« Back

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse riiklike vahendite olemasolul toimetulekuraskustes peredele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva osalustasu katmiseks. Toetus on mõeldud toimetulekuraskustes peredele, kus kasvab 7 kuni 19-aastane noor ning kelle perekonna eelmise kolme kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude, ülalpidamiskohustuste täitmiseks makstud elatise ja eluasemelaenu kulude mahaarvamist on väiksem kui riiklikult kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (300 eurot) pereliikme kohta.

Toetuse taotluse saab esitada noore seaduslik esindaja vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas terve õppeaasta jooksul. Taotlusel tuleb esmalt valida oma elukoha piirkond - taotlusega tegeleb teie piirkonna sotsiaaltöö spetsialist. Lisaks üldistele andmetele tuleb taotlejal taotluses esitada ka perekonna liikmete andmed (sh info majandusliku olukorra ja sotsiaalse seisundi kohta) ja kolme kuu pangakonto väljavõte, mis sisaldab perekonna liikmete sissetulekuid ja väljaminekuid. Kolme kuu pangakonto väljavõtet ei pea lisama, kui perele on makstud taotlusele eelnevad kolm kuud toimetulekutoetust ja/või sissetulekust sõltuvat toetust.

Toetatakse noore ühe huviringi osalustasu kuni 50 euro ulatuses kuus huvihariduse registri andmete alusel ning toetust makstakse huvihariduse või huvitegevuse teenuse pakkujale Saaremaa Vallavalitsusele esitatud arve alusel.

Toetust makstakse taotluse alusel õppeaasta jooksul või kuni noore huvihariduses ja huvitegevuses osalemise lõpuni.

Taotlusi menetlevad vallavalitsuse sotsiaalosakond ning haridus- ja noorsootööosakond. Sotsiaalosakond hindab pere majanduslikku olukorda ning toetuse määramine otsustatakse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja käskkirjaga. Otsus edastatakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Rohkem infot saab lugeda SIIT.