« Back

Vallavolikogu istung 30. septembril 2021

30. septembril leiab aset Saaremaa Vallavolikogu esimese koosseisu viimane istung, mida on võimalik jälgida kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis VOLIS ning Saaremaa valla Youtube'is ja Facebookis.

Septembrikuisel istungil, mis toimub algusega kell 13.00 Kuressaare raekojas, on päevakorras:

1. Pöördumine keskkonnaministri poole seoses Laidevahe looduskaitseala laiendamise plaaniga

2. Saaremaa valla 2021. aasta III lisaeelarve II lugemine

3. Saaremaa valla jäätmekava 2021-2026 II lugemine

4. Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

5. Saaremaa Vallavolikogu 12. oktoobri 2018. a määruse nr 54 „Saaremaa valla arengukava 2019–2030" muutmine

6. Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili ülevaatamise ning muutmise algatamine

7. Saaremaa valla kogukondliku tegevuse arengukava 2021–2030 kinnitamine

8. Projektide nimekirja kinnitamine

9. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks (TTÜ Kuressaare Kolledži leping)

10. Liikülas Merekivi detailplaneeringu kehtestamine

11. Vaigu-Rannakülas Oki detailplaneeringu algatamata jätmine

12. Rootsikülas Muda detailplaneeringu koostamise lõpetamine

13. Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine / Kübassaare külas Kopli detailplaneeringu mittealgatamine

14. Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

15. Loa andmine OÜ-le Lauja Mets kinnisasjade omandamiseks

16. Loa andmine Osaühingule Merisiil kinnisasja omandamiseks

17. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Võhma koolimaja kinnistu)

18. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Leisi alevik, Mustjala mnt.3)

19. Hoonestusõiguse seadmise pikendamine munitsipaalmaale (Mäebe külaplats)

20. Määruste kehtetuks tunnistamine

21. Informatsioon