« Back

Avatud on huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse voor (korraldajatele)

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusi saab esitada Saaremaa Vallavalitsusele 23.09 – 14.10.2021. 

Saaremaa vallavalitsus teavitab, et avatud on taotlusvoor huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse saamiseks! Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteeninduskeskkonnas.

Toetust eraldatakse huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ja kaasaegsete meetodite rakendamiseks huvihariduse ja huvitegevuse pakkumisel. Toetuse jagamise eesmärgiks on muuta huvitegevus ja huviharidus võimalikult paljudele noortele kättesaadavaks. Prioriteediks on tegevused, mis loovad osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades; kaasavad põhikooliealisi õpilasi; toetavad  erivajadustega laste ja noorte osalemist; seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust. Toetatakse juhendajate töö tasustamist ja ka vahendite soetamist.

Toetatava tegevuse alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite omandamine ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumine. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja vallavalitsuse hallatavad asutused. 

Käesoleva taotlusvooru summa on 50 000 eurot. Ühe taotluse minimaalne taotletav toetussumma on 300 eurot ja maksimaalne toetussumma 3000 eurot. Ühest asustusest rahastatakse kokku maksimaalselt nelja projekti. Tähtis on, et varasematest projektivoorudest saadud toetustele on esitatud aruanne või pikendamise taotlus.

Toetuse kasutamise aeg kuni 31.08.2022 ning projektides ei ole nõutav omaosalus.

Loe ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord

Lisainfo:
Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist
Lindia Lallo
4525 5069
lindia.lallo@saaremaavald.ee