« Back

Vallavalitsus kinnitas siseturvalisuse nõukogu ja kriisikomisjoni koosseisu

Saaremaa vallavalitsuse 18. jaanuari istungil kinnitati Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu ja Saaremaa valla kriisikomisjoni uus koosseis, mis on nüüd organisatsiooni- või ametikohapõhine. Nii nõukogu kui ka komisjoni tööd juhib Saaremaa vallavanem.

Maakonna turvalisuse nõukogus on lisaks Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallale esindatud Kaitseliidu Saaremaa malev, Politsei- ja Piirivalveameti Kuressaare politseijaoskond, Päästeameti Saaremaa päästepiirkond, Lääne Ringkonnaprokuratuur, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne talitus, Kuressaare Haigla Sihtasutus, MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts ja Saare maakonna usuorganisatsioonid.

Saaremaa valla kriisikomisjoni kuuluvad vallavalitsuse liikmed ning kriisireguleerimise, infotehnoloogia ja kommunikatsiooni eest vastutavad teenistujad, vallasekretär ning esindajad Kuressaare Haigla Sihtasutusest, AS-ist Kuressaare Veevärk, AS-ist Kuressaare Soojus, Elektrilevi OÜ-st, Kaitseliidu Saaremaa malevast ja Naiskodukaitsest, Terviseametist, Kuressaare politseijaoskonnast, Päästeameti Saaremaa päästepiirkonnast ja Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne talitusest.

Saaremaa vallavanem Madis Kallase sõnul otsustati siseturvalisuse nõukogu ja kriisikomisjoni koosseis seekord kinnitada ametikoha- või asutusepõhiselt, mis võimaldab töös rohkem paindlikkust ja tagab selle, et olulised organisatsioonid on koosolekutel kindlasti esindatud.

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu koordineerib riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostööd ning siseturvalisuse arengukava elluviimist. Kriisikomisjon korraldab kriisireguleerimisalaseid tegevusi Saaremaa vallas.

Saaremaa valla kriisikomisjoni kuuluvad vallavalitsuse liikmed ning kriisireguleerimise, infotehnoloogia ja kommunikatsiooni eest vastutavad teenistujad, vallasekretär ning esindajad Kuressaare Haigla Sihtasutusest, AS-ist Kuressaare Veevärk, AS-ist Kuressaare Soojus, Elektrilevi OÜ-st, Kaitseliidu Saaremaa malevast ja Naiskodukaitsest, Terviseametist, Kuressaare politseijaoskonnast ja Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne talitusest.

Saaremaa vallavanem Madis Kallase sõnul otsustati siseturvalisuse nõukogu ja kriisikomisjoni koosseis seekord kinnitada ametikoha- või asutusepõhiselt, mis võimaldab töös rohkem paindlikkust ja tagab selle, et olulised organisatsioonid on koosolekutel kindlasti esindatud.

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu koordineerib riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostööd ning siseturvalisuse arengukava elluviimist. Kriisikomisjon korraldab kriisireguleerimisalaseid tegevusi Saaremaa vallas.