Tööpakkumised

Lasteaia- ning liikumisõpetaja (Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed)
Kandideerimise tähtaeg: 7.05.2021

Bioloogia-geograafia õpetaja (Kuressaare Vanalinna Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 10.05.2021

Hankespetsialist  Tööülesannete kirjeldus
Kandideerimise tähtaeg: 16.05.2021

Ajaloo, inglise keele, karjääriõpetuse, kunstiõpetuse, liikumisõpetuse ning tehnoloogiaõpetuse õpetaja (Kärla Põhikool)
Kandideerimise tähtaeg: 16.05.2021

Lasteaiaõpetaja (Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed)
Kandideerimise tähtaeg: 16.05.2021

Abiõpetaja (Kuressaare Vanalinna Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 21.05.2021

Juhataja (Saaremaa Noorsootöö Keskus)  Ametijuhend
Kandideerimise tähtaeg: 25.05.2021

Arhitekt  Ametijuhend
Kandideerimise tähtaeg: 31.05.2021

Eripedagoog (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus)
Kandideerimise tähtaeg: 1.06.2021

Logopeed (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus)
Kandideerimise tähtaeg: 1.06.2021

Saksa keele ning väikeklassiõpetaja (Aste Põhikool)
Kandideerimise tähtaeg: 11.06.2021

Töökuulutuse lisamine ja lisainfo

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond
Lossi 1, Kuressaare

Kommunikatsiooni peaspetsialist
Risto Kaljuste
tel 452 5025
risto.kaljuste@saaremaavald.ee

 

Tugiteenuste osakond
Lossi 1, Kuressaare

Personalijuht-jurist
Liina Sepp
tel 452 5020
liina.sepp@saaremaavald.ee

 

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Palgajuhend