« Back

Saare maakonna 2021. aasta noortevaldkonna tegijate tunnustamine

Kui tead kedagi, kes väärib noortevaldkonnas märkamist ja tunnustamist, siis esita oma kandidaat kindlasti, sest seda otsust ei saa jätta juhuse hooleks ega kellelegi teise kanda.

Saare maakonna noortevaldkonna 2021. aasta tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud, valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja noori ning silmapaistvamaid ning olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul ja üleriigilisel tasandil.

Noortevaldkonna tunnustamise konkursi kandidaate oodatakse kuni 24. jaanuarini 2022 neljas kategoorias: Aasta Noortevaldkonna Tegija, Aasta Noortevaldkonna Tegu, Aasta Noor Tegija ja Aasta Noortevaldkonna Toetaja.

Aasta Noor Tegija kategoorias antakse välja kuni kolm tunnustust, Aasta Noortevaldkonna Tegija kuni kaks tunnustust ning ülejäänud kategooriates üks tunnustus.

Aasta Noortevaldkonna Tegija – isik, kes on aasta jooksul Saare maakonna noorsootöö ja huvihariduse valdkonda panustanud ja seda edendanud, oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi.

Aasta Noortevaldkonna Tegu – Saare maakonnas tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on 2021. aastal aidanud muuta Saare maakonna noortevaldkonda ja/või noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks.

Aasta Noor Tegija – 7-26aastane isik (või isikud), kes on 2021. aastal oma kodukandis korda saatnud midagi positiivset ja silmapaistvat, olnud ühiskondlikult aktiivne ning heaks eeskujuks teistele noortele ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu.

Aasta Noortevaldkonna Toetaja – Saare maakonnas tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine või panus, mis on aidanud muuta Saare maakonna noorte- valdkonda meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks.
Tunnustussündmus leiab aset 17. veebruaril 2022.

Esita oma kandidaat siin!

Korraldajad: Saare maakonna kohalikud omavalitsused koostöös MTÜ-ga Saaremaa Noorsootöö ja Saaremaa Noorsootöö Keskusega.
Info ja küsimused: Saaremaa valla noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo lindia.lallo@saaremaavald.ee või tel 452 5069