Tööpakkumised vallavalitsuses ja hallatavates asutustes

Vallavalitsus

Lastekaitsespetsialist (ametijuhend)
Kandideerimise tähtaeg: 07.06.2023

Kihelkonna Kooli direktor (ametijuhend)
Kandideerimise tähtaeg: 12.06.2023

Juhtkonna abi
Kandideerimise tähtaeg: 18.06.2023

Arenduse peaspetsialist (tööülesannete kirjeldus)
Kandideerimise tähtaeg: 20.06.2023

Hallatavad asutused

Eesti keele kui teise keele õpetaja (Kärla Põhikool)
Kandideerimise tähtaeg: 09.06.2023

Kehalise kasvatuse õpetaja (Valjala Põhikool)
Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2023

Saksa keele õpetaja (Valjala Põhikool)
Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2023

Väikeklassi õpetaja (Valjala Põhikool)
Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2023

Inglise keele õpetaja (Kihelkonna Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 20.06.2023

Klassiõpetaja (Kihelkonna Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 20.06.2023

Õpetaja assistent (Tornimäe Lasteaed)
Kandideerimise tähtaeg: 20.06.2023

Abiõpetaja Ukraina õpilastele (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel

Eesti keele kui teise keele õpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel

Keemia- ja loodusõpetuse õpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel

Väikeklassi õpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel

Eripedagoog (Saaremaa Toetava Hariduse Keskus)
Kandideerimise tähtaeg: konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel

Töökuulutuse lisamine ja lisainfo

Kommunikatsiooniteenistus
Lossi 1, Kuressaare

Kommunikatsiooni peaspetsialist
Risto Kaljuste
tel 452 5025
risto.kaljuste@saaremaavald.ee

 

Tugiteenuste osakond
Lossi 1, Kuressaare

Personalijuht
Mai-Liis Niit
tel 452 5030, 5817 7272
mai-liis.niit@saaremaavald.ee

 

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Palgajuhend