Torgu piirkond

Torgu piirkond asub Lääne-Saaremaal, piirnedes Salme piirkonnaga. Torgu piirkonna territooriumil on 22 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Iide külas.

Torgu teenuskeskus

Koolimaja, Iide küla 93101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Teenuskeskuse juhataja Mari Kübarsepp 452 5163
5340 9472
mari.kubarsepp@saaremaavald.ee Torgu TK
Piirkonda teenindavad teenistujad
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Lastekaitsespetsialist Mare Kurvits 452 5060
5855 9305
mare.kurvits@saaremaavald.ee Kihelkonna TK
Lümanda TK
Sotsiaaltööspetsialist Juta Sepp 452 5165
5910 8403
juta.sepp@saaremaavald.ee Torgu TK
Vanemarhitekt Maria Reimal 452 5043
5860 0763
maria.reimal@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Andres Abna 452 5047 andres.abna@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Argo Riik 452 5096 argo.riik@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Sander Kask 452 5046 sander.kask@saaremaavald.ee Tallinna 10
Maakorraldusspetsialist Pille Pukk 452 5085 pille.pukk@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Piret Paiste 5558 5708 piret.paiste@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teespetsialist Toomas Raun 452 5112 toomas.raun@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekasutuse ja -kaitse
peaspetsialist
Triin Uussaar 452 5079 triin.uussaar@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Haldus Jüri Ränk 515 4715 juri.rank@saare.ee Marientali tee 27

Teated

Torgu osavallakogu koosolek toimub esmaspäeval, 27.03.2023 algusega kell 18.00 Torgu kogukonnamajas. Päevakorras on:
1. Torgu osavallakogule suunatud volikogu eelnõu(d).
2. Saaremaa Rally 2023.
3. Päästlase maja kasutus.
4. Päevahoiu rühma arutelu.
5. Jooksvad küsimused.
Torgu piirkonna infolehe Torgu Teataja viimast, märtsikuu numbrit saab lugeda siin.
Saaremaa vallas asuvate kalmistute info ja kontaktandmed leiab siit.