Torgu osavallakogu

 

Torgu osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 9-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Mahe Metsalu (esimees)
mahe.heinmaa@mail.ee
Läbara küla
Ester Sõtšova (aseesimees) Mäebe küla
Aivo Põlluäär Jämaja küla
Estra Kullamaa Karuste, Tammuna küla
Jana Lei Lindmetsa küla
Jone Koppel Laadla küla
Luule Aadussoo Iide küla
Mihkel Undrest Volikogu liige
Tiit Pruul Lülle küla
Tõnis Saar Kaavi, Mässa küla

 

Vaata ka:
Torgu osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid