« Back

Nõudluspõhine ühistransport laieneb Lümanda ja Kärla piirkondadesse

Saaremaa vald töötab koostöös Transpordiameti, Modern Mobility OÜ ja Toyota Balticuga välja uudset nõudluspõhist ühistranspordi teenust VEDAS, mis aitaks kooskõlas tavapärase liinivõrguga inimeste liikuvusvajadusi paremini lahendada. Senised fikseeritud marsruutide ja sõiduaegadega liiniveod ei ulatu paratamatult kõikide inimesteni ega pruugi alati vastata ka tegelikele liikumisvajadustele. Siin tulebki appi nõudluspõhine ühistransport, mida saavad kõik inimesed oma vajadustest lähtuvalt ette tellida aegadel ja kohtades, mis jääb tavalise liinibussi teenindusest välja. Juulikuus esialgu vaid Salme ja Torgu piirkondades tööd alustanud uus teenus on alates 1. oktoobrist kättesaadav ka Lümanda ja Kärla piirkonnas.

Nõudluspõhine ühistranspordi teenus on Saaremaa inimeste poolt hästi vastu võetud. Juulist septembri lõpuni on Saaremaal teenust kasutanud 450 inimest, sõidetud 10 000 km ja saadud tagasiside reisijatelt väga positiivne. Peamiselt ollakse rahul uue teenuse paindlikkusega nii sõiduaegade kui ka sihtkohtade osas. Inimeste liikuvusvajadusi saab nüüd senisest paremini teenindada ning esmajärjekorras on rahul inimesed, kellel puudub isikliku sõiduauto kasutamise võimalus. Ka transpordi korraldajale annab uus lahendus võimaluse teenust paremini korraldada - inimeste tegelike liikuvusvajaduste kohta saadud andmete põhjal ja arvestades nõudluspõhise teenuse olemasolu saab vajadusel teha muudatusi ka tavaliinivõrgus. Ühtse ja koostoimiva süsteemina saab pakkuda võimalikult optimaalset ja kvaliteetset ühistransporti.

VEDAS teenust saavad Saaremaal tellida kõik Salme, Torgu, Lümanda ja Kärla piirkonna elanikud ja külalised ja sarnaselt tavalisele ühistranspordile on ka see reisijale tasuta. Teenust osutatakse hetkel ajavahemikul kella kaheksast hommikul kuni kella üheksani õhtul ja kellaaegadel, kui sõita soovijal ei ole võimalik kasutada liinibussi. Juhul, kui vähemalt 30 minuti vältel on võimalik sõita liinibussiga, nõudepõhist teenust ei osutata.

Uudse teenuse katseperioodiks on Saaremaa vald sõlminud koostöölepingud Transpordiameti, Modern Mobility OÜ ja Toyota Balticuga. Modern Mobility OÜ on vallavalitsusele andnud kasutada väljatöötamisel oleva nõudluspõhise transpordi tarkvara „VEDAS", mida arendatakse edasi lähtuvalt teenuse kasutajatelt saadud tagasisidele. Toyota Baltic AS on andnud Saaremaa vallavalitsusele kasutada 7-kohalised sõidukid – Toyota Proace City Verso väikebussi ja hübriidmaasturi Toyota Highlander.

EAS ja Norway Grants finantsmehhanism on kaasfinantseerinud Modern Mobility OÜ VEDAS tarkvaraplatvormi arendust Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT" raames. Saaremaa piloot on osa rahvusvahelisest projektist RESPONSE, mis on ellu kutsutud nõudepõhiste transpordilahenduste uurimiseks ja arendamiseks Läänemere-äärsetes riikides. Projektis osalevad transpordifirmad Norrast ja Rootsist, ülikoolid Taanist (Aalborg) ja Rootsist (Karlstad) ning Kaunase linn Leedust. Interreg Läänemere piirkonna rahastusel elluviidava projekti juhtpartner on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus.

Lisainfo:

Mika Männik
Saaremaa vallavalitsuse transpordinõunik
tel 5348 2389
mika.mannik@saaremaavald.ee

Tanel Talve
Modern Mobility OÜ nõudluspõhise transpordi valdkonna juht
tel 512 3392
tanel.talve@modernmobility.eu