« Back

Saare maakond saab Eesti Varude Keskuse toel autonoomse elektritoitega tankla

AS Eesti Varude Keskus sõlmis riigihanke tulemusel kahe kütusefirmaga lepingud, mille kohaselt tagab AS Saare Kütus Kuressaares asuvas Roonimäe tanklas kütuse kättesaadavuse ka kriisiolukorras võimaliku elektrikatkestuse puhul. Saare Kütus võtab lepinguga endale kohustuse tagada hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuarist nimetatud tanklates generaatoril põhinev varutoide kütuse ööpäevaringseks väljastamiseks ja müügisüsteemi tõrgeteta toimimiseks. Lepingu kohaselt peab tanklas igal ajahetkel olema varuna vähemalt 10 000 liitrit bensiini ja 10 000 liitrit diislikütust.

Eesti Varude Keskus hüvitab ettevõtetele autonoomse generaatortoite rajamiseks tehtavad investeeringud viie aasta jooksul tasutavate maksetena. Toetussumma sel pilootprojektil kahe maakonna (Saare ja Rapla) peale kokku on ilma käibemaksuta ligi 43 tuhat eurot.

Varude keskuse juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul on valitsus seadnud eesmärgiks elutähtsate teenuste toimepidavuse tõstmise, millest üheks on ka mootorikütuste kättesaadavus kriisi ajal. „Eesti Varude Keskusele oli läbiviidud hange tanklate toimepidevuse suuna esimene pilootprojekt ning meil on heameel, et ettevõtjad selle vastu märkimisväärset huvi tundsid. Soovime tõsta riigi tegevusvaruga seotud tarneahelate kriisivalmidust ning saadud hea kogemuse pinnalt kaalume sarnase lahenduse laiendamist ka teiste loodavate varuliikide logistikaahela toimimise kindlustamiseks," selgitas Ploompuu.

1. juulist 2021 tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest. Tänase seisuga omab Eesti Varude Keskus Eesti riigi 90 päeva sisetarbimise mahus vedelkütusevaru ning lähiajal võtab riigiasutustelt üle toidu-, isikukaitsevahendite-, meditsiinitarvikute-, ravimite- ja esmatarbekaupade tegevusvaru haldamise.