« Back

Nõudluspõhise transpordi projekt Saaremaal jõuab lõpule

Saaremaal mullu juulis alanud katseprojekt, mis võimaldab Kärla, Lümanda, Salme ja Torgu piirkonnas kasutada tasuta nõudluspõhist transporti, lõppeb täna, 30. juunil. Rahastusvõimaluste leidmisel tulevikus soovib vallavalitsus koostöös riigiga teha teenuse edaspidi kättesaadavaks kõikjal Saare- ja Muhumaal.

Eesti esimese nõudluspõhise transpordi katseprojekti koostööpartnerid on Saaremaa vald, Transpordiamet, OÜ Modern Mobility ja AS Toyota Baltic. Projekti eesmärk on kombineerida tavapärane liinivedu nõudluspõhise ühistranspordiga, mis võimaldaks kokkuvõttes inimestele mugavamat ja vajadustele paremini vastavat teenust. Saaremaa vallavalitsus tänab kõiki nõudluspõhise transpordi kasutajaid ning partnereid ja rahastajaid, kellega koostöös sai projekti elluviimine võimalikuks.