« Back

Saaremaa Vallavolikogu esimene koosseis arvudes

30. septembril 2021 toimus Saaremaa Vallavolikogu esimese koosseisu viimane istung. Istungi päevakord oli vägagi mahukas ning muu hulgas võeti vastu selle aasta III lisaeelarve, järgnevate aastate eelarvestrateegia, valla arengukava uus redaktsioon ning kaks valdkondlikku arengukava.

Saaremaa Vallavolikogu esimene koosseis (2017–2021) arvudes:

  • Istungeid kokku: 52 (sh 6 erakorralist istungit)
  • Töötunde kokku: 123 tundi ja 40 minutit (ehk ca 5 ööpäeva)
  • Pikim istung (28.05.2020): 4 tundi 57 minutit
  • Lühim istung (17.09.2021): 15 minutit
  • Vastu võetud otsused: 432
  • Kehtestatud määrused: 232
  • Alatisi komisjonid: 9 + revisjonikomisjon
  • Komisjonide töös osalenud isikuid: 158
11.–17 oktoobril 2021 aset leidval valimisnädalal on kõigil vähemalt 16-aastastel kohalikel elanikel võimalik valida oma esindaja tulevasse Saaremaa Vallavolikogu koosseisu. Liikmete arv on nagu seni – 31 – ning neile kohtadele pürgivad Saaremaal 264 kandidaati. Lisainfo valimiste infolehel.

Saaremaa Vallavolikogu 1. koosseis (2017–2021)