Torgu teenuskeskus

Koolimaja, Iide küla 93101, Saaremaa vald

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Mari Kübarsepp 452 5163
5340 9472
mari.kubarsepp@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Juta Sepp 452 5165
5910 8403
juta.sepp@saaremaavald.ee

Teated

Ilmunud on Torgu Teataja uus, septembrikuu number. Head lugemist!

Saaremaa vallavalitsuse poolt on algatatud Saaremaa valla arengukava 2019-2030 ülevaatamine ja muutmine. Perioodile 7.-21. oktoober 2020 on valla põhimäärusest lähtudes planeeritud muudetud arengukava eelnõu arutamine kõigis osavallakogudes - sh teisipäeval, 13. oktoobril algusega kell 18.00 Torgu teenuskeskuses. Need koosolekud korraldatakse avalike aruteludena, et tuua valla arengu pikemaajaline vaade kõigile elanikele lähemale ning luua võimalus eluolu planeerimisel kaasa rääkida. 

Ettepanekuid arengukava eelnõusse muudatuste tegemiseks saab esitada kuni 21. oktoobrini 2020 kell 18.00 kirjalikult e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või aadressile Tallinna 10, Kuressaare. Lisaks toimub 14. oktoobril 2020 kell 17.00 arengukava avalik arutelu Kuressaare Raekojas (Tallinna 2, Kuressaare).

Torgu piirkond asub Lääne-Saaremaal, piirnedes Salme piirkonnaga. Torgu piirkonna territooriumil on 22 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Iide külas.