Toetus esindusvõistkondadele

Kirjeldus:

 Tähelepanu! Taotlusvoor oli avatud 19. märtsini 2018. 

Toetuse sihtrühm on meistri- või esiliigas Kuressaaret esindavad mees- ja naiskonnad. Toetust makstakse Saaremaa valla eelarvest ja selle taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus (vt allpool).

Kontakt:

Rasmus Tüüts, rasmus.tuuts@saaremaavald.ee, tel 452 5074

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Vormikohane taotlus esitatakse digiallkirjastatult Saaremaa Vallavalitsuse spordi- ja kultuuriosakonnale e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee

Blankett: Toetuse taotlus.doc