« Back

Algab kohalike valimiste valimisnädal

11.–17. oktoobril 2021 toimuval valimisnädalal otsustatakse uus Saaremaa Vallavolikogu koosseis. Nimelt saavad Eesti kohalike omavalitsuse elanikud valida oma esindajad linna- ja – nagu Saaremaa puhulgi – vallavolikogudesse, kokku üle Eesti 1717 volikogu liiget. Saaremaa Vallavolikogu järgmise nelja-aastase koosseisu liikmete arv on nagu seni – 31 – ning liikmeks pürgivad 264 kandidaati.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

Kes saavad hääletada?

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saavad hääletada vähemalt 16-aastased Eesti Vabariigi või muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud ning isikud, kes elavad Eestis pikaajalise või alalise elamisõiguse alusel. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab vanglakaristust. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.

Kus ja millal saab hääletada?

Valimiste periood koondub sel korral ühte nädalasse (11.–17. oktoober). Võimalusi hääletamiseks on mitmeid: 

  • Esmaspäevast laupäevani (E kell 9 kuni L kell 20) saab hääletada elektrooniliselt.

  • Esmaspäevast kuni neljapäevani (iga päev kell 12–20) saab Saaremaal hääletada Kuressaare kultuurikeskuses aadressil Tallinna 6, Kuressaare linn.

  • Esmaspäevast neljapäevani (iga päev kell 12–20) võivad väljaspool Saaremaa valda asuvad Saaremaa valijad hääletada ka teistes Eestis asuvates valimisjaoskondades

  • Reedest laupäevani (iga päev kell 12–20) saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis – Saaremaal ükskõik millises 16-st valimisjaoskonnast.

  • Pühapäevasel valimispäeval (kell 9–20) toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Hääletada saab Saaremaal ükskõik millises 16-st valimisjaoskonnast.

Valimisjaoskonnad Saaremaa vallas
Jaoskond nr 1 - Tallinna tn 6, Kuressaare linn (Kuressaare kultuurikeskus) - telefon 5430 1333
Jaoskond nr 2 - Tallinna tn 88, Kudjape alevik (Auriga keskus) - telefon 5430 1334
Jaoskond nr 3 - Vallimaa tn 16a, Kuressaare linn (Kuressaare spordikeskus) - telefon 5430 1335
Jaoskond nr 4 - Lümanda mnt 1, Kihelkonna alevik (Kihelkonna teenuskeskus) - telefon 5430 1336
Jaoskond nr 5 - Keskusehoone, Lümanda küla (Lümanda maja) - telefon 5430 1337
Jaoskond nr 6 - Alevi tn 9, Mustjala küla (Mustjala rahvamaja) - telefon 5430 1338
Jaoskond nr 7 - Vallamaja, Laimjala küla (Laimjala teenuskeskus) - telefon 5430 1339
Jaoskond nr 8 - Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik (Orissaare teenuskeskus) - telefon 5430 1340
Jaoskond nr 9 - Rahvamaja, Tornimäe küla (Tornimäe rahvamaja) - telefon 5430 1341
Jaoskond nr 10 - Kooli tn 12, Leisi alevik (Leisi teenuskeskus) avatud 15. ja 17. oktoobril - telefon 5430 1342
Jaoskond nr 10 - Rahvamaja, Pärsama küla (Pärsama rahvamaja) avatud 16. oktoobril - telefon 5430 1342
Jaoskond nr 11 - Soo tn 4, Aste alevik (Aste rahvamaja) - telefon 5430 1343
Jaoskond nr 12 - Sõrve mnt 5, Salme alevik (Salme rahvamaja) avatud 15. ja 17. oktoobril - telefon 5430 1344
Jaoskond nr 12 - Sõrve mnt 53, Nasva alevik (rahvamaja "Nasva Klubi") avatud 16. oktoobril - telefon 5430 1344
Jaoskond nr 13 - Koolimaja, Iide küla (Torgu teenuskeskus) - telefon 5430 1345
Jaoskond nr 14 - Jõe tn 2, Kärla alevik (Kärla rahvamaja) - telefon 5430 1346
Jaoskond nr 15 - Vallamaja, Pihtla küla (Pihtla teenuskeskus) avatud 15. ja 17. oktoobril - telefon 5430 1347
Jaoskond nr 15 - Lasteaia, Kõljala küla (Kõljala seltsimaja) avatud 16. oktoobril - telefon 5430 1347
Jaoskond nr 16 - Posti tn 15, Valjala alevik (Valjala teenuskeskus) - telefon 5430 1348

Kuidas hääletada?

Valimisjaoskondades esmakordselt kasutusele võetav elektrooniline valijate nimekiri asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad. Nimelt kontrollitakse valimisõigust elektroonilisest nimekirjast kehtiva isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba, meremehe teenistusraamat) alusel. Edasi on toimingud sarnased senise tavaga – hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja, suundub valimiskabiini, kus kirjutab valitud kandidaadi numbri vastavale väljale, ning seejärel laseb oma sedeli koos teise pitsatiga valimiskasti.

Valimisjaoskonna hääletamisruumidesse sisenemisel ei kontrollita COVID tõendit, küll aga on palutud sisenedes kanda maski, desinfitseerida käsi ja liikuda hajutatult. Isik, kellelt erinevatel põhjustel nõutakse 10-päevast eneseisolatsiooni või kes on puutunud kokku koroonahaige inimesega või on ise COVID-19 diagnoosi saanud, ei tohi valimisjaoskonda kohale hääletama tulla. Kuna aga valimisõigus peab olema tagatud kõigile hääletamisõiguslikele inimestele, on võimalik kas e-hääletada või hääletada oma kodust või muust asukohast lahkumata.

E-hääletada saab valijarakenduse kaudu, mille saab alla laadida aadressil www.valimised.ee. Selleks on vaja internetiühendusega turvalist arvutit ja ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID­d. Nutiseadmes (mobiiltelefonis või tahvelarvutis) e-hääletada ei saa. Vajadusel saab valimisnädala jooksul kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti e-hääletades muuta. Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Alates 2021. aastast on valijal ka pühapäevasel valimispäeval võimalik jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta.

Kodus hääletamist saab valija taotleda terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse (kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine) tõttu reedest pühapäevani. Selleks on vaja esitada taotlus kas kirjalikus vormis e-postile liis.juulik@saaremaavald.ee või suulises vormis telefoninumbrile 452 5000; lisaks põhjusele tuleb esitada valija nimi, isikukood, aadress ja sidevahendi number. Ühendust saab võtta kogu valimisnädala jooksul: esmaspäevast laupäevani saab helistada vahemikus kell 12–20, pühapäeval kell 9–14.

Hääletamine asutustes (näiteks haiglas, ööpäevases hoolekandeasutus ja kinnipidamiskohas) ja valija asukohas toimub esmaspäevast neljapäevani. See on sarnane kodus hääletamisele, kuid eraldi taotlust esitada ei ole vaja. Hääletamise asutustes korraldab jaoskonnakomisjon koostöös asutuse administratsiooniga.

Valimiste teabeleht

Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht, mis sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste ning hääletamisvõimaluste kohta. Valimiste teabelehte ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Isikutele, kes on www.eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse vaid elektrooniline teabeleht.

Valimisagitatsioon

Kuigi jätkuvalt on hääletamisruumis valimisagitatsioon keelatud – eesmärgiga luua hääletamisruumis neutraalne keskkond, kus valijat ei proovita enam mõjutada ega ümber veenda – on see alates tänavustest valimistest lubatud kaasa arvatud valimispäeval kõikjal mujal avalikus ruumis ja vormis: näiteks plakatid tänavapildis, end oma erakonna- või valimisnimekirja värvides reklaamivad kandideerijad ning sotsiaalmeedia. Valimisrahu hääletamisruumis tagab jaoskonnakomisjon, kelle suulised korraldused on kohustuslikud kõigile hääletamisruumis viibivatele isikutele. Valimisagitatsiooni keelu rikkumiste korral hääletamisruumides sekkub Politsei- ja Piirivalveamet.