. augustini 2020 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Merikotka tn 8 detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu,...

Aia tänava ja sademeveetrassi projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 24. juulist kuni 6. augustini 2020 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Merikotka tn 8 detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu,...

Vallavalitsus tuletab meelde, et 30. juunist kuni 29. juulini 2020 on avalikul väljapanekul Saaremaa esimene ühtne üldplaneering, mille kohta oodatakse kõigi huvitatute arvamusi, ettepanekuid,...

Saaremaa esimene ühtne üldplaneering ootab ettepanekuid kuni 29. juulini

Vallavalitsus tuletab meelde, et 30. juunist kuni 29. juulini 2020 on avalikul väljapanekul Saaremaa esimene ühtne üldplaneering, mille kohta oodatakse kõigi huvitatute arvamusi, ettepanekuid,...

Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuli 2020 istungil on päevakorras: 1. Lihthanke "Eterniidijäätmete kogumisring" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine 2. Saaremaa valla ühisveevärgi...

Vallavalitsuse 21. juuli istungi päevakord

Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuli 2020 istungil on päevakorras: 1. Lihthanke "Eterniidijäätmete kogumisring" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine 2. Saaremaa valla ühisveevärgi...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja...

Tagalahe suudmeala kalakasvatuse rajamise avalik arutelu toimub 9. septembril

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala ASi Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja...

Käes on suur suvi ja inimesed mõtlevad eelkõige sellele, kus, kuidas ja kellega koos puhkust veeta. Pärast tänavust erakordset ja rasket kevadet ongi puhkus olulisem kui kunagi varem, samas ei...

Viiruse teise laine tuleku saame ära hoida üheskoos

Käes on suur suvi ja inimesed mõtlevad eelkõige sellele, kus, kuidas ja kellega koos puhkust veeta. Pärast tänavust erakordset ja rasket kevadet ongi puhkus olulisem kui kunagi varem, samas ei...

Eilsel nõupidamisel otsustas vallavalitsus, et alates augustikuust avatakse Kuressaare keskväljak uuesti nädalavahetuseti liikluseks. Möödunud aja jooksul aga ei ole vallavalitsus olnud...

Kuressaare keskväljak avatakse nädalavahetuseti taas liikluseks augustikuust

Eilsel nõupidamisel otsustas vallavalitsus, et alates augustikuust avatakse Kuressaare keskväljak uuesti nädalavahetuseti liikluseks. Möödunud aja jooksul aga ei ole vallavalitsus olnud...

Saaremaa vallavalitsus ja Eesti elektri süsteemihaldur Elering AS allkirjastasid 14. juulil Kuressaare Raekojas osapoolte vahelise heade kavatsuste protokolli. Pooled kinnitavad heade...

Vallavalitsus ja Elering allkirjastasid heade kavatsuste protokolli

Saaremaa vallavalitsus ja Eesti elektri süsteemihaldur Elering AS allkirjastasid 14. juulil Kuressaare Raekojas osapoolte vahelise heade kavatsuste protokolli. Pooled kinnitavad heade...

Vallavalitsus annab teada, et 30. juunist kuni 29. juulini 2020 on avalikul väljapanekul Saaremaa esimene ühtne üldplaneering, mille kohta oodatakse kõigi huvitatute arvamusi, ettepanekuid,...

Saaremaa esimene ühtne üldplaneering ootab ettepanekuid

Vallavalitsus annab teada, et 30. juunist kuni 29. juulini 2020 on avalikul väljapanekul Saaremaa esimene ühtne üldplaneering, mille kohta oodatakse kõigi huvitatute arvamusi, ettepanekuid,...

1. Lepingu tähtaja muutmine (Mittetulundusühingu Saarepiiga Koolitus) 2. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine (3) (Sihtasutus Saaremaa Muuseum; MTÜ Tuulpius; MTÜ Väinamere...

Saaremaa Vallavalitsuse 14. juuli 2020 istungi päevakord

1. Lepingu tähtaja muutmine (Mittetulundusühingu Saarepiiga Koolitus) 2. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine (3) (Sihtasutus Saaremaa Muuseum; MTÜ Tuulpius; MTÜ Väinamere...

Tuletame meelde, et jätkuvalt on käimas ideekorje „Hoiame elu Saaremaal!" Sel nädalal, teisipäevast, 14. juulist, kuni neljapäeva, 16. juulini, toimub ideekorje ka erinevates piirkondades...

"Hoiame elu Saaremaal!" ideekorje piirkondades ja veebis

Tuletame meelde, et jätkuvalt on käimas ideekorje „Hoiame elu Saaremaal!" Sel nädalal, teisipäevast, 14. juulist, kuni neljapäeva, 16. juulini, toimub ideekorje ka erinevates piirkondades...

Hooldekodu Saaremaa Valss teavitab, et hetkel on üldhooldusteenusele vabu kohti nii lühikeseks (ehk intervallteenusele) kui pikemaks ajaks. Üldhooldekodu on ööpäevaringseks hooldamiseks...

Hooldekodus Saaremaa Valss on vabu kohti üldhooldusteenusele

Hooldekodu Saaremaa Valss teavitab, et hetkel on üldhooldusteenusele vabu kohti nii lühikeseks (ehk intervallteenusele) kui pikemaks ajaks. Üldhooldekodu on ööpäevaringseks hooldamiseks...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.08.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud enampakkumise Saaremaal asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.08.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...